Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιχειρηματικότητα «Στον αέρα» η πρόσκληση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της ΑΜΘ-Τι προβλέπει

«Στον αέρα» η πρόσκληση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της ΑΜΘ-Τι προβλέπει

0

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υποβολή προτάσεων από 4/11/2020 έως 18/3/2021

 

Με μέρα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων της ΑΜΘ από τον περιφερειάρχη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ η πρόσκληση που περιλαμβάνει το σύνολο των προϋποθέσεων και την διαδικασίας για την χορήγηση της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης (3δ.5-6.2) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» ανέρχεται στο ποσό των 45.000.000€ ενώ η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 2.000 € έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-2020. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις με τόπο εγκατάστασης στην ΠΕ Ξάνθης λαμβάνουν αυξημένη κατά 20% ενίσχυση, λόγω της έντασης της πανδημίας στην περιοχή.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι (λήπτες της ενίσχυσης), που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι:

▪ υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»), ανεξαρτήτου νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, και

▪ έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019 και

▪ δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της παρούσας πρόσκλησης και

▪ ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019, περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».

 

Προθεσμία

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι δυνατή από 04-11-2020 ώρα 13:00 έως και την 18-03-2021 ώρα 15:00, εκτός αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης εξαντληθεί νωρίτερα.

 

Διευκρινίσεις

Την πρόσκληση μελετούν επαγγελματίες, σύμβουλοι και λογιστές προκειμένου να εκτιμήσουν την επιλεξιμότητα κάθε επιχείρηση και να βρουν «παγίδες» ή «ευκαιρίες».

Ως προς την προϋπόθεση της διατήρησης του προσωπικού, αυτό διασταυρώνεται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, με βάση τις εγγραφές προσωπικού κατά την 19η Μαρτίου 2020. Μάλιστα, σε συνεννόηση με την κεντρική διοίκηση του ΕΡΓΑΝΗ έχουν γίνει ενέργειες για την αυτοματοποίηση μέσω εφαρμογής, ώστε αυτόματα να εξάγονται οι εγγραφές προσωπικού της συγκεκριμένης ημέρας.

Σημειώνεται ότι με βάση τις εκτιμήσεις της ομάδας των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της ΠΑΜΘ, ο προϋπολογισμός με την υπερδέσμευση (90 εκ. ευρώ) εκτιμάται ότι θα καλύψει το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι από τις 32.000 επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων έως 49 στην ΠΑΜΘ, το 80% θα μπορεί να αντλήσει την επιδότηση και επομένως ο προϋπολογισμός δεν θα εξαντληθεί πριν ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνεται ανά ομάδα αιτήσεων (πχ ανά 100) με βάση τη χρονική προτεραιότητα (first in-first out) και πρόθεση της υπηρεσίας είναι να δρομολογείται άμεσα η έγκριση και εκταμίευση.

Υπενθυμίζεται ότι, ο περιφερειάρχης ζήτησε να μην γίνουν όλα τα αιτήματα από την αρχή της έναρξης της προθεσμίας υποβολής, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί τον όγκο των αιτήσεων η ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ, ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται μάλλον ανέφικτο, με δεδομένη την πρόνοια και αγωνία από την πλευρά των επαγγελματιών για να λάβουν την επιχορήγηση.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επιχειρηματικότητα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Επανέρχονται οι e-δαπάνες στο 30% του εισοδήματος

Tι θα ισχύει για τα εισοδήματα του 2021 Την υποχρέωση να καλύψουν το 30% των φετινών ατομι…