Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νέα παράταση παραλαβής και αλλαγή χρήσης στο παλιό Δημαρχείο

Νέα παράταση παραλαβής και αλλαγή χρήσης στο παλιό Δημαρχείο

0

Δεκαεννιά θέματα στη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών

Δρομολογείται διανομή τροφίμων στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 09:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ξάνθης, κεκλεισμένων των θυρών όπως προβλέπουν οι υγειονομικές διατάξεις.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου Δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ»

Έγκριση της με αριθμό 142/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ξάνθης» σχετικά με την «έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019»

Έγκριση της με αριθμό 10/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος, Επικοινωνίας» με θέμα «Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού 2020

Ανάκληση της με αριθμό 153/2020 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 του Ν.4735/2020

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων

Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης από τον ΣΔΑΝΞ

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο 13ο Νηπιαγωγείο και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ξάνθης» σύμφωνα με τον Ν.4412/2016

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολεία του Δήμου Ξάνθης» σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Έγκριση του από 16-10-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωση κόμβου σύνδεσης Παλιάς & Νέας Μορσίνης»

Έγκριση του από 13-10-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης»

Έγκριση του από 1-10-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών από Εμπειρογνώμονα οικολογικού τουρισμού για την υλοποίηση δράσης του Δήμου Ξάνθης στο έργο: Developing ecotourism net in black sea region – Ανάπτυξη δικτύου οικοτουρισμού στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (ΕCOTOUR-NET)»

Έγκριση του από 19-10-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Ξάνθης»

Έγκριση του από 21-10-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια δένδρων, φυτών, φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, σπόρων και βελτιωτικών εδάφους»

Έγκριση του από 19-10-2020 πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

Έγκριση του από 19-10-2020 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την Προμήθεια διανεμόμενων τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας, για τους απόρους (ΤΕΒΑ) για τις ανάγκες της αποκεντρωμένης προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019 από την κοινωνική σύμπραξη «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης

Έγκριση του από 16-10-2020 πρακτικού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων του οδικού δικτύου του Δήμου Ξάνθης»

Έγκριση του από 16-10-2020 πρακτικού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων οδών, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων»

Ορισμός έκτακτης ομάδας εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.3 του 4412/2016

Εξειδίκευση πίστωσης & έγκριση οικονομικών ενισχύσεων συλλόγων

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Παραιτήθηκε από τη θέση του περιφερειακού συμβούλου ο Χρήστος Τρέλλης

Νέος επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης ΑΜΘ ο Σιδέρης Μιχαηλίδης   Με επιστολή του στο…