Αρχική ΓΝΩΜΕΣ Αναγκαία η θεσμική οργάνωση των Γονέων-Μαθητών στο ΥΠΑΙΘ

Αναγκαία η θεσμική οργάνωση των Γονέων-Μαθητών στο ΥΠΑΙΘ

0

Στην καθημερινή σχολική διαδικασία στην Χώρα μας έχει παρατηρηθεί το οξύμωρο και εν πολλοίς αντιφατικό, να υπερτονίζονται από όλες τις (άλλες) πλευρές οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Γονέων και των Κηδεμόνων (αχ, αυτή η αδιέξοδη επιμονή στην αναχρονιστική επιβίωση όρων του Οικογενειακού Δικαίου προ της κομβικής τροποποίησης του 1983…), αλλά οι πανταχόθεν βαλλόμενοι Γονείς να μην μπορούν να εκφρασθούν θεσμικά στον δημόσιο διάλογο.

Και δεν αναφέρομαι στην ούτως ή άλλως ανεπαρκή έως και ανύπαρκτη ως κομματικώς ελεγχόμενη Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) ή τα δευτεροβάθμια ανά Διοικητική Περιφέρεια όργανα έμμεσης εκπροσώπησης των Νομικών Προσώπων των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων, αλλά στην θεσμική και δημόσια παρουσία των κατ’ιδίαν Γονέων, που κατά το Σύνταγμα, το Διεθνές Δίκαιο και τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα καλούνται αδιαμαρτύρητα έχουν μόνο υποχρεώσεις και βάρη κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας επί των τέκνων τους εποπτευόμενοι στενώς κατά Νόμο ακόμα και από τον επιχώριο … Εισαγγελέα Ανηλίκων!

Το μοντέλο της χλιαρής και αδύναμης τελικώς συμμετοχής στην όποια δημόσια διαβούλευση των Φορέων Εκπροσώπησης των Συλλόγων Γονέων έχει αποτύχει, οπότε πρόσφορη λύση είναι η μελέτη της συγκρότησης, ίδρυσης και λειτουργίας ευέλικτης Υπηρεσιακής Μονάδας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) στο κατά το δυνατόν υψηλότερο διοικητικό επίπεδο (ακόμα και διά της ίδρυσης και λειτουργίας Ειδικής Γραμματείας Γονέων στο Υπουργείο) για τον έλεγχο, την εποπτεία και την ενδυνάμωση της παρουσίας και λειτουργίας στην σχολική διαδικασία τόσο των Φορέων και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών, όσο κυρίως των ίδιων των Γονέων και των ασκούντων κατά διορισμό την γονική μέριμνα ως προσώπων. Η ενδυνάμωση του ρόλου των Γονέων στην σχολική διαδικασία ωστόσο δεν θα πρέπει να περιορισθεί εκεί, αλλά να ενισχυθεί και στα λοιπά προβλεπόμενα όργανα κατά την Εκπαιδευτική Νομοθεσία (πχ Σχολικά Συμβούλια, Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας, Σχολικές Εφορείες, Σχολικές Επιτροπές).

Οι Γονείς και οι Κηδεμόνες ως ο Τρίτος Πυλώνας στην σχολική και την εκπαιδευτική εν γένει διαδικασία είναι παραδόξως παραμελημένος θεσμικά, μα αντιστρόφως ανάλογα και πάντα φιλοτίμως και ανυστερόβουλα παρών και προσφέρων στην Παιδεία και την Εκπαίδευση στην Χώρα μας σε όποια στιγμή. Νομίζω ότι η σκοπιμότητα της ως άνω πρότασης είναι προφανής, το δημοσιονομικό κόστος είναι μηδενικό, η απόδοση του μέτρου αναμενόμενα πολλαπλασίως θετική, ενώ μόνο οφέλη θα ερανίσει το ΥΠΑΙΘ από την πρωτοβουλία.

Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Δικηγόρος ΔΣΑ παρ’ Αρείω Πάγω
Δικηγόρος ΔΝΥ ΟΑΕΔ
Email : ioanniskymionis@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Περισσότερα άρθρα από ΓΝΩΜΕΣ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ποια Ευρώπη θέλουμε…

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα επί πανδημίας, η Ευρώπη – η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα …