Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το περιφερειακό συμβούλιο παίρνει θέση για το ΚΥΤ Ορεστιάδας

Το περιφερειακό συμβούλιο παίρνει θέση για το ΚΥΤ Ορεστιάδας

0

Στην 1η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη

 Τρεις επερωτήσεις από τις παρατάξεις Κατσιμίγα και Τοψίδη. Είκοσι γνωμοδοτήσεις για ΜΠΕ στην ημερήσια διάταξη

Η 1η τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 και θα μεταδοθεί από το κανάλι της Περιφέρειας ΑΜΘ στο Youtube.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με τρεις επερωτήσεις και θα ακολουθήσουν τα 33 συνολικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων το πρώτο αφορά στην έκφραση θέσης για το ΚΥΤ Ορεστιάδας.

Επερωτήσεις

 1. Σχετικά: Με τις «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος.
 2. Σχετικά: Ενημέρωση για τον καθαρισμό των ρεμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2020. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 3. Σχετικά: με τη ‘Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: Νέα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη- Νέα Καρβάλη’. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ ως προς το ΚΥΤ Ορεστιάδας- έκδοση ψηφίσματος. Εισηγείται ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.
 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΜΘ. Εισηγείται από την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
 3. Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Αντιμετώπισης ΄Εκτακτων Αναγκών και ΄Αμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
 4. Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2021.
 5. Έγκριση του προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2020 για την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. Ν.Ροδόπης.
 6. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Νομού Δράμας, έτους 2020.
 7. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας των Δασικών Υπηρεσιών Ν.Έβρου έτους 2020.
 8. Έγκριση του προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δασοπονίας οικονομικού έτους 2020 Ν.Καβάλας.
 9. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος εκτέλεσης ́Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Νομού Ξάνθης, έτους 2020.
 10. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος εκτέλεσης ́Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Νομού Ροδόπης έτους 2020.
 11. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ευθύνης Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης.
 12. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ευθύνης Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.
 13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση- ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου ζεόλιθου εκτάσεως 83.427,30 τ.μ., και επέκταση του σε όμορη έκταση εμβαδού 14.385 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κόκκαλο», Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε Έβρου.
 14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 84MW στη θέση «ΝΕΡΑΪΔΕΣ» των Δ. Κομοτηνής, Αρριανών & Μαρώνειας-Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης».
 15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «E.S. ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 44,80MW στη θέση «ΛΟΦΟΣ – ΠΟΥΛΙΑ» του Δ. Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης».
 16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» αναφορικά με την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 94.767 τ.μ. στη θέση «Φιδόσερμα» της Τ.Κ. Βαθυλάκου του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας.
 17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε.» αναφορικά με την υπόγεια εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 51.585,22 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Λεπτοκαρυές», Τ.Κ Βώλακα, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
 18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε.» αναφορικά για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 55.497,18 τμ που βρίσκεται στην θέση «Λεπτοκαρυές», Τ.Κ Βώλακα, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
 19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε.» αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 3.400,83 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Λεπτοκαρυές», Τ.Κ Βώλακα, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
 20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΔΑΝΑΗ Ε.Π.Ε.» αναφορικά για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 28.829,41 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Παπούτσι», Τ.Κ Γρανίτη, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
 21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) των «ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΖΗΣΗ» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 71.730,84τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Βώλακα (θέση Τσακαλίνα Ρέμα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.
 22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ αναφορικά με την τροποποίηση- ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 68.411,00 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Λεπτοκαρυές», Τ.Κ Βώλακα, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
 23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.412,03 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Λεπτοκαρυές», Τ.Κ Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
 24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αποκατάστασης λατομείου αργίλου πλινθοκεραμοποιίας σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 34,388 στρεμμάτων, στην θέση «Κολοκυθιά» της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου,  του Δήμου Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης.
 25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 36.896 τ.μ. στη θέση «Τσακαλίνα» της Δ.Κ. Κάτω Νευροκοπίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
 26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Ελευθερών» στον Δήμο Παγγαίου, που προτείνεται από την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ.

27.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ» αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 18.898,24 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Δενδράκια», Τ.Κ. Δύσβατου, Δήμου Νέστου της  Π. Ε. Καβάλας

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ Α.Ε. αναφορικά με την  τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 24.418 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Λεπτοκαρυές», Τ.Κ Βώλακα, Δήμου Κ. Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΠΕΤ 19012230123).
 2. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά με την τροποποίηση – ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 97.200 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Δροσερό Ρέμα», Τ.Κ Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
 3. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 98.983,59 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Αετοφωλιές», Δ.Κ Ξηροποτάμου, Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.(ΠΕΤ 1911212825).
 4. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 64.544,00τμ,στην περιοχή του Δ.Κ. Ξηροποτάμου (θέση Περίβλεπτον) του Δ. Δράμας, της Π. Ε. Δράμας.
 5. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά με την εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 95.642 τ.μ. στη θέση «Αετοφωλιές» της Τ.Κ. Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας.
 6. Επικύρωση πρακτικών 9ης 10ης 11ης 12ης και 13ης συνεδρίασης έτους 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

#Weremember: Θυμόμαστε τα θύματα του Ολοκαυτώματος

Συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία ο δήμος Ξάνθης φωταγωγώντας το ρολόι της με το λογότυ…