Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία ΟΑΕΔ: Νωρίτερα η λήξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ανέργων 18-29 ετών

ΟΑΕΔ: Νωρίτερα η λήξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ανέργων 18-29 ετών

0

 

Στη 1 Φεβρουαρίου η καταληκτική ημερομηνία

Έχουν υποβληθεί περισσότερες από
14.500 αιτήσεις για τις 8.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

 

Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 18-29 ετών, η διοίκηση του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) αποφάσισε την αναστολή της
υποβολής νέων αιτήσεων από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου.
Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 14.500 αιτήσεις για τις
8.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις με το
75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών (έως τα 750 ευρώ μηνιαία) για την
πρόσληψη ανέργων 18-29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, με διάρκεια 12
μήνες ή 15 μήνες, για μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος.
Επιπλέον, τα παρακάτω προγράμματα, με ποσοστά επιχορήγησης 60-100% μισθού και
ασφαλιστικών εισφορών, παραμένουν ανοιχτά για την υποβολή αιτήσεων:
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/anoikta-programmata.

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 30.600 θέσεις με μισθούς έως 830
ευρώ

Έξι ανοιχτά προγράμματα – Τα κριτήρια για την επιδότηση
Ανοικτά για υποβολή αιτήσεων παραμένουν έξι προγράμματα του ΟΑΕΔ με ποσοστά
επιχορήγησης από 60 έως και 100% του μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για χιλιάδες
ανέργους του Οργανισμού.
Σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την αναστολή της υποβολής νέων αιτήσεων από την
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου για το Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών λόγω της
αυξημένης ζήτησης των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για τις 8.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού, έχουν
ήδη υποβληθεί πάνω από 14.500 αιτήσεις.
Δείτε ποια προγράμματα παραμένουν ανοικτά για υποβολή αιτήσεων:
1)Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας με 9.200 νέες θέσεις εργασίας,
διάρκειας 12 μηνών με ελάχιστες μεικτές απολαβές τα 830€ για επιδοτούμενους ανέργους
που μετατρέπουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά
εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους έως τα 830€ μηνιαία. Δείτε εδώ περισσότερα
2)Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών με 8.500 νέες θέσεις
εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των
Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η
επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
έως τα 750€ μηνιαία. Δείτε εδώ περισσότερα
3)Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών με 5.200 νέες θέσεις
εργασίας σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης, διάρκειας 15 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται
στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800€ μηνιαία.
4)Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών με 3.500 νέες θέσεις
εργασίας, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαία. Δείτε εδώ περισσότερα
5)Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Ανέργων 18-30 ετών με 3.000 νέες
θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου,
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 7 μηνών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει μηνιαία
αποζημίωση ίση με το 100% του κατώτατου μισθού (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).
6)Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες με 1.200 νέες
θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η
επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
έως τα 800€ μηνιαία.
Υπενθυμίζεται ότι έχουν απλουστευτεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν επιταχυνθεί οι
διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το
τέλος της επιχορήγησης.
Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα
αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

 

Αιτήσεις από την Παρασκευή για το πρόγραμμα με τις
7.000 θέσεις εργασίας 30 ετών και άνω

Ολόκληρη η απόφαση – Επιδοτούνται μισθοί έως 710 ευρώ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ) δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους
και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών» του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ξεκινούν την Παρασκευή 29
Ιανουαρίου.
Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους
απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ,
ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας
(Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας).
Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:
Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 5.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης
Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως
εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης
Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία
λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου
Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Λιγότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας
επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη
διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης (ημερολογιακά).
Δικαιούχοι – Κριτήρια ΟΑΕΔ
Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την ημερομηνία
υπόδειξής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ.

Τα ποσά της επιδότησης

ΑΣΕΠ: Έρχονται νέες προσλήψεις σε δήμους

Προσλήψεις σε πολεοδομίες και Πολιτική Προστασία

Αλλαγές στο σύστημα και τον προγραμματισμό προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ ώστε να
ενισχυθούν οι δήμοι με πρόσθετο προσωπικό για την κάλυψη θέσεων σε Πολιτική
Προστασία και πολεοδομίες
Ανακοινώσεις για αλλαγές στο σύστημα και τον προγραμματισμό προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ
ώστε να ενισχυθούν οι δήμοι με πρόσθετο προσωπικό για την κάλυψη θέσεων σε Πολιτική
Προστασία και πολεοδομίες, πραγματοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Στέλιος Πέτσας,
μιλώντας χθες στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.
Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας, είναι ανάγκη να επιταχυνθούν οι προσλήψεις στους ΟΤΑ καθώς οι
σχετικές διαδικασίες είναι πολύ πιο αργές σε σχέση με τις αποχωρήσεις.

Προσλήψεις σε πολεοδομίες και Πολιτική Προστασία

 

Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, στο σχεδιασμό του υπουργείου

μπαίνει άμεσα η κάλυψη θέσεων που σχετίζονται με τις νέες αρμοδιότητες που ανέλαβαν
οι δήμοι, όπως είναι η Πολιτική Προστασία και οι πολεοδομίες, καθώς όπως σημείωσε,
πολλοί δήμοι δεν έχουν προσωπικό για να αντεπεξέλθουν σχετικά.
Χρηματοδότηση ΟΤΑ
Σχετικά με τη χρηματοδότηση των δήμων μέσων των ΚΑΠ, ο αναπληρωτής υπουργός
αναγνώρισε ότι οι πόροι δεν επαρκούν και ότι χρειάζεται νέα αναδιάρθρωση που θα
λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το πληθυσμιακό μέγεθος αλλά και τη γεωγραφική έκταση του
κάθε δήμου.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο τα νέα κρούσματα στην Ξάνθη

Μειώθηκαν σε 13 τα κρούσματα στην ΑΜΘ- Covid-free η Ροδόπη   Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 1.17…