Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διαγωνισμοί και προμήθειες στη σημερινή Οικονομική Επιτροπή

Διαγωνισμοί και προμήθειες στη σημερινή Οικονομική Επιτροπή

0

Συνεδριάζει με δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη

 Σήμερα, Δευτέρα και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ξάνθης, με τα παρακάτω θέματα:

1ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Ξάνθης»

2ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

3ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 25-11-2019 πρακτικού απόρριψης προσφοράς του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης ΔΕ Σταυρούπολης»

4ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 29-11-2019 πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»

5ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 26-11-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων ΔΕ Σταυρούπολης»

6ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των από 8-11-2019 και 26-11-2019 πρακτικών διενέργειας και ανοίγματος οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού»

7ο ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση των αριθμ.1257 & 1264/2019 αποφάσεων του 7ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

8ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019

9ο ΘΕΜΑ : Διόρθωση της αριθμ.238/2019 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης που αφορά την «Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή για το χρονικό διάστημα από 29-01-2019 έως 11-10-2019»

10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμ.40/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019

11ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο

12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ

13ο ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική επιχορήγηση συλλόγων.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Συγκροτείται η Επιτροπή Διαβούλευσης στο δήμο Ξάνθης

Τα μέλη της θα οριστούν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα  Τα μέλη της επ…