Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 1 θέση Διοικητικού στην ΔΕΗ Ξάνθης

1 θέση Διοικητικού στην ΔΕΗ Ξάνθης

0
deh xanthi

 

12 συνολικά στα Καταστήματα Πωλήσεων της ΑΜΘ – Δείτε τον πίνακα

Προσλήψεις 101 συμβασιούχων στη ΔΕΗ

 

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν ενός (101) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των

Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πελατών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης που εδρεύουν στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων ανά την Επικράτεια.

Ειδικότητες: ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ ΣΟΧ και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση cvsales@dei.com.gr

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Προθεσμίες και αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Έδρα, στις Υπηρεσιακές Μονάδες και στα Καταστήματα Πωλήσεων όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Αίγινας, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Καβάλας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Σερρών, Κιλκίς, Κατερίνης, Γρεβενών, Βέροιας, Έδεσσας, Πέλλας, Νέας Προποντίδας, Ιωαννιτών, Κέρκυρας, Λαμιέων, Τρικκαίων, Βόλου, Αιγιαλείας, Ζακύνθου, Αγρινίου, Λεβαδέων,Δελφών, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Σκύρου, Κεφαλονιάς, Σπάρτης, Μονεμβασιάς, Ρεθύμνης, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας, Φαιστού, Χίου, Σάμου, Λέσβου, Ρόδου, Κω και Μυκόνου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στις ανωτέρω διευθύνσεις β) στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε (//www.dei.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση  Θέσεις Εργασίας  Έκτακτο προσωπικό.

 Αναλυτικά οι θέσεις της ΔΕΗ στην ΑΜΘ

 

Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης Ξάνθη (δ. Ξάνθης) ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου(Διοικητικού Οικονομικού) 8 μήνες 1
Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας Καβάλα (δ.Καβάλας) ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου(Διοικητικού Οικονομικού) 8 μήνες 1
Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας Καβάλα (δ. Καβάλας) ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες 2
Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής Κομοτηνή (δ.Κομοτηνής) ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου(Διοικητικού Οικονομικού) 8 μήνες 1
Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνή (δ.Κομοτηνής) ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου(Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες 1
Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη (δ. Αλεξανδρούπολης) ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου(Διοικητικού Οικονομικού) 8 μήνες 2
Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη (δ.Αλεξανδρούπολης) ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες 2
Κατάστημα Πωλήσεων Ορεστιάδας Ορεστιάδα (δ.Ορεστιάδας)  ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου(Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες 2

 

 

synoriofylakes-empros

Θέσεις συνοριοφυλάκων και στην Ξάνθη

 

Θα προsληφθούν 480 εποχικοί για τα ΠΡΟΚΕΚΑ

 

Πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την πρόσληψη 480 νέων συνοροφυλάκων ορισμένου χρόνου.

Η νέα προκήρυξη αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Η αύξηση των οργανικών θέσεων αποσκοπεί στην αποτελεσματική φύλαξη των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), που λειτουργούν στην Αττική, Κόρινθο, Ξάνθη και Δράμα, όπου κρατούνται παράτυποι μετανάστες.

Εκτός των άλλων, οι υποψήφιοι για τις θέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους, να είναι απόφοιτοι λυκείων όλων των τύπων, να μη φέρουν τατουάζ σε εμφανές σημείο -είτε με τη χειμερινή είτε με τη θερινή στολή- ή το περιεχόμενό του να είναι ουδέτερο και να μην προκαλεί, να είναι ύψους πάνω από 1,70 (άνδρες και γυναίκες), να έχουν τα σωματικά και ψυχικά προσόντα και μην έχουν καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα, ενώ οι άνδρες πρέπει να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός της ΕΛ.ΑΣ. θα πριμοδοτεί την εντοπιότητα, καθώς δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές που θα προκηρυχθούν οι θέσεις.

Έως σήμερα οι αιτήσεις για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

 

Έως και σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 στις 14:00 το μεσημέρι, οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην προκήρυξη 4Κ/2020 του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την πλήρωση 2.909 μόνιμων θέσεων σε 278 δήμους όλης της χώρας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο asep.gr.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Πέμπτη 18 Ιουνίου και λήγει Παρασκευή 3 Ιουλίου του μηνός (ώρα 14:00μ.μ).

 

ΟΑΕΔ: Πλάνο για 100.000 νέες θέσεις εργασίας

 

Σε 3 τρεις βασικούς άξονες θα αναπτυχθεί το νέο σχέδιο προσλήψεων του ΟΑΕΔ, με την επιδότηση περισσότερων από 100.000 νέων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του Οργανισμού κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη.

Το ολοκληρωμένο πλάνο του ΟΑΕΔ θέτει σε εφαρμογή τους εξής τρεις πυλώνες για την απασχόληση:

(1) Υλοποιούνται άμεσα δύο νέα προγράμματα με πλήρη ή πολύ υψηλή επιδότηση για την απασχόληση 45.000 ανέργων, με προτεραιότητα μακροχρόνια ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας. Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα επιδοτήσει το συνολικό κόστος για 36.500 θέσεις 8μηνης διάρκειας σε δήμους και περιφέρειες με βασικό μισθό και το πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών θα επιδοτήσει το 75% του συνολικού κόστους, έως τα €750 μηνιαίως, για 8.500 θέσεις 12μηνης διάρκειας κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση

(2) Δημιουργούνται νέα προγράμματα εργασίας για περίπου 31.000 ανέργους με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, σε περιφέρειες με αυξημένες ανάγκες, σε τομείς αιχμής και σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης. Λίγο πριν την έκδοση βρίσκονται και τα προγράμματα 7.000 ανέργων, 30 ετών και άνω, σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα, 6.000 πτυχιούχων ανέργων, 22-29 ετών, υψηλών προσόντων, καθώς και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης 4.500 νέων ανέργων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης

(3) Εντατικοποιείται η διαδικασία επαναξιολόγησης και βελτίωσης προγραμμάτων που ήδη «τρέχουν» και δεν έχουν την αναγκαία κάλυψη, με σκοπό μεγαλύτερη απορρόφηση υποψηφίων. Ο ΟΑΕΔ κινήθηκε στην αύξηση της επιδότησης, στην απλούστευση διαδικασιών και στην αφαίρεση δεσμεύσεων σε μια σειρά προγραμμάτων ώστε να ενισχυθούν προγράμματα με 27.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Όπως σημειώνει ο κ. Πρωτοψάλτης, προς αυτό το σκοπό υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «επιταγής επανένταξης» για τη μετατροπή της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας, το οποίο έχει καλύψει μόνο 880 από τις 10.000 θέσεις από το 2017, διευρύνοντας έτσι τη συμμετοχή σε όλους τους εργοδότες και υπερδιπλασιάζοντας την ανώτατη επιδότηση από τα 400 στα 830 ευρώ μηνιαίως.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Σε εφαρμογή τα νέα μέτρα στην ΑΜΘ-Κλείνουν στις 12 το βράδυ περίπτερα και μίνι μάρκετ

Το μέτρο θα ισχύει ως το πρωί της 4ης Οκτωβρίου   Σε νέα μέτρα προχωρά η κυβέρνησης ε…