Αρχική ΓΝΩΜΕΣ 88% βούληση για ενίσχυση των επιχειρήσεων Δυτικής Θράκης

88% βούληση για ενίσχυση των επιχειρήσεων Δυτικής Θράκης

1

«52 Εβδομάδες»

Ι. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η Απόφαση Δ’ ΣτΕ 305/2020, η οποία ακυρώνει την εξ αρχής βροντωδώς φωνασκούσα περί της παρανομίας της ΚΥΑ από το 2016 των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας [ΚΚ Γ.Σταθάκη και Γ.Κατρούγκαλου / ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ – του και Καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για να μην ξεχνιόμαστε…] περί «ανάκλησης» της διαδικασίας χορήγησης του αναπτυξιακού κινήτρου για τις ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης, της λεγόμενης πομπωδώς «επιδότησης παραμεθορίου μισθολογικού κόστους 12%» κατ’άρ. 21 Ν.1767/1988 (Α’ 63), ως ισχύει σήμερα. Η Απόφαση Δ’ ΣτΕ (ι) λύνει οριστικώς ένα ζήτημα μείζονος σημασίας και επιβίωσης για τις Επιχειρήσεις της ΑΜ-ΔΘρ, που χρόνιζε αδίκως από το 2010, (ιι) γεννά βάσιμα αξιώσεις σε εκατοντάδες Επιχειρήσεις της περιοχής ύψους [κατά τους υπολογισμούς των Επιμελητηρίων της περιοχής] τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) ευρώ κατά την συμμόρφωση στην Απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου ως ηττηθέντος διαδίκου, (ιιι) διατηρεί ακέραιη την αξίωση ενίσχυσης για όλο το τρέχον χρονικό διάστημα και για το μέλλον. Στην όλη Υπόθεση εμπλεκόμενος κατά τον Ν.1767/1988 είναι ο ΟΑΕΔ, μολονότι δεν ήταν καν … διάδικος (!) στην Υπόθεση για την Απόφαση Δ’ ΣτΕ, ενώ ήδη με την οριστική Απόφαση Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας 714/10.09.2019 παραδόξως έχει οριστικώς κριθεί ότι υπόχρεως καταβολής του ποσού της εν λόγω επιδότησης είναι αποκλειστικώς αυτός (!) και όχι το Ελληνικό Δημόσιο : «μύλος» !

ΙΙ.Πέραν των δικαστικών εξελίξεων – και της πιθανής δικαστικής προσβολής της Απόφασης Δ’ΣτΕ από τον μη διάδικο ΟΑΕΔ – από εδώ και πέρα γνώμη του γράφοντος είναι ότι η συγκυρία δίνει μία θαυμάσια ευκαιρία στην Κυβέρνηση να αναλάβει την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων και να εμφυσήσει αναπτυξιακό και υγιή παραγωγικό ούριο άνεμο στην περιοχή. Υπό την υποχρέωση μεν συμμόρφωσης στην Απόφαση ΣτΕ, αλλά με αφορμή τα 100 έτη από την Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης και την Ένταξη στην Μητέρα Πατρίδα (Απελευθέρωση : 1919 / Συνθήκη Νεϊγύ, Ενταξη : 1920 / Συνθήκη των Σεβρών), μπορεί να επικαιροποιηθεί και να δημοσιοποιηθεί το Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής. Η προβληματική της εκκρεμότητας του «12%» έχει απασχολήσει την Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού κατόπιν οχλήσεων τόσο του Κου Περιφερειάρχη ΑΜΔΘρ, κου Μέτιου, όσο και των Επιμελητηρίων και των Φορέων της περιοχής κατά την Επιστολή τους από 28.01.2020, κατά την οποία αιτούνταν συνάντηση συνεργασίας παρουσία του Κου Διοικητή ΟΑΕΔ και των εκπροσώπων των συναρμοδίων Υπουργείων. Οι αυτοί Φορείς σε συνεργασία με τον ΣΕΒ ήδη από 10.10.2019 είχαν θέσει τα ζητήματα στον αρμόδιο Υφυπουργό Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Κο Νίκο Παπαθανάση, σε συνάντηση συνοδεία του αρμοδίου Αντιπροέδρου ΣΕΒ, Κου Κων. Μπίτσιου.

ΙΙΙ.Η συγκυρία, όχι μόνο λόγω κορωνοϊού, αλλά και της συνεχιζόμενης υβριδικής επίθεσης στην Ελληνοτουρκική μεθόριο στον Έβρο από 29.02.2020, επιβάλλει την αφειδή στήριξη των ακριτών της περιοχής και των εδρευουσών και δραστηριοποιουμένων οικονομικά εκεί Επιχειρήσεων στην βάση Προγραμμάτων συνοδευτικών και παραπληρωματικών έργων (ι) υποδομών για την διασύνδεση της περιοχής με τα ευρωπαϊκά και τα ευρασιατικά ενεργειακά και μεταφορικά δίκτυα, (ιι) δράσεων ενταγμένων στον Εθνικό Σχεδιασμό Υποδομών εμβληματικού χαρακτήρα με μεγάλο Εθνικό και οικονομικό αντίκτυπο (λχ αείφορος σχεδιασμός σιδηροδρομικής Εγνατίας, κάθετοι άξονες προς τις Βαλκανικές Χώρες, Αγωγός ΤΑΡ), όπως η αναβάθμιση των υποδομών στις υπάρχουσες ΒΙΠΕ και των λιμένων της περιοχής (λχ Λιμένας Αλεξανδρούπολης). Οι υποδομές και οι δράσεις αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στην εξωστρέφεια και στην υποστήριξη των εξαγωγών, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη της καινοτομίας, της ποιότητας και της βιωσιμότητας για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην πληθυσμιακή και δημογραφική τόνωση μέσω ιδίως της παλιννόστησης του αποδημήσαντος ανθρωπίνου δυναμικού, επιστημονικού και άλλου (brain gain).

IV.Σε επίπεδο πιστοποιημένων Επιχειρήσεων διά του ισχύοντος από τον Οκτώβριο 2019 Αναπτυξιακού Νόμου και δραστηριοποιούμενων ΜμΕ πρέπει να αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά εργαλεία [πχ ΕΣΠΑ 2014-2021, ΠΔΠ 2021-2027] και οι δυνατότητες άλλων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών (πχ ΕΟΧ, Παγκόσμια Τράπεζα] για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση της δραστηριότητάς τους – χωρίς να υποτιμάται το πάντα δυνατό όπλο του τραπεζικού δανεισμού από Επενδυτικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς με κρατική εγγύηση.

Εύχερο μέσο άμεσης χρηματοδότησης έχει καταστεί η δυνατότητα ενίσχυσης μέσω επιχορήγησης στις ΜμΕ κατ’άρ. 41 Ν.4608/2019 (Α’ 66) έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σύμφωνα με την διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με δυνατότητα συνολικών καταβολών έως του ποσού των 150.000.000 ευρώ/ έτος. Για την επιχορήγηση αρμόδια Υπηρεσία ρητώς στον Νόμο ορίζεται το Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού/Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων/ Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

Συμπερασματικώς (α) τα 400.000.000 ευρώ από την Απόφαση Δ’ ΣτΕ, (β) τα 150.000.000 ευρώ κατ’άρ. 41 Ν.4608/2019, (γ) οι εντάξεις έτους 2020 στον Αναπτυξιακό Νόμο και οι άμεσες εκταμιεύσεις αθροιστικώς δημιουργούν μία μοναδική ευκαιρία παραγωγικής εκτόξευσης και πληθυσμιακής συμπύκνωσης και ανάπτυξης της Δυτικής Θράκης σε διάστημα μόλις τριετίας [2020 – 2023].

 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής*

*Ο Ιωάννης Κυμιωνής είναι Δικηγόρος ΔΣΑ παρ’ Αρείω  Πάγω, Δικηγόρος ΝΥ ΟΑΕΔ,

Email: ioanniskymionis@yahoo.gr

Οι απόψεις είναι προσωπικές

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Περισσότερα άρθρα από ΓΝΩΜΕΣ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Θρησκευτικά σύμβολα στο χώρο εργασίας: ΔΕΕ για την περίπτωση της μαντίλας

Πρόσφατα εκδόθηκε στο Λουξεμβούργο από το Δικαστήριο της ΕΕ μια ρηξικέλευθη απόφαση που όπ…