Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τα δημοτική τέλη του 2021 στη σημερινή Οικονομική επιτροπή

Τα δημοτική τέλη του 2021 στη σημερινή Οικονομική επιτροπή

0

Καταρτίζονται οι όροι της διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού και αντικατάσταση κουφωμάτων για το κολυμβητήριο

 Υποβάλλονται δύο προτάσεις στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια δύο αυτοκινούμενων σαρώθρων και τεσσάρων απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας

Σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 9.30 θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ξάνθης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Καθορισμός των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021
 2. Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2021
 3. Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2021
 4. Καθορισμός των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021
 5. Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και  αποθήκευσης, σύμφωνα με την παρ.8 άρθρου 13 του 24-9/20-10-1958 ΒΔ για το έτος 2021
 6. Καθορισμός του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών Αγορών για το έτος 2021
 7. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανοδίου), για το έτος 2021»
 8. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, λαϊκής τέχνης) για το έτος 2021
 9. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων οικονομικού έτους 2021
 10. Καθορισμός τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
 11. Καθορισμός του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2021
 12. Καθορισμός του ύψους των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006,  για το έτος 2021
 13. Καθορισμός των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων για έτος 2021
 14. Καθορισμός τέλους στάθμευσης και διοικητικών προστίμων, για το έτος 2021
 15. Καθορισμός ειδικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων για το έτος 2021
 16. Δικαίωμα χρήσης αρδευτικών δικτύων στην Δ.Ε Σταυρούπολης & στις  Τοπικές Κοινότητες  Κιμμερίων-Ευμοίρου για το έτος 2021
 17. Καθορισμός τέλους ύδρευσης ζώων στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2021
 18. Έγκριση του από 3-11-2020 πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης (αφορά τις ομάδες 3-5-6)
 19. Έγκριση του από 29-10-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων του Δήμου Ξάνθης»
 20. Έγκριση του από 11-11-2020 πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης»
 21. Αποδοχή δωρεάς
 22. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και αντικατάσταση κουφωμάτων του δημοτικού κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης»
 23. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο “BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM (EXCELTOUR)”»
 24. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για τη λήψη πιστοποιητικών, αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων, συμβολαίων και άλλων εγγράφων από το υποθηκοφυλακείο, το κτηματολογικό γραφείο και από συμβολαιογράφους
 25. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ
 26. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ
 27. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την έκδοση διαφόρων εγγράφων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης
 28. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο δήμο Ξάνθης», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) – Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 29. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Προμήθεια δύο αυτοκινούμενων σαρώθρων» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
 30. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
 31. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την παράσταση και την εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου, στις 18-1-2021
 32. Έγκριση σύνδεσης της Νομικής Υπηρεσίας με τη βάση νομικών πληροφοριών «Qualex»
 33. Ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλου, της εντολής για παράσταση ως πολιτικός ενάγων για λογαριασμό του Δήμου Ξάνθης, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Αθηνών στις 2-12-2020
 34. Παραίτηση του Δήμου Ξάνθης, από την από 25-11-2016 τριτανακοπή κατά των με αριθμών 111,112,113,114/2014 & 101,108,109,110,111/2016 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής, στις 10-12-2020.
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Γιατί καθυστερεί η γνωμοδότηση της ΠΑΜΘ για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη- Νέα Καρβάλη;

Επερώτηση στο περιφερειακό συμβούλιο από μέλη της «Περιφερειακής Σύνθεσης» Για τη ΜΠΕ η Πε…