Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ερώτηση για το νέο προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία από τον Φ. Παπαδάκη

Ερώτηση για το νέο προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία από τον Φ. Παπαδάκη

0

Ο δημοτικός σύμβουλος με την «Ξάνθη για Όλους» ρωτά για τα κριτήρια τοποθέτησης, την επάρκεια του προσωπικού καθαριότητας και αν ανέλαβαν καθήκοντα

Με ερώτησή του ο δημοτικός σύμβουλος με την «Ξάνθη για Όλους» Φάνης Παπαδάκης ζητά να μάθει σχετικά με τους προσληφθέντες που αναλαμβάνουν καθήκοντα καθαριότητας στα σχολεία. Η ερώτηση αναλυτικά αναφέρει: «με το με αρ. πρωτ. 20110/20-8-2020 έγγραφό του ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ξάνθης, εκ των οποίων οι τριάντα τρεις (33) πλήρους απασχόλησης και οι τριάντα (30) μερικής απασχόλησης.

Στις 28/8/2020 ανακοινώθηκαν πίνακες βαθμολογικής κατάταξης πλήρους και μερικής απασχόλησης, και πίνακας απορριπτέων της με αριθμό πρωτ. 20110/20.08.2020 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών, στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης.

Στις 2/9/2020 ανακοινώθηκαν οι τελικοί πίνακες προσληφθέντων πλήρους και μερικής απασχόλησης της Ανακοίνωσης του Δήμου Ξάνθης με αριθμό πρωτ. 20110/ 20-08-2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2020-2021, καθώς και το σχετικό Παράρτημα  και το έντυπο για τα στοιχεία του υπαλλήλου.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω:

1)Πόσες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα εξυπηρετήσει το προσληφθέν προσωπικό καθαριότητας;

2)Με ποιο τρόπο και με ποια κριτήρια έγινε η τοποθέτηση των προσληφθέντων σε σχολικές μονάδες ;

3)Εάν υπήρξαν υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση για τον πίνακα πλήρους απασχόλησης και προσλήφθηκαν με μειωμένη απασχόληση ή και αντίστροφα;

4)Εάν υπάρχουν σχολικές μονάδες που δεν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας και εάν επαρκεί το προσωπικό που προσλήφθηκε για την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων;

5)Με δεδομένο πως ήδη οι σχολικές μονάδες λειτουργούν και προετοιμάζονται για την υποδοχή των μαθητών, πότε θα αναλάβουν υπηρεσία οι νέες καθαρίστριες».

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Συνάντηση Μέτιου-Αμοιρίδη: Συμφωνήθηκε συνεργασία χωρίς κάποιο αξίωμα

Συζητήθηκαν θέματα της Ξάνθης και της Περιφέρειας   Συνάντηση με τον ανεξάρτητο περιφ…