Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιχειρηματικότητα 10 εκ. ευρώ για την ενίσχυση υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

10 εκ. ευρώ για την ενίσχυση υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

0

Σε τομείς Περιφερειακής Στρατηγικής και Έξυπνης Εξειδίκευσης

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), εκτός από την πρόσκληση για ενίσχυση νέων επιχειρήσεων, που παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης στην ΠΑΜΘ». Η δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. Η δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 10.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στην ΠΑΜΘ. Στόχος της δράσης είναι να συμβάλει στην παραγωγή νέων, καινοτόμων, βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η θέση των επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Μέσω της δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:

  • Στον αγροδιατροφικό τομέα.
  • Στον τομέα τουρισμού – πολιτισμού.
  • Στον τομέα υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών.
  • Στον τομέα χημικών, φαρμάκων και υγείας.
  • Στον τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών.
  • Στον τομέα ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
  • Στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Τόσο οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας όσο και οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 και πριμοδοτούνται βαθμολογικά, δίνονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, δικαιούχοι που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης είναι:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους τομείς.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και όροι υποβολής των προτάσεων είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/466-prosklisi-yp-arithm-4123-amth86

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επιχειρηματικότητα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Σε κατάσταση …ασφυξίας η εστίαση και η αγορά λόγω κορωνοϊού

Νέα μέτρα στην εστίαση: Αυξάνονται οι αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων– Τέλος οι χο…