Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Έκπτωτη η ΣΑΟΣ από τη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη

Έκπτωτη η ΣΑΟΣ από τη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη

0

Αόριστοι, ανεπαρκείς, αβάσιμοι, αναπόδεικτοι, αλυσιτελείς και ασαφείς οι ισχυρισμοί της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας

Με απόφασή του την Παρασκευή ο υπουργός Ναυτιλίας Ιωάννης Πλακιωτάκης κήρυξε έκπτωση την εταιρεία «Άγιος Ευστάθιος» από τη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη γιατί αθέτησε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση που υπέγραψε με το δημόσιο, μετά τη βλάβη του ΣΑΟΣ ΙΙ τον Αύγουστο, η οποία προκάλεσε χάος στο ακριτικό νησί, εγκλωβίζοντας περί τους 1.500 ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με την απόφαση η εταιρεία κηρύσσεται έκπτωτη και της επιβάλλεται μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην απόφαση που οδήγησε στην κύρωση σε βάρος της εταιρείας: «Οι εν γένει ισχυρισμοί της εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αυτοί διατυπώθηκαν με το από 26.08.2019 υπόμνημα θέσεων, είναι αόριστοι, ανεπαρκείς, αβάσιμοι, αναπόδεικτοι, αλυσιτελείς και ασαφείς, καθόσον, παρόλη τη πίστωση χρόνου που δόθηκε στην ανάδοχο εταιρεία, είτε για να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599, είτε να αντικαταστήσει αυτό με άλλο πλοίο, όπως προκύπτει από αυτό, α)η βλάβη του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π.10599 δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία, αλλά σε υπαιτιότητα της εταιρείας, διότι το υπόψη πλοίο βρίσκονταν για το χρονικό διάστημα από 28.12.2018 μέχρι και 11.06.2019, ήτοι πεντέμισι περίπου μήνες, ήδη σε ακινησία, προκειμένου να αποκαταστήσει προηγούμενη βλάβη του, β)σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος και η διαπίστωση της βλάβης εκ μέρους των μελών πληρώματος του πλοίου και η γνωστοποίηση αυτής στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης προβάλλεται αλυσιτελώς δεδομένου ότι δεν αποτελεί νόμιμη αιτία

μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, γ) η ναύλωση από την ανάδοχο εταιρεία του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΑΞ N.Π. 12457 πραγματοποιήθηκε για χρονικό διάστημα δύο μόνον ημερών, ενώ το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ναύλωσης του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΑΞ N.Π. 12457προκειμένου να εξυπηρετηθεί το νησί της Σαμοθράκης πραγματοποιήθηκε από την οικεία Περιφέρεια, και δ)δηλώσεις του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας για μελλοντική έναρξη δρομολογίων προβάλλονται επίσης αλυσιτελώς αναφορικά με τις ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες ημερομηνίες».

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τοίχος υποχώρησε από οίκημα στην οδό Μακεδονίας

Αποκλείστηκε ο δρόμος Τμήμα τοίχου εγκαταλελειμμένου οικήματος της οδού Μακεδονίας υποχώρη…