Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Στη Θράκη θα εκπαιδευτούν οι 1.500 νέοι ειδικοί φρουροί

Στη Θράκη θα εκπαιδευτούν οι 1.500 νέοι ειδικοί φρουροί

0

Αναμένεται η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή, όπου δρομολογούνται οι εργασίες αποκατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων και στο Διδυμότειχο

 Επιστολή με προβληματισμούς για την στελεχιακή υποδομή και προτάσεις για την αναβάθμιση της επιμόρφωσης από την Ένωση Αξιωματικών ΕΛΑΣ ΑΜΘ προς τον υπουργό

Στα τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής και Διδυμοτείχου θα εκπαιδευτούν οι 1.500 ειδικοί φρουροί που προσλαμβάνονται το επόμενο διάστημα. Αν και αυτό δεν έχει ανακοινωθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επιβεβαιώνεται από την επιστολή που απέστειλε η Ένωση Αξιωματικών ΕΛΑΣ ΑΜΘ προς τον υπουργό, τον υφυπουργό και το Γ.Γ. του υπουργείου, καθώς και τον αρχηγό ΕΛΑΣ με προβληματισμούς και προτάσεις για την αποτελεσματική και χωρίς προβλήματα ολοκλήρωση του κύκλου της εκπαίδευσης.

Ανάγκη στελέχωσης και εξειδικευμένης επιμόρφωσης

Στην σχετική επιστολή η συνδικαλιστική ένωση των αστυνομικών της Περιφέρειας αναφέρει: «η Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ αφουγκραζόμενη τις δικαιολογημένες ανησυχίες μελών της σχετικά με τις σύντομες διαδικασίες πρόσληψης και περαιτέρω εκπαίδευσης των 1.500 Ειδικών Φρουρών στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων της Περιφέρειάς μας, κρίνει σκόπιμο να παρέμβει θεσμικά επισημαίνοντας τα ζητήματα που προκύπτουν και χρήζουν έγκαιρης επίλυσης από την Ηγεσία του Σώματος.

Αρχικά, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας για την επιλογή των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής και Διδυμοτείχου ως φορείς διεξαγωγής της εν λόγω εκπαίδευσης των Ειδικών Φρουρών, γεγονός που αποδεικνύει την έμπρακτη εμπιστοσύνη της Ηγεσίας. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι εξ αφορμής αυτού, έγινε η αρχή για την αποκατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, οι οποίες είχαν υποστεί ζημιές κατά τη χρήση τους στο παρελθόν, ως χώροι κράτησης παράτυπων αλλοδαπών ενώ δεν είχαν επισκευαστεί επί σειρά ετών.

Μια τέτοια απόφαση όμως, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της, κινδυνεύει να προκαλέσει domino καταστάσεων στους κόλπους του Σώματος και να διακυβεύσει στο κοντινό μέλλον το ίδιο το έργο της Ελλ.Αστυνομίας. Και αυτό διότι οι νέο-εξερχόμενοι Ειδικοί Φρουροί θα τοποθετηθούν σε μάχιμες Υπηρεσίες (κυρίως των Αθηνών) και θα κληθούν άμεσα να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και την αυξημένη επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος. Είναι επομένως νευραλγικής σημασίας η υποχρέωση του Σώματος να τους παρέχει από την αρχή τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις, ώστε να ανταπεξέλθουν στα νέα τους καθήκοντα με επαγγελματισμό, προστατεύοντας τόσο τους ίδιους όσο και τους συναδέλφους που θα εκτελέσουν μαζί τους υπηρεσία.

Οι καταφανώς μειωμένες εκπαιδευτικές σειρές τα περασμένα μνημονιακά έτη είχαν συνακόλουθο αντίκτυπο και στη μείωση του αριθμού του προσωπικού που υπηρετεί στις αστυνομικές σχολές της Περιφέρειάς μας. Συγκεκριμένα, η παρούσα δύναμη σήμερα επαρκεί οριακά για την εκπαίδευση μικρού αριθμού Δοκίμων Αστυφυλάκων, όπως συμβαίνει τα τελευταία έτη, κατά τα οποία εκπαιδεύονται από 100 έως 220 δόκιμοι σε κάθε εκπαιδευτική δομή. Η εν λόγω κατάσταση έρχεται σε αντιδιαστολή με τον μεγάλο αριθμό των προσληφθέντων Ειδικών Φρουρών που θα πρέπει να εκπαιδευτούν ταυτόχρονα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (1000 στην Κομοτηνή και άλλοι 500 στο Διδυμότειχο). Λαμβάνοντας δε υπόψη, πως η εκπαίδευση τους διαρκεί τρεις μήνες (από τους οποίους, το μισό μόνο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν εντός των σχολών), αλλά και το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε πρακτικά, αστυνομικά μαθήματα (Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία – Οπλοτεχνική – Σκοποβολή), διαπιστώνεται χωρίς καμία αμφιβολία πως το υπάρχον προσωπικό των Τ.Δ.Α της περιοχής μας δεν επαρκεί για τη διδασκαλία βασικών μαθημάτων που άπτονται του κεντρικού πυρήνα της αστυνομικής εκπαίδευσης και της νόμιμης, ασφαλούς άσκησης των καθηκόντων από τους νέους Ειδικούς Φρουρούς.

Οι προτάσεις της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛΑΣ ΑΜΘ

Συνεχίζοντας η Ένωση σημειώνει: «προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές δυσάρεστες καταστάσεις για τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στις οποίες θα υπηρετήσουν στο μέλλον οι εν λόγω Ειδικοί Φρουροί, η Ένωσή μας προτείνει:

1.Τον καθορισμό του ελάχιστου χρόνου θεωρητικής εκπαίδευσης των Ειδικών Φρουρών σε τουλάχιστον δυο (2) μήνες με τη προοπτική αύξησης της αργότερα, όπως ίσχυε στο παρελθόν, προκειμένου να αυξηθούν αντίστοιχα και οι αναγκαίες, βασικές ώρες διδασκαλίας των ανωτέρω πολύτιμων γνωστικών αντικειμένων.

2.Την έκτακτη, προσωρινή ενίσχυση των οικείων Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής & Διδυμοτείχου με επαρκή αριθμό εκπαιδευτών, καταρτισμένων και έμπειρων στη διδασκαλία των διαλαμβανόμενων μαθημάτων, ανάλογου του αριθμού των διδακτηρίων.

3.Την προσωρινή ενίσχυση των οικείων Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων με Υπαστυνόμους Α΄ ή Β΄, που θα εκτελούν καθήκοντα διμοιρίτη για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, καθώς στο συγκεκριμένο βαθμό Αξιωματικού, υπάρχει σοβαρή έλλειψη.

4.Οι ανωτέρω έκτακτες ενισχύσεις προτείνεται να προέλθουν από όλη την Επικράτεια, για ίσο χρονικό διάστημα, ώστε να μην αποδυναμωθούν οι οικείες Διευθύνσεις Αστυνομίας της Α.Μ.Θ., οι οποίες είναι ήδη επιφορτισμένες με τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών (πχ Δ.Α Ορεστιάδας), καθώς και των λοιπών τακτικών και έκτακτων αστυνομικών μέτρων (ούτε από τη Δ.Α Ροδόπης που ασφυκτιά από τη συνεχή καθημερινή αποστράγγιση αστυνομικών δυνάμεων σε φυλάξεις, στόχους που σχετίζονται με τα ειδικά θέματα κρατικής ασφαλείας και μειονότητας).

5.Ιδανικότερη επιλογή θα ήταν οι ενισχυτικές δυνάμεις να διαθέτουν σχετική εμπειρία στην εκπαίδευση αστυν. προσωπικού και να προκύψουν πανελλαδικά πχ από απόσπαση με δαπάνες δημοσίου από άλλες αστυνομικές σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, που τη συγκεκριμένη περίοδο δεν φιλοξενούν εκπαιδευομένους ή γενικότερα δεν έχουν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, προκειμένου το προσωπικό να είναι το πλέον κατάλληλο για το συγκεκριμένο λόγο».

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

1 εποχική πρόσληψη στο δήμο Τοπείρου

Έως σήμερα η υποβολή των αιτήσεων   Την πρόσληψη προσωπικού (2) δίμηνης απασχόλησης κ…