Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

0

 

Η προκήρυξη που κάνει δεκτά 60 πτυχία – Αιτήσεις τώρα

 

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την πρώτη προκήρυξη
μονίμων του 2021, μέσω ΑΣΕΠ. Ο διαγωνισμός αφορά στην πρόσληψη 68 μονίμων
υπαλλήλων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ).
Σημαντικό είναι ότι η προκήρυξη κάνει δεκτά 60 διαφορετικά πτυχία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους έως και την 1η Μαρτίου 2021
και ώρα 14:00.
Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας έως 65 ετών.
Ζητούνται υποψήφιοί Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).
Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες ανά κλάδο:
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
ΠΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγος Μηχανικός
ΠΕ Περιβάλλοντος/ Χημικός Ναυτιλίας
Κατηγορία Τεχνολογίκης Εκπαίδευσης (ΤΕ)
ΤΕ Μηχανικών/ Ηλεκτρονικής
ΤΕ Μηχανικών / Μηχανολογία
ΤΕ Μηχανικών / Ναυπηγικής
ΤΕ Ναυτικών / Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
ΔΕ Ναυτικών / Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
ΔΕ Τεχνικού / Δομικών Έργων / Ξυλουργικών Εργασιών
ΔΕ Τεχνικού / Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων
ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Αμαξωμάτων
ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων
ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Ναυπηγικής Βιομηχανίας

ΔΕ Τεχνικού / Συγκολλήσεων και Μηχανικών Κατασκευών (Αμμοβολιστής)
ΔΕ Τεχνικού / (Βαφέας Μετάλλων – Υφαλοχρωματιστής)
ΔΕ Τεχνικού / (Ελασματουργός)
ΔΕ Τεχνικού / (Ηλεκτροσυγκολλητής)
ΔΕ Τεχνικού / Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος: 700 προσλήψεις στις
δασικές υπηρεσίες

Οι προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας
του ΟΑΕΔ, αφορούν 350 θέσεις Δασολόγων ΠΕ, 200 θέσεις Δασοπόνων ΤΕ και 150 θέσεις
Διοικητικών ΔΕ. Οι 700 υπάλληλοι θα στελεχώσουν τις Δασικές Υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.
Η Δασική Υπηρεσία έχει αναλάβει να ολοκληρώσει σημαντικές δράσεις με συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα, όπως:
αναμόρφωση, ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών εντός του 2021 σύμφωνα με το
νέο θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4685/2020.
απορρόφηση των πιστώσεων, που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2104-
2020 για έργα πρόληψης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών.
συμμετοχή και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων.
άμεση εκπόνηση και υλοποίηση διαχειριστικών μελετών για τα δημόσια δάση.
σχεδιασμό μελετών αντιπυρικών σχεδίων των δασικών οικοσυστημάτων.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εργασίας και
Ανάπτυξης συμμετέχει στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας για ανέργους
εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
Άμεσα θα ανακοινωθεί η κατανομή των θέσεων ανά οργανική δομή και ειδικότητα.
Στη συνέχεια θα δημοσιευθεί η πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ για τη διαδικασία υποβολή αιτήσεων.

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα με μισθό έως 710 ευρώ

Ποιοι οι ωφελούμενοι άνεργοι

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12
μήνες
Υποβάλλοντας αίτηση μπορούν να επωφεληθούν άνεργοι αλλά και επιχειρήσεις μέσα από
το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.
Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και
άνω στις Περιφέρειες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους
50 ετών και άνω, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12
μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την
πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:
473 € για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
568 € για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
615 € για τους μακροχρόνια ανέργους
710 € για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβάλλουν την
αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis
Μετά την υποβολή της αίτησης εργασιακοί σύμβουλοι του Οργανισμού θα υποδείξουν
στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα
προκειμένου η επιχείρηση να επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις
Η επιχείρηση πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την
αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα
προηγούμενα 3 έτη.
Σημειώστε ότι, στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα
αδείας.
Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι άνεργοι
Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την ημερομηνία
υπόδειξής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.oaed.gr

 

 

Coca Cola: Ευκαιρίες εργασίας σε δώδεκα περιοχές και
στην Ξάνθη

Ζητούνται υπάλληλοι οκτώ ειδικοτήτων – Κατανομή των θέσεων, φόρμα υποβολής
βιογραφικού
Η Coca Cola ενισχύεται με προσωπικό οκτώ ειδικοτήτων σε δώδεκα περιοχές.
Ζητούνται:
Commercial Reporting Applications Manager (Αθήνα)
Manufacturing And Planning Applications Manager (Αθήνα)
Analytics Value Realization Lead (Αθήνα)
MidSenior Data Scientist (Αθήνα)
Business Intelligence Developer (Αθήνα)
Trade Investment Optimization Manager (Αθήνα)
Forklift Driver (Σχηματάρι)
Market Developer (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα,
Καρδίτσα, Λάρισα, Αρκαδία, Αργολίδα)

Έως 26/2 οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για 10.000 θέσεις
ανέργων από 30 έως 49 ετών

 

Μέχρι και την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, θα γίνεται η υποβολή αιτήσεων για τους
άνεργους του ΟΑΕΔ που επιθυμούν να εκδηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα voucher
(voucher.gov.gr) των 10.000 θέσεων με επίδομα ύψους 2.520 ευρώ. Το πρόγραμμα
παρέχει στους δικαιούχους οικονομική ενίσχυση μέσω εκπαιδευτικού επιδόματος
συνολικού ύψους 2.520 ευρώ, ενώ περιλαμβάνει τόσο ενότητες θεωρητικής κατάρτισης σε
τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής όσο και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε τεχνικά
επαγγέλματα και κλάδους αιχμής.
Στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, υποστήριξης, κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης
στην απασχόληση ανέργων συμμετέχουν μέσω υποβολής ψηφιακής αίτησης άνεργοι του
ΟΑΕΔ από 30 έως 49 ετών, ειδικότερα: Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του
ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός
Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης. Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και
31.12.1990.Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών

αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει
υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και
πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της
κατάρτισης. Την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος λαμβάνει κάθε ωφελούμενος
που ολοκληρώνει το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες
συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που του παρέχει ο πάροχος
κατάρτισης.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος, ο καταρτιζόμενος, δικαιούται να λάβει
συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα
πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (2.520,00€).
Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε
1.000,00 ευρώ (Για χρονικό διάστημα: 200 ώρες X 5 €/ώρα). Το επίδομα πρακτικής άσκησης
για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.520,00€, (Για χρονικό διάστημα: 380 ώρες
X 4€/ώρα).
Ποιους κλάδους αφορά
Αντικείμενο κατάρτισης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και
πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους
τομείς τεχνικών επαγγελμάτων: μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας –
πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Άλυτο παραμένει το πρόβλημα με το απογευματινό ωράριο στο Μειονοτικό

Συνεχίζεται  η κατάληψη- Χάνονται διδακτικές ώρες   Διευθύντρια Δ/βαθμιας Ξάνθης: Μ. Σιδηρ…