Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εννέα επερωτήσεις στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου

Εννέα επερωτήσεις στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου

0

Η διοίκηση της Περιφέρειας καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα Χατζηπέμου, Τοψίδη, Λυμπεράκη, Τρέλλη και Περεντίδη

 Προς έγκριση οι ΜΠΕ για δεκαπέντε έργα στην Περιφέρεια

Με εννέα επερωτήσεις θα ξεκινήσει η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου ΑΜΘ που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σήμερα, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 18.00.

Η διοίκηση της Περιφέρειας καλείται να απαντήσει για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου, την αντιπλημμυρική προστασία του Άρδα, την ίδρυση αναπτυξιακού οργανισμού στην ΑΜΘ, το πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας, τα αντιπλημμυρικα έργα στη Θάσο, τα σχολικά δρομολόγια από το ΠΡΟΚΕΚΑ Δράμας, τις άδειες ταξί, τη λειτουργία του Νομαρχιακού ΚΕΚ και τη στήριξη των επαγγελματιών της ΑΜΘ. Στην ημερήσια διάταξη, περιλαμβάνονται διαδικαστικά θέματα και η έγκριση 15 μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Επερωτήσεις

 1. Σχετικά: Μελέτη υπογειοποίησης αρδευτικού δικτύου παρέμβριων αγροκτημάτων». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου.
 2. Σχετικά: Κατασκευή νέων δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών στον ποταμό Άρδα. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου.
 3. Σχετικά: Ίδρυση και λειτουργία ενός αναπτυξιακού οργανισμού για την ΠΑΜΘ. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου.
 4. Σχετικά: «Ενημέρωση για την πορεία του Προγράμματος Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης των Επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Χριστόδουλος Τοψίδης.
 5. Σχετικά: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΘΑΣΟ». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Λυμπεράκης
 6. Σχετικά: Για την μετακίνηση των μαθητών από την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στην Δράμα σε σχολεία του Δήμου Δράμας». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος
 7. Σχετικά: «Ενημέρωση για μη ανάκληση αδειών ταξί, παρά την σχετική υποχρέωση». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Χριστόδουλος Τοψίδης.
 8. Σχετικά: «Νομαρχιακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Ξάνθης». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Χριστόδουλος Τοψίδης.
 9. Σχετικά: Στήριξη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της ΠΑΜΘ. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Θεόδωρος Περεντίδης.

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο 2020.
 2. Έγκριση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ΄ Τρίμηνο 2020

3.Έγκριση κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) & Ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για πετρελαιοειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31-07-2017), για το έτος 2021.

 1. Έγκριση θέσπισης παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας».
 2. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531.
 3. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) επιπτώσεων του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Διδυμοτείχου» στο Δήμο Διδυμοτείχου, από τη ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου.
 4. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του κ. ΣΓΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.859τ.μ. στη θέση «Γρανίτης» της Τ.Κ.Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
 5. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του κ. ΣΓΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.724,01τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Γρανίτης) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.
 6. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας NORDIA ENERGY A.E.B.E. για την ανανέωση – τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. που αφορά εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη έκτασης 73.329,06τμ, (θέση Δροσερό Ρέμα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.
 7. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ με σκοπό την τροποποίηση της ΑΕΠΟ από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 77.104,14τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Μπουρό Ρέμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.
 8. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Τροποποίηση της ΑΕΠΟ 220/7.2.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΧΣΟΡ1Υ-Κ21) υφιστάμενης κτηνοτροφικής Μονάδας ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ, που είναι εγκατεστημένη σε αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Οχυρού, Δ. Κ. Ν ευροκοπίου, ΠΕ Δράμας,λόγω προσθήκης μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 499 kWel από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου.
 9. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχέδιου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) με σκοπό την ανανέωση –τροποποίηση της ΑΕΠΟ, της εταιρείας HERMES MARBLES Ι.Κ.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. απο την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 86.061,00τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργοι (θέση Βράχια ) του Δ.Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.
 10. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Μ. Ε.Ε. αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 35.142,89 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Χορτοκόπι», Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου της Π. Ε. Καβάλας.
 11. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μεσσορόπης» στον Δήμο Παγγαίου, που προτείνεται από την ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ.

15.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μουσθένης» της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου στο Δ. Παγγαίου.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 99.159 τ.μ. της Ι.Κ.Ε.«Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ», στη θέση «Δενδράκια» Δυσβάτου του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.
 2. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τoν Κομβικό Σταθμό Βάσης κινητής τηλεφωνίας με ονομασία «ΚΑΒΑΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 1001122» της εταιρείας «VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» στην περιοχή «Βασιλάκη Τσιφλίκι» Αμυγδαλεώνα του Δήμου Καβάλας.
 3. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 21.753,06 τ.μ. της Ε.Ε. «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΟΥΡΓΕΝΑ ΘΑΣΟΥ», στη θέση «Μούργενα» του Δ. Θάσου.
 4. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών εκτάσεως 181.912,5 τ.μ. της «ΩΜΕΓΑ Α.Β.Ε.Ε.», στη θέση «Ερείπια Ξεριά» Νέου Ξεριά του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.
 5. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «E.S. ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 44,80MW στη θέση «ΛΟΦΟΣ – ΠΟΥΛΙΑ» του Δ. Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης».
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στη Βουλή η μη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΞ

Ερώτηση για τη δίμηνη αδυναμία επαναλειτουργίας της από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Χουσεΐν…