Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διαγωνισμοί και προμήθειες στη σημερινή Οικονομική Επιτροπή

Διαγωνισμοί και προμήθειες στη σημερινή Οικονομική Επιτροπή

0

Συνεδριάζει με δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη

 Σήμερα, Δευτέρα και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ξάνθης, με τα παρακάτω θέματα:

1ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Ξάνθης»

2ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

3ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 25-11-2019 πρακτικού απόρριψης προσφοράς του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης ΔΕ Σταυρούπολης»

4ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 29-11-2019 πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»

5ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 26-11-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων ΔΕ Σταυρούπολης»

6ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των από 8-11-2019 και 26-11-2019 πρακτικών διενέργειας και ανοίγματος οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού»

7ο ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση των αριθμ.1257 & 1264/2019 αποφάσεων του 7ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

8ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019

9ο ΘΕΜΑ : Διόρθωση της αριθμ.238/2019 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης που αφορά την «Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή για το χρονικό διάστημα από 29-01-2019 έως 11-10-2019»

10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμ.40/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019

11ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο

12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ

13ο ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική επιχορήγηση συλλόγων.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ξάνθη για Όλους για προσχολική αγωγή: Ο δήμος Ξάνθης αποδείχθηκε ανεπαρκής και αφερέγγυος

Δεν προέβη σε ενέργειες βλέποντας την καθυστέρηση, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν προνήπια και …