Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Μία θέση καθαριότητας στην Κτηματική Υπηρεσία Ξάνθης

Μία θέση καθαριότητας στην Κτηματική Υπηρεσία Ξάνθης

1

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη αναγκών
καθαριότητας σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που εδρεύουν στους Νομούς
Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας Σερρών, Ξάνθης, Κοζάνης, Ηρακλείου και Λέσβου

Αναλυτικότερα για την θέση στην Ξάνθη

Φορέας Ειδικότητα Χρόνος απασχόλησης Αριθμός θέσεων

Κτηματική Υπηρεσία Ξάνθης (για το κτίριο επί της οδού Μεσολογγίου 13)

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες 1

 

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα για 10.000 ανέργους του ΟΑΕΔ δίνει
εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 ευρώ

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών απευθύνεται η νέα
δράση του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 48,78 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλουν την αίτησή τους έως την 1η Φεβρουαρίου στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και
πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους
τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:
– μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών,
– υγείας – πρόνοιας,
– τουρισμού και επισιτισμού
Η δράση εστιάζει στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας των ανέργων προς την αγορά
εργασίας μέσω:
– απόκτησης ή/και επικαιροποίησης /αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και
δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης.
Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι μεταποίησης/ βιομηχανίας,
κατασκευών, υγείας – πρόνοιας και τουρισμού και επισιτισμού
– παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των
ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.
Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε
1.000,00€ (200 ώρες X 5 €/ώρα). Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο
ανέρχεται συνολικά σε 1.520,00€, (380 ώρες X 4€/ώρα).
Δράσεις
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και
περιλαμβάνει:
– παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),
– παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας
διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής,
– πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του
προγράμματος κατάρτισης, και
– πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380)
ωρών.

ΑΣΕΠ: 60.118 προσλήψεις στο δημόσιο φέρνει το 2021

«Πράσινο φως» σε 24 προκηρύξεις σε δήμους και φορείς

Σε περισσότερες από 60.118 προσλήψεις εποχικού προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ αναμένεται να
προχωρήσει η κυβέρνηση το 2021 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του δημοσίου με
έκτακτο προσωπικό.
Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 2.618 προσλήψεις, ενώ αναμένονται ακόμα 47.500
προσλήψεις που θα καλυφθούν από άλλους πόρους, όπως ΕΣΠΑ, ανταποδοτικό τέλος,
αυτοτελείς πόροι δήμων, και επιπλέον 10.000 θέσεις συμβασιούχων που αφορούν ανάγκες
των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών των ΟΤΑ.
Οι εν λόγω προσλήψεις δεν μπορούν να υπαχθούν σε ετήσιο προγραμματισμό, καθώς
αφορούν ανάγκες που δεν προβλέπονται, όπως φυσικές καταστροφές και απρόβλεπτες
εργασίες (π.χ. αρχαιολογικές ανασκαφές μετά τον εντοπισμό ευρημάτων, κάλυψη αναγκών
λόγω πανδημίας).
Οι προσλήψεις σε δήμους είναι αυτές που βρίσκονται σε προτεραιότητα (παιδικοί σταθμοί,
ηλεκτροφωτισμός, υπηρεσίες καθαριότητας) και μετά ακολουθούν ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ,
ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), νοσοκομεία (επικουρικό προσωπικό), Περιφέρειες (Δακοκτονία),
Μουσεία (Εφορείες Αρχαιοτήτων) και εποπτευόμενοι φορείς υπουργείων.
Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση για το εποχικό προσωπικό στο Δημόσιο είναι:
διοικητικοί, φύλακες, καθαριστές, μηχανικοί, τεχνικοί, τεχνίτες, οδηγοί, αρχαιολόγοι,
νοσηλευτές, βρεφονηπιοκόμοι, αρχαιολόγοι, συντηρητές έργων τέχνης, νοσηλευτές,

παραϊατρικό προσωπικό, καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, γεωπόνοι, κτηνίατροι,
βοηθητικό προσωπικό.
Υπενθυμίζεται ότι από το 2021 αλλάζει ριζικά το ΑΣΕΠ, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο
σύστημα στις προσλήψεις, οι οποίες θα γίνονται με έναν και μοναδικό ετήσιο διαγωνισμό.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΙ
8.620 θέσεις σε υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΑΕΙ, ΟΤΑ
5.250 εκπαιδευτικοί στα σχολεία
299 θέσεις σε επιμελητήρια
ΕΠΟΧΙΚΟΙ
47.500 θέσεις σε υπουργεία, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ
2.500 πυροσβέστες
118 σε διάφορες υπηρεσίες
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
10.000 σε παιδικούς σταθμούς, ΟΤΑ
ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ
62 θέσεις για δικηγόρους, νομικούς συμβούλους

«Πράσινο φως» για 24 διαγωνισμούς
24 διαγωνισμοί για 5.870 θέσεις έχουν «κλειδώσει» μέχρι στιγμής για το 2021 σε φορείς
όπως ΔΕΚΟ, υπουργεία, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Οι 24 αυτοί διαγωνισμοί έχουν λάβει ήδη το
«πράσινο φως» από την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία έγκρισης και
για τους υπόλοιπους φορείς που έχουν αιτηθεί να ενισχυθούν με προσωπικό. Αναλυτικά, οι
νέες προκηρύξεις που ετοιμάζονται για το επόμενο έτος αφορούν:
• 10 θέσεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• 60 θέσεις στον ΟΑΕΔ
• 60 θέσεις στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
• 28 θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
• 67 θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
• 19 θέσεις στο ΑΣΕΠ
• 10 θέσεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
• 782 θέσεις στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας.
• 34 θέσεις νομικών συμβούλων σε δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα
• 102 θέσεις στο υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού
• 25 θέσεις ΠΕ Διοικητικού στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών
• 15 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού
• 17 θέσεις στο υπουργείο Εσωτερικών.
• 17 θέσεις στις Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων
• 67 θέσεις μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
• 27 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• 13 θέσεις στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
• 55 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
• Μία θέση μόνιμου εξ εφεδρείας αξιωματικού στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
(υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

• 123 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών
• 60 θέσεις γραμματέων στα δικαστήρια της χώρας
• 1.420 θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία.
• 258 θέσεις στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας
• 2.600 ΕΠΟΠ και ΟΒΑ (υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

66 τα κρούσματα της Δευτέρας στην Ξάνθη

433 συνολικά στην ΑΜΘ. Ξεπέρασαν τις 18.000 οι θάνατοι από κορωνοϊό στη χώρα   Ο ΕΟΔΥ…