Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 8 προσλήψεις στους 2 Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ Ξάνθης

8 προσλήψεις στους 2 Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ Ξάνθης

0

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, τώρα, για 91 προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς του ΟΑΕΔ

 

Άρχισε από χθες, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 91 νέων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιανουαρίου 2020.

Να σημειώσουμε ότι στην Ξάνθη λειτουργούν 2 παιδικοί σταθμοί του ΟΑΕΔ.

Ζητούνται:

ΠΕ Νηπιαγωγών 1

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 52

ΔΕ Βοηθών Παιδοκόμων 15

ΔΕ Μαγείρων 10

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό 13

8 θέσεις στην Ξάνθη

 

 

Κωδικός θέσης Υπηρεσία/ Έδρα υπηρεσίας Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
147 Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Ξάνθης Ξάνθη (Δήμος Ξάνθης) Ν. Ξάνθης *ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-07-2020 4
148 Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Ξάνθης Ξάνθη (Δήμος Ξάνθης) Ν. Ξάνθης *ΔΕ  Βοηθών Βρεφοκόµων – Παιδοκόµων Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-07-2020 2
149 Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Ξάνθης Ξάνθη (Δήμος Ξάνθης) Ν. Ξάνθης *ΔΕ Μαγείρων Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-07-2020

1
150 Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Ξάνθης Ξάνθη (Δήμος Ξάνθης) Ν. Ξάνθης *ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-07-2020 1

 

Κοινωφελής Εργασία: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 346 θέσεις Κοινωφελούς εργασίας στον νομό μας

 

Αναλυτικά στους δήμους: 186 θέσεις στον δήμο Ξάνθης  – 73 στον Δήμο Αβδήρων – 55 στον Δήμο Μύκης – 28 στον δήμο Τοπείρου

 

 

 

Το δεύτερο 15ημερο του Ιανουαρίου και κατά πάσα πιθανότητα προς τα τέλη του μήνα, θα εκδοθεί η προκήρυξη του νέου μεγάλου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που θα αφορά την πρόσληψη 36.500 ανέργων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας με την έκδοση της προκήρυξης θα οριοθετηθεί και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Φεβρουαρίου ή λίγο νωρίτερα στα τέλη Ιανουαρίου.

Σημειώνουμε ότι οι θέσεις του προγράμματος αυξήθηκαν από τις 35.000 στις 36.500 μετά από νέα αιτήματα που κατέθεσαν δήμοι και Περιφέρειες και έκανε αποδεκτά μετά την εξέταση τους το υπουργείο Εργασίας.

Το πρόγραμμα θα αφορά την υπογραφή 8μηνων συμβάσεων και σε αυτό θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών. Παράλληλα θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης εφ’ όσον οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα επιλέξουν να συμμετάσχουν στην κατάρτιση.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων τις οποίες διενεργούν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ. Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις Δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών, μαγείρων, κηπουρών και γενικών καθηκόντων. Παράλληλα θα υπάρξουν και άλλες ειδικότητες προκειμένου να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεων των Φορέων.

Το νέο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως ενδεικτικά, τη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

 

ΟΑΕΔ: Επίδομα 2.800 ευρώ με νέο Voucher

Ποιους αφορά

 

Νέο πρόγραμμα Voucher το οποίο αποφέρει 2.800 ευρώ σε κάθε δικαιούχο, προετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας, μέσω ΟΑΕΔ.

Η δράση αφορά νέους 25 έως 29 ετών που έχουν πτυχίο θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης.

Η παροχή των 2.800 ευρώ αναλύεται ως εξής:

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε €2.000 (400 ώρες X 5 €/ώρα)

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε €800 (200 ώρες X 4 €/ώρα).

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης

Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1990 μέχρι και 30/09/1994

Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)

Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

ΟΑΕΔ -Δημόσιο: Πρόγραμμα για προσλήψεις 3.510 ανέργων

 

 

Ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων είναι το πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 3.510 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Οι δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής- εντολή κενής θέσης- υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται, επιλέγοντας  από τη σχετική στήλη.

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

12%: Νέα αλλαγή για λίγους!

Διαγράφηκε η προϋπόθεση «οι ανεξόφλητες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι ελεύθερες κατασχέσεω…