Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 11 θέσεις στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

11 θέσεις στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

0

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων άρχισε την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων τη Μητρόπολης Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη 11 ατόμων.

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

  1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (ΠΕ)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
101 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΦΗ 1

 

  1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (ΤΕ)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
102 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΦΗ 4

 

 

  1. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (ΔΕ)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
103 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΦΗ 2

 

 

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (ΥΕ)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
104 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ* ΜΦΗ 4

 

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος.

– Βασικός τίτλος σπουδών που προβλέπεται για την θέση σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση.

– Αδεία ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, για όσες θέσεις απαιτείται.

– Αίτηση η οποία χορηγείται από την ΜΦΗ.

– Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων άρχισε την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και τελειώνει την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

-Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους, στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της ΙΜ Ξάνθης και Περιθεωρίου, στην έδρα της, στο Σιρόκο. Τηλέφωνο 2541066004, υπ΄ όψιν π. Συμεών Χατζηκωνσταντινίδη.

– Ηλικία υποψηφίων από 18 έως και 65 ετών. Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους νεοτέρων ηλικιών και στους έχοντες εν ισχύ κάρτα ανεργίας, προ  ενάρξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

– Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα του ΔΣ της ΜΦΗ, η οποία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά και θα πάρει συνέντευξη από κάθε υποψήφιο.

– Οι υποψήφιοι θα πρέπει σε περίπτωση προσλήψεως, να μπορούν να μετακινούνται με δικό τους μεταφορικό μέσο, προς και από την ΜΦΗ.

– Συνθήκες εργασίας: 8ωρη απασχόληση, σε βάρδιες, πρωί-απόγευμα- βράδυ.

 

Πώς θα λάβετε μέχρι 12.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ για δική σας επιχείρηση

Μέχρι πότε πρέπει να κάνουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι

 

Ανοιχτό για αιτήσεις είναι πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, το οποίο απευθύνεται σε ανέργους έως 66 ετών με επιδότηση έως και 12.000 ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων του προγράμματος «Προώθηση στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών» φθάνει τις 10.000. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης του Οργανισμού είναι η καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων κατά την πρώτη φάση λειτουργίας τους.

 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Μάλιστα, σε περίπτωση που είχαν προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, πρέπει να την είχαν διακόψει έως και τις 31-12-2011.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, πρέπει να κάνουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το αργότερο εντός 12 μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής. Διαφορετικά, μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο πριν από την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός 2 μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης–επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων της δράσης κατανέμεται ηλικιακά σε 2.000 άτομα ηλικίας 18-29 ετών και σε 8.000 άτομα ηλικίας 30-66 ετών. Σημειώνεται, ότι η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με τη δέσμευση από τη μεριά των δικαιούχων να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

Όσο για το ποσό της επιχορήγησης, ορίζεται ότι θα δοθούν έως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%, έως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου και έως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. Επισημαίνεται ότι το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

* 1 Ιατρό Εργασίας

Αιτήσεις μέχρι 10.9.2019.

https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A087%CE%9B%CE%92-%CE%98%CE%95%CE%A8?inline=true

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

* 1 ΠΕ Κτηνιάτρων

Υποβάλλονται αιτήσεις.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A38%CE%A8%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%A8-1%CE%959?inline=true

 

limeniko

 

ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό

 

 Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

 

ΑΣΕΠ: Στο τέλος του μήνα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.). Οι ανοιχτές θέσεις αφορούν σαράντα πέντε (45) συνολικά Δόκιμους Σημαιοφόρους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών). Οι εν λόγω προσλήψεις θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι./ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Είκοσι οκτώ (28) θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, οι οποίες κατανέμονται ειδικότερα ως εξής:

Δεκατέσσερις (14) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Οι προερχόμενοι από ιδιώτες να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1990 και μετά), ενώ οι προερχόμενοι εκ μονίμων το 30ο έτος

Όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ., χωρίς υποδήματα

Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό

Υποβολή αίτησης

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας στην αρμόδια Επιτροπή, από την 30-09-2019 έως και την 11-10-2019.

ΟΑΕΔ: Έρχονται αλλαγές στην Κοινωφελή – Νέο πρόγραμμα για 50.000 ανέργους

 

 

Ριζικές αλλαγές στα προγράμματα Κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης, κατά την ομιλία του στην Επιτροπή Δημόσιων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής. Ο αρμόδιος υπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίας Έφης Αχτσιόγλου, έδωσε το ”στίγμα” για τους νέους άξονες λειτουργίας του Οργανισμού.

Σημειώστε:

Η κοινωφελής εργασία θα συνεχιστεί (αδιάλειπτα) και υπό τη νέα διοίκηση του ΟΑΕΔ «αλλά με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικό σχεδιασμό». Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ θα επικεντρώνονται σε ”ομάδες” ανέργων και θα εστιάζουν σε ειδικά κριτήρια δεξιοτήτων των υποψηφίων. Θεσπίζεται σύστημα επαναξιολόγησης των πολιτικών και των επιπτώσεων που είχαν οι δράσεις στην αγορά εργασίας. Ο υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι δίνονταν χρήματα στους εργαζόμενους για να βρίσκουν μια δουλειά η οποία δεν αντιστοιχούσε ούτε στη δεξιότητα τους ούτε όταν τέλειωναν αυτή την περίοδο ενασχόλησης, εκεί που ήταν, έπαιρναν κάποια δεξιότητα που θα τους συνόδευε. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στα πρώτα προγράμματα που παίρνουν ”σειρά” έκδοσης υπό τη νέα διοίκηση του ΟΑΕΔ βρίσκεται η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από 50.000 μακροχρόνια ανέργους.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Πολύνεκρο τροχαίο στον κόμβο Αρδανίου Έβρου

Επτά νεκροί και πέντε τραυματίες σε μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών- Το ΙΧ προσέκρουσε σε τ…