Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 14 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Ξάνθης

14 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Ξάνθης

0
paidikos stathmos

Αιτήσεις έως τις 9 Μαρτίου

 

Εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ

 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης θα προσλάβει 14 άτομα  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» την περίοδο 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 9 Μαρτίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Αυγούστου, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
ΠΕ Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης 1
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 10
ΔΕ Μαγείρων 1

 

1 ειδικό γραμματέα θα προσλάβει ο Δήμος Μύκης

 

 

Ο Δήμαρχος Μύκης  για την κάλυψης μίας θέσης Ειδικού γραμματέα στον δήμο Μύκης καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου

μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ ) – ( Νομικών Επιστημών )

, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με

πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ.

165/2000 .

Γ) 1. Να έχουν εμπειρία σε θέματα σύστασης οργάνωσης και λειτουργίας εταιρειών

,επιχειρήσεων ή άλλων Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ ή γενικότερης λειτουργίας των

Ο.Τ.Α.

  1. Ενασχόληση σε τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ .

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την Τρίτη στα γραφεία του Δήμου (αρμόδιος : κ. Μωϋσίδης Β. τηλ: 2541- 352-336 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

6 κτηνίατροι στην Περιφέρεια ΑΜΘ

 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα προσλάβει 6 άτομα ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Υποβάλλονται αιτήσεις.

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/03/2020-13/03/2020

 

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%95%CE%987%CE%9B%CE%92-%CE%95%CE%A8%CE%A3?inline=true

 

Τηλέφωνο:

25313 50171, 25313 50164

 

ΟΑΕΔ: Νέες αιτήσεις για το πρόγραμμα ανέργων 18 έως 29 ετών

 

Ολόκληρη η διαδικασία  – Η νέα προθεσμία ορίζεται μέχρι τη Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, στις 23:59.

 

 

 

 

 

Νέες αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν στο νέο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών», σύμφωνα με την απόφαση για παράταση από τον ΟΑΕΔ.

Η νέα προθεσμία ορίζεται μέχρι τη Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, στις 23:59.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι η υποστήριξη άνεργων νέων που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Συγκεκριμένα, τα βασικά στάδια του προγράμματος έχουν ως εξής:

 

Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω πενθήμερου σεμιναρίου νέας επιχειρηματικότητας

Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως 3.000 (από τους 5.000) άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει έξι συνεδρίες (1 δια ζώσης, 5 εξ αποστάσεως).

Προκήρυξη προγράμματος επιχειρηματικότητας για 2.500 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στο πρόγραμμα αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) επιχειρηματικών σχεδίων, όπως περιγράφονται στα παραπάνω στάδια Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος.

Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή 17.000 ευρώ και 18 μήνες.

 

limenikoi-web

Λιμενοφύλακες: Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα

 

 

Με ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής γνωστοποιείται ότι εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τον διαγωνισμό των λιμενοφυλάκων.

Στην ιστοσελίδα του Λ.Σ. δημοσιεύονται δύο πίνακες: συμμετεχόντων και απορριφθέντων.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ολοκληρώνεται μετά την διαδικασία υψομέτρησης, υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών.

 

Αιτήσεις τώρα για τα 16 προγράμματα ΟΑΕΔ που τρέχουν

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 16 προγράμματα του ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν άμεσα.

 

Σημειώστε τα προγράμματα που μπορείτε να υποβάλλετε άμεσα συμμετοχή:

Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων, με Έμφαση στις Γυναίκες

Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας

Πιλοτικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ Ελευσίνας

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 Άτομα με Αναπηρίες

Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης των αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την Απασχόληση 10.000 δικαιούχων “Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας”

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΑΛ.Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

12% :Ελπίδα για τις επιχειρήσεις που δεν έκαναν αγωγές να μην χάσουν τον συμψηφισμό

Νομική τεκμηρίωση από τον Ξανθιώτη δικηγόρο Ι. Τσιλιγγίρη: Με το νόμο Σταθάκη ακυρώθηκαν ο…