Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συγκροτεί Επιτροπή Διαβούλευσης ο δήμος Ξάνθης

Συγκροτεί Επιτροπή Διαβούλευσης ο δήμος Ξάνθης

0

Δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται έως 21 Σεπτεμβρίου

Ανοιχτή πρόσκληση προς τους δημότες της πόλης προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου Ξάνθης απηύθυνε ο δήμαρχος. Πρόκειται για τη συγκρότηση του καλλικρατικού οργάνου που μέχρι σήμερα δεν έχει οδηγήσει στην παραγωγή ουσιαστικού έργου με προτάσεις για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δήμου.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε : τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις, επιστημονικούς συλλόγους και φορείς, τοπικές  οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εργαζόμενους του Δήμου και των Νομικών του Πρoσώπων, ενώσεις και συλλόγους γονέων, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων νέων και δημότες.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι, η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη.  Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίο ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίοι μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.  Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Αρμοδιότητες

Τα καθήκοντα της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα  και αφορούν:

α)Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β)Γνωμοδοτήσεις για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή το δήμαρχο.

γ)Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ)Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ

ε)Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ)Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 77 του ν.4172/2013)Α΄167)

Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση και να την αποστείλουν στο Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημαρχιακό Μέγαρο-Πλατεία Δημοκρατίας Ξάνθη) μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στη Βουλή η μη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΞ

Ερώτηση για τη δίμηνη αδυναμία επαναλειτουργίας της από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Χουσεΐν…