Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Δέκα προσλήψεις στον Δήμο Τοπείρου

Δέκα προσλήψεις στον Δήμο Τοπείρου

0
dimarxio topeirou

Στην Καθαριότητα με δίμηνες συμβάσεις

 

Έως έως την Παρασκευή 11-06-2021

 

Ο Δήμος Τοπείρου ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα δέκα (10) ατόμων για αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών 10 1.Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97 2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007. Δύο (2) μήνες (Από την υπογραφή της σύμβασης)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο e-mail : oikonom@topeiros.gr εντός προθεσμίας πέντε ( 5 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από : Δευτέρα 07-06-2021 έως Παρασκευή 11-06-2021. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής με τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν αίτηση με τα συννημένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικ/κών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης Τ.Κ. 67200 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΟΑΕΔ: Τρία νέα προγράμματα που θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα

Νέα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης δεξιοτήτων στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες ετοιμάζονται το επόμενο διάστημα από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τον Διοικητή του Οργανισμού, Σπύρο Πρωτοψάλτη. Σύμφωνα με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ τα προγράμματα που εκπονούνται στον ΟΑΕΔ, μεταξύ των οποίων για την Κεντρική Μακεδονία είναι:

α) το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 3.000 άνεργους, με έμφαση στις γυναίκες,

β) το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για ανέργους 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και

γ) το πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων 30 ετών και άνω.

Επιπρόσθετα, σχεδιάζεται ένα 100% επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 νέους ανέργους, 18-29 ετών, διάρκειας επτά μηνών, στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.

«Η στήριξη των νέων ανθρώπων και των γυναικών είναι ανέκαθεν προτεραιότητά μου, καθώς θεωρώ ότι αποτελούν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην εύρεση εργασίας. Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου που έχω ξεκινήσει με κοινωνικούς φορείς, για την επόμενη μέρα της πανδημίας του κορονοϊού, επισκέφτηκα τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, προκειμένου να ενημερωθώ για τη μέριμνα που λαμβάνεται για τις παραπάνω ομάδες.

Παράλληλα, το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας, καθώς προωθούνται ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις γυναίκες και τους νέους. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της αειφόρου και αποδοτικής ανάπτυξης της κοινωνίας», δήλωσε η βουλευτής. Η Άννα Ευθυμίου ζήτησε να ενημερωθεί για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν τους νέους, καθώς και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

O κ. Διοικητής παρουσίασε τα προγράμματα που εκπονούνται στον ΟΑΕΔ, μεταξύ των οποίων για την Κεντρική Μακεδονία:

α) το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 3.000 άνεργους, με έμφαση στις γυναίκες,

β) το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για ανέργους 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και

γ) το πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων 30 ετών και άνω.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε στη βουλευτή ο κ. Πρωτοψάλτης, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν από τον ΟΑΕΔ προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης δεξιοτήτων με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

 «Κλείνουν» αύριο οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες

 

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00,  λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση  2.900 νέων ανέργων  μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 € και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.ependyseis.gr

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020». Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr

“Έρχονται” 4.900+600 θέσεις μόνιμοι στην Υγεία

 

Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε μια σειρά θεμάτων ανάμεσά τους και η ενίσχυση του κλάδου της Υγείας.

Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός

«Είναι αλήθεια ότι αυτούς τους 16 μήνες το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύθηκε με χιλιάδες επαγγελματίες Υγείας. Τώρα προκηρύσσονται ακόμα 600 μόνιμες θέσεις ιατρών και το Σεπτέμβριο άλλες 4.900 θέσεις, πρωτίστως νοσηλευτών….

4.000 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ είχε προαναγγείλει και ο υπουργός Υγείας

Μόνιμες προσλήψεις 4.000 νοσηλευτών και βοηθών μέσω ΑΣΕΠ για την ενίσχυση του ΕΣΥ είχε εξαγγείλει και ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ θα βγει στον «αέρα» τον Σεπτέμβριο του 2021. Όπως είχε διευκρινίσει θα προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση για τους νοσηλευτές που υπηρέτησαν ως επικουρικοί στην πανδημία.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Λευκός χρυσός» φέτος το βαμβάκι  

Διπλασιάστηκε η τιμή του από πέρσι. Από 38 λεπτά πέρσι εκτινάχθηκε στα 65 λεπτά το κιλό!  …