Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη και 33 θέματα για το περιφερειακό συμβούλιο

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη και 33 θέματα για το περιφερειακό συμβούλιο

0

Δεκατρείς γνωμοδοτήσεις για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην ημερήσια διάταξη

 Δια ζώσης συνεδρίαση ζητά η «Περιφερειακή Σύνθεση» διαμαρτυρόμενη

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει την τελευταία ημέρα του μήνα (Τρίτη 30/6) το περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο πρόεδρος Χρήστος Παπαθεοδώρου αναφέρει στην πρόσκλησή του ότι «σε συνεννόηση με τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα προβεί σε συνεδρίαση Με τηλεδιάσκεψη», πράγμα που προκάλεσε τις αντιρρήσεις της «Περιφερειακής Σύνθεσης» που ζητά δια ζώσης συνεδρίαση, αφού σιγά σιγά τα πράγματα επανέρχονται σε κανονικούς ρυθμούς.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με δύο επερωτήσεις του περιφερειακού συμβούλου Α. Ναθαναηλίδη και θα ακολουθήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αναλυτικά:

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της ΜΠΕ του έργου “Αεριοστροβιλικός Σταθμός Συνδιασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της TERNA A.E. με καύσιμο Φ.Α. Ονομαστικής Μικτής Ισχύος 665 MW, της επιχείρησης TEΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. το οποίο θα εγκατασταθεί στα Ο.Τ. 32 και 37 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.
 2. Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
 3. Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών.
 4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2019.
 5. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ κατά το Α΄ Τρίμηνο 2020.
 6. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ του Οικονομικού Έτους 2020.
 7. Έγκριση του σχεδίου και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΑΜΘ και του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. για την Πράξη: ΜΕΛΕΤΗ 1: «Επέκταση κρηπιδωμάτων και προσήνεμου μόλου καθώς και δίκτυα Η/Μ στη χερσαία ζώνη της Ιχθυόσκαλας στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας» και ΜΕΛΕΤΗ 2: «Διαπλάτυνση και επέκταση υπήνεμου μόλου Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος».
 8. Έγκριση των όρων του σχεδίου και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΠΑΜΘ για την μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, που αφορά την υλοποίηση του έργου: «Υποδομές υποστήριξης της κτηνοτροφίας του Νομού Δράμας (Ομβροδεξαμενές – Ομβροπλατείες – Ποτίστρες)».
 9. Έγκριση κατ΄ εξαίρεση εξουσιοδότησης στα ΝΠΔΔ & Ιδρύματα χωρικής αρμοδιότητας της ΠΑΜΘ προκειμένου να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για πετρελαιοειδή, έτους 2020.
 10. Έγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατόδρομου από Ραδιοφωνικό Σταθμό έως Κόσμιο».
 11. Έγκριση σχεδίου – όρων προκήρυξης για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Δράμας, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δοξάτου της Π.Ε. Δράμας σε επαγγελματίες

πωλητές,

 1. Έγκριση για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης σε επαγγελματίες πωλητές
 2. Έγκριση κατανομής θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές μονάδες της ΠΑΜΘ.
 3. Έγκριση περί άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος της ειδικού συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Έβρου, κας Κυριακούλας Γιαλαμά.

15.Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για ορισμό υπευθύνων Λογαριασμού των έργων ΠΔΕ

 1. Έγκριση κάλυψης δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020.
 2. Έγκριση διαδικασίας υποβολής προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του έργου «Ολοκλήρωνες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated action for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 16IPE/GR/000002 -LIFE IP 4 NATURA», που υλοποιεί η ΠΑΜΘ
 3. Έγκριση για παράταση ή μη, του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, κατά μία ώρα και έως την δεκάτη βραδινή (22.00) για τρεις (3) ημέρες της εβδομάδας (Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή) και για την περίοδο από 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2020, για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ΠΕ Έβρου έτους 2020».
 4. Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 45/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ περί παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στην Ορεστιάδα, ΠΕ Έβρου για την «2ηΛευκή Νύχτα Ορεστιάδας 2020».
 5. Έγκριση για παράταση του θερινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης της Καβάλας από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2020.
 6. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με δημοπρασία συνολικού εμβαδού 89.439,78 τμ, που εμπίπτει εντός των τεμαχίων με αρ. 505/δ57, 505/δ4 και 505/δ46 με χαρακτηρισμό «Χέρσο – Κοινόχρηστο » συμπληρωματικής διανομής αγροκτήματος Διομήδειας έτους 1962, Ν Ξάνθης.
 7. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων με δημοπρασία εμβαδού 87.568,61 τ.μ. και 40.677,80 τ.μ., συνολικού εμβαδού 128.246,41 τ.μ., τα οποία εμπίπτουν στα αριθ. 608,609,610,611 616,617,618,619 και 621,622,624,625,626,675 κοινόχρηστα τεμάχια του αγρο/τος Κουτσό, Σ.Δ έτους 1960, Δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης.
 8. Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών τουριστικών πλοίων σε εσωτερικά ύδατα στο ποταμό Έβρο, του σκάφους «ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑ» ιδιοκτησίας Πασχαλάκη Χρήστου του Γεωργίου.
 9. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της ΜΠΕ της εταιρείας «ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 42.770,75 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Χατζήλακκος», Τ.Κ. Κρηνίδων, Δήμου Καβάλας της Π. Ε. Καβάλας.
 10. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της ΜΠΕ της εταιρείας «Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αναφορικά με την ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 20.113 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Χορτοκόπι», Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου της Π. Ε. Καβάλας
 11. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της ΜΠΕ της εταιρείας «Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αναφορικά με την ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 9.014,99 τμ που βρίσκεται στην θέση «Αλώνια» Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου της Π. Ε. Καβάλας
 12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της ΜΠΕ της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 4.905,59 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Στεγνό», Τ.Κ. Μακρυχωρίου , Δήμου Νέστου της Π.Ε. Καβάλας.
 13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της ΜΠΕ για το έργο «Αξιοποίηση Γεωθερμικού Πεδίου Ακροποτάμου, κατασκευή γεωτρήσεων παραγωγής, επανεισαγωγής και δικτύων μεταφοράς θερμικής ενέργειας» στο Ν. Καβάλας, που προτείνεται από την ΔΕΥΑΑ Παγγαίου
 14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της ΜΠΕ της εταιρείας «Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ» αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 11.879,24 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Κορυφή», Τ.Κ. Νικήσιανης, Δήμου Παγγαίου της Π. Ε.Καβάλας.
 15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της ΜΠΕ με τα συνημμένα τεύχη Σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) κ΄ Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.), για τη συνεκμετάλλευση επτά όμορων λατομείων μαρμάρου, σε συνολική έκταση 372.165,18 τ.μ στην θέση «Μπουρό Ρέμα», Πύργων, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. (ΠΕΤ 1902042413).
 16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της ΜΠΕ της ΞΙΟΥΧΟΥΑ ΞΙΕ αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 54.943,66 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Σορνιάλκι», Τ.Κ Βώλακα, Δήμου Κ. Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
 17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της ΜΠΕ της «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» για την ανανέωσητροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 80.845 τ.μ. στη θέση «Άσπρες Πέτρες» της Τ.Κ. Κοκκινογείων του Δήμου Προσοτσάνης της Π.Ε. Δράμας.
 18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της ΜΠΕ του υφιστάμενου έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 24MW, στη θέση «ΔΕΡΒΕΝΙ – ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΣΛΙΒΑ» και συνοδά έργα αυτού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Π.Ε.Έβρου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» ως προς τον σχεδιασμό εφαρμογής των αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής προσκρούσεων και την ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων για την προστασία της ορνιθοπανίδας. (ΠΕΤ 1912233523).

Ενστάσεις από την «Περιφερειακή Σύνθεση»

Σε ανακοίνωσή της η «Περιφερειακή Σύνθεση» εκφράζει τις αντιρρήσεις της για τον τρόπο διεξαγωγής του συμβουλίου, αναφέροντας: «είναι γεγονός, ότι η έλλειψη σχεδιασμού και διεκδίκησης από πλευράς της διοίκησης της περιφέρειάς μας, οδηγούν σε μία σειρά καίριων πληγμάτων εις βάρος της Αν. Μακεδονίας – Θράκης και των πολιτών της. Παραμένουμε η μόνη περιφέρεια χωρίς κάποιον περιφερειακό σχεδιασμό για την επανεκκίνηση της οικονομίας και για την υποστήριξη αυτών που υπέστησαν τις βαρύτερες συνέπειες. Διαπιστώνουμε πως στα 40 μεγάλα έργα, προϋπολογισμού 6 δις, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μόνο ένα εξ αυτών αφορά την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Υπό τις συνθήκες αυτές, ο Περιφερειάρχης και η διοίκησή του επιλέγουν να συνεδριάσουν το Π.Σ. διαμέσου τηλεδιάσκεψης ενώ ήδη, ο ένας δήμος μετά τον άλλον συνεδριάζουν δια ζώσης αλλά και με προφυλάξεις τα Δημοτικά Συμβούλια, όπως έχουν τη δυνατότητα να κάνουν.

Η διοίκηση της περιφέρειας και ο Περιφερειάρχης χρησιμοποιούν, ως πρόσχημα τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού γιατί φοβούνται να αντιμετωπίσουν, δια ζώσης, τους συμβούλους και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Όπως φοβούνται να αντιμετωπίσουν και την πραγματικότητα. Έτσι επιλέγουν την τελευταία ημέρα του μήνα, τη συνεδρίαση με τη μορφή τηλεδιάσκεψης καθώς και αποκλειστικά θέματα ημερήσιας διάταξης τα όποια σχεδόν στο σύνολό της πλειοψηφίας τους είναι τυπικές εγκρίσεις και εγκρίσεις Μ.Π. Επιπτώσεων.

Επιπλέον για ακόμα μια φορά η διοίκηση της περιφέρειας, ο Πρόεδρος του ΠΣ και ο Περιφερειάρχης ψεύδονται, καθώς ουδέποτε ήλθαν σε επικοινωνία με τους επικεφαλής των παρατάξεων, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση για την προσεχή τηλεδιάσκεψη.  Δυστυχώς, κι αυτός ο ψευδής χαρακτηρισμός τους χαρακτηρίζει.

Η Περιφερειακή Σύνθεση επιφυλάσσεται, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο να επιβάλει την συζήτηση των θεμάτων που έχουν αναπτυξιακό αντίκρισμα για την περιφέρεια και για τους πολίτες.

Η Περιφερειακή Σύνθεση δεν αρκείται στην μετριότητα! Δεν ταυτίζεται μαζί του! Διεκδικούμε, δυνατά, για τους πολίτες της Περιφέρειάς μας. Η ανάπτυξη της ΑΜΘ είναι η μόνη προτεραιότητά μας!».

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Και χωρίς θέατρο το φετινό καλοκαίρι στην Ξάνθη;

Πρόεδρος Κέντρου Πολιτισμού Ξάνθης , Η. Ασκαρίδης: «Περιμένουμε την ανανέωση της παραχώρησ…