Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγροτικά ΑΜΘ: Δεκατέσσερις εποχικοί εργαζόμενοι για την πρόληψη της αφρικανικής πανώλης

ΑΜΘ: Δεκατέσσερις εποχικοί εργαζόμενοι για την πρόληψη της αφρικανικής πανώλης

0

Συνολικά, εγκρίθηκε η πίστωση για την κάλυψη μισθοδοσίας εποχικού προσώπου 27 συνολικά ατόμων για τις ΔΑΟΚ της Περιφέρειας

 Εκδόθηκε ΚΥΑ για την έγκριση πιστώσεων που αφορούν στην επιβολή μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας για το έτος 2020

Στην απόφαση με θέμα: «Έγκριση, κατανομή και διάθεση ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από το ΥΠΑΑΤ και τοποθετείται στις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές, για την κάλυψη των εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και των έκτακτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν από αυτά, για το έτος 2021», που υπεγράφη από τον ΥΠΑΑΤ στις 4 Φεβρουαρίου συμπεριλαμβάνονται δεκατέσσερις εποχικοί εργαζόμενοι για την πρόληψη και τον έλεγχο της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην ΑΜΘ. Γι’ αυτούς σε εκκρεμότητα βρίσκεται η διαδικασία πρόσληψης, αν δηλαδή θα γίνει κεντρικά από το Υπουργείο για όλη την Ελλάδα ή από τις Περιφέρειες ξεχωριστά (ΑΜΘ, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας).

Στην ίδια απόφαση συμπεριλαμβάνεται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού και για άλλες ζωονόσους. Για την ΑΜΘ, προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις:

Πρόγραμμα 4 εξωτικών νοσημάτων

ΔΑΟΚ Ορεστιάδας ΠΕ Β. Έβρου (1 άτομο)

ΔΑΟΚ ΠΕ Ν. Έβρου (και Σαμοθράκη) (1 άτομο)

ΔΑΟΚ Ξάνθης (1 άτομο)

ΔΑΟΚ Ροδόπης (1 άτομο)

ΔΑΟΚ Δράμας (1 άτομο)

ΔΑΟΚ Καβάλας (1 άτομο)

Πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας

ΔΑΟΚ Ορεστιάδας ΠΕ Β. Έβρου (1 άτομο)

ΔΑΟΚ ΠΕ Ν. Έβρου (και Σαμοθράκη) (1 άτομο)

ΔΑΟΚ Ροδόπης (2 άτομα)

ΔΑΟΚ Καβάλας (2 άτομα)

Πρόγραμμα Πρόληψης και ελέγχου της αφρικανικής πανώλης των χοιρών

ΔΑΟΚ Ορεστιάδας ΠΕ Β. Έβρου (3 άτομα)

ΔΑΟΚ ΠΕ Ν. Έβρου (και Σαμοθράκη) (2 άτομα)

ΔΑΟΚ Ξάνθης (3 άτομα)

ΔΑΟΚ Ροδόπης (3 άτομα)

ΔΑΟΚ Δράμας (3 άτομα)

Πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και των αιγοπροβάτων

ΔΑΟΚ Καβάλας (1 άτομο)

93 προσλήψεις στις περιφερειακές ενότητες και 80 στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε, με αφορμή την υπογραφή της απόφασης, ενημερωτικό σημείωμα για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εκτέλεση προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Όπως σημειώνει, «σε ετήσια βάση εγκρίνονται πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την πρόληψη, καταπολέμηση, εκρίζωση και την επιτήρηση εφαρμογής συγκεκριμένων σοβαρών νοσημάτων των ζώων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός έχει υπογράψει συνολικά, 4 αποφάσεις που αφορούν: α) την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, β) τα λειτουργικά έξοδα των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, γ) ποσά για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων και δ) ποσά για τις ενισχύσεις κτηνοτρόφων, κυνηγών, θηροφυλάκων και άλλων φορέων.

Με βάση την απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός κ. Σ. Π. Λιβανός για την πρόσληψη προσωπικού, το ΥΠΑΑΤ προχώρησε στην έγκριση, κατανομή και διάθεση ποσού 3.377.372 € ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από το ΥΠΑΑΤ και τοποθετείται στις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές, για την κάλυψη των εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και των έκτακτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν από αυτά, για το έτος 2021, προκειμένου να καλυφθεί η μισθοδοσία προσωπικού 80 ατόμων που προσλαμβάνονται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου και 93 ατόμων που θα εργαστούν στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Η πλειονότητα του προσωπικού αφορά θέσεις κτηνιάτρων, αλλά παράλληλα προσλαμβάνονται και άτομα με ειδικότητα στην πληροφορική, βιολόγοι, τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής, βοηθοί εργαστηρίων τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα από τα 80 άτομα που τοποθετούνται στην κεντρική υπηρεσία, τα 15 καλύπτουν θέσεις εργαστηριακών.

Όπως σημειώνει το υπουργείο, «η ανάγκη επιτήρησης νοσημάτων τα οποία συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, αλλά και της δημόσιας υγείας είναι κρίσιμης σημασίας για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής κτηνοτροφίας και για την αντιμετώπισή τους απαιτείται επάρκεια σε εξειδικευμένο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα της κτηνιατρικής διοίκησης. Λόγω έλλειψης κτηνιατρικού προσωπικού, η συμβολή του εποχικού προσωπικού είναι καθοριστική στην υλοποίηση προγραμμάτων του τομέα της υγείας των ζώων».

Πιστώσεις για τα μέτρα εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου

Επίσης, έχει εκδοθεί ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης και ρυθμίζεται η κατανομή της στην επικράτεια, για την κάλυψη σειράς δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας για το έτος 2020. Με βάση αυτή την απόφαση έχουν υπογραφεί 3 αποφάσεις από τον Υπουργό κ. Σ. Π. Λιβανό και επιμερίζεται το ποσό για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών :

α) Ποσό ύψους 862.509,08 ευρώ αφορά αποζημιώσεις κτηνοτρόφων που τα κοπάδια τους χτυπήθηκαν από λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα για τα οποία εφαρμόζονται μέτρα εξυγίανσης (βρουκέλλωση, μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες κλπ).

β) Ποσό 197.509,08 ευρώ για ενισχύσεις προς κτηνοτρόφους, κυνηγούς, θηροφύλακες, ιδιώτες και άλλους φορείς που συνδράμουν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες με διάφορους τρόπους, προκειμένου αυτές να καλύψουν με αποτελεσματικό τρόπο τους στόχους των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου όπως αυτοί διαμορφώνονται κατά περίπτωση.

γ) Ποσό 78.568,99 ευρώ αφορά λειτουργικά έξοδα των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή των προγραμμάτων που αναφέραμε, όπως για παράδειγμα η προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το πεδίο των ελέγχων που πραγματοποιούνται στον τομέα της υγείας των ζώων.

Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται μετά από αιτήματα που υποβάλλονται στην κεντρική υπηρεσία από τις Περιφερειακές Ενότητες και μέρος τους μπορεί να συγχρηματοδοτείται αναλόγως με τη δράση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αγροτικά
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

51 τα νέα κρούσματα στην Ξάνθη

222 συνολικά στην ΑΜΘ. 1,57% το Rt στην ΠΕ Ξάνθης   Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 22 …