Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 2 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αβδήρων

2 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αβδήρων

0

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων:  Δευτέρα 25 Νοεμβρίου

Το Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής-Παιδικής Ηλικίας Δήμου Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ελλείψει ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2020 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:  25413 52559

dimarxeio mikis2

 

Πρόσληψη Διευθυντή για την Κοινωφελή Επιχείρηση  Ανάπτυξης Δήμου Μύκης

 

Υποβολή αιτήσεων έως τις 29 Νοεμβρίου

 

 

Ο Δήμος Μύκης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου, για την θέση του ∆ιευθυντή µε σχέση εργασίας ΙΔΟΧ µε κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους.

 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μύκη ΠΕ ή ΤΕ- Δ/κού, ή Δ/κού-Οικονομικού, ή Οικονομικού, ή Οικονομικού/Λογιστικού, ή Λογιστικού Επί θητεία 1

 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 29 Νοεμβρίου

Πληροφορίες, Δ.Μύκης: Τηλ. 2541352336 – 2541352337   & Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.) 2544029013

 

2 Προσλήψεις στην Ξάνθη από την Υπηρεσία Ασύλου

 

Προθεσμία αιτήσεων έως 4/12/2019

 

 

Προσλήψεις Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Πολιτικών, Νομικών & Διοικητικών σπουδών

 

Η υπηρεσία ασύλου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τις ανάγκες:

της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου,

του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Αμυγδαλέζας,

του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Ποινικών Κρατουμένων,

του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κορίνθου,

του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης,

του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης – Αλεξανδρούπολης,

του  Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης – Παρενέστι – Δράμας,

του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Φυλακίου – Ορεστιάδας – Έβρου,

του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ξάνθης,

του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου,

του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Χίου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ηρακλείου-Κρήτης,

του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέρου και του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κω,

στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75% από ΕΕ και 25% από Εθνικούς Πόρους)» και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 

Προσλήψεις στην ΑΜΘ

  • 5 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΒΡΟΣ
  • 3 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
  • 5 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
  • 2 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΞΑΝΘΗ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Ουρανίας Σουλτάνη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ2/2019, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583). Το εμπρόθεσμο της αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

ΟΑΕΔ: Επιδότηση έως €360 για 8.744 δικαιούχους

 

Ανοιχτά όρια ηλικίας

 

Τη δυνατότητα επανένταξης στην αγορά εργασίας – με επιδότηση έως €360- έχουν 8.744 δικαιούχοι μέσω νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ.

 

Στη δράση συμμετέχουν :

Άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας. Η εγκριθείσα επιδότηση πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας .

Μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση. Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι θα πρέπει να είναι δικαιούχοι της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» κατά την ημέρα της υπόδειξης .

Οι ωφελούμενοι άνεργοι και των δύο ανωτέρω κατηγοριών κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Ποσό επιχορήγησης

Στο πρώτο στάδιο (το υπολειπόµενο διάστηµα τακτικής επιδότησης) ως µηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση ορίζεται αυτό που αναγράφεται στην «επιταγή» του δικαιούχου. Για τους επιχορηγούµενους λόγω µακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το αντίστοιχο επίδοµα (200 ευρώ µηνιαίως) και επιπλέον ηµερήσιο ποσό 8 ευρώ.

Στο δεύτερο στάδιο (περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται από τη λήξη του α΄ σταδίου και µέχρι να συµπληρωθούν οι 12 µήνες) η επιχορήγηση ορίζεται στα 360 ευρώ τον µήνα.

 

6.769 θέσεις για ανέργους έως 66 ετών

 

Τρία διαφορετικά προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ ωφελούν 6.000 και πλέον ανέργους και δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, στη διάθεση των ενδιαφερομένων βρίσκονται 6.769 νέες θέσεις.

Οι δράσεις απευθύνονται σε άτομα ηλικίας έως 66 ετών.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

(1) Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

Ποσό επιχορήγησης

α. Έως €12.000 για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β. Έως €9.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ. Έως €8.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

 (2) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Ποσό επιχορήγησης

α. Στο ποσό των €15 για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας 10 σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.

β. Στο ποσό των €18 για την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.

γ. Στο ποσό των €22 για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), χωρίς τα κατώτατα χρονικά όρια ανεργίας των δύο προηγούμενων περιπτώσεων και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.

δ. Στο ποσό των €15 για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που ήταν ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.

(3) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών

Ποσό επιχορήγησης

Ως ποσό ε̟πιχορήγησης ορίζεται το 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο τα 500 ευρώ µηνιαίως.

Για κάθε ηµέρα α̟πασχόλησης λιγότερη των 25 ηµερών το ανωτέρω µηνιαίο ̟ποσό ε̟πιχορήγησης, ό̟πως διαµορφώνεται κάθε φορά, µειώνεται κατά 1/25.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Εγκαταστάθηκε ο Αυτόματος Μοριακός Αναλυτής στο ΚΥ Πρίνου Θάσου

Θα παραμείνει για όλο το διάστημα της τουριστικής περιόδου   Την Παρασκευή 03-07-2020…