Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγροτικά Η Ευρώπη ανοίγει τον δρόμο του Αρδευτικού της Ξάνθης

Η Ευρώπη ανοίγει τον δρόμο του Αρδευτικού της Ξάνθης

0

Εφικτή η υλοποίηση του έργου απαντά ο Επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε. Φιλ Χόγκαν στην ερώτηση της ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή

 

Υποδεικνύει τρόπους και 4 πηγές χρηματοδότησης του έργου  – Ένα σημαντικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας

 

«Πράσινο φως» για την υλοποίηση του αρδευτικού έργου της Ξάνθης δίνει η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας Φιλ Χόγκαν επικεφαλής της αγροτικής πολιτικής στην ΕΕ, στην ερώτηση( E-001395/2019) με θέμα «Αρδευτικές επενδύσεις στην Ελλάδα» που έθεσε η ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ Εύα Καϊλη πριν λίγους μήνες. Ο κ. Χόγκαν μάλιστα υποδεικνύει και τρόπους και πηγές χρηματοδότησης του έργου.

Ειδικότερα να υπενθυμίσουμε ότι η ερώτηση της κας Καΐλή αφορούσε:

1.Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης του αρδευτικού δικτύου στη δεξαμενή επενδυτικών σχεδίων του πακέτου Juncker, συνδυαστικά με εργαλεία crowdfunding, ώστε οι αγρότες να είναι πραγματικοί μέτοχοι της μεγάλης επένδυσης που τους αφορά;

2.Υπάρχει δυνατότητα το ποσό των 72 εκατομμυρίων ευρώ, που επιστρέφεται στην Ελλάδα μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, να διατεθεί μέσω του ΕΓΤΠΕ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης σε σημαντικά αρδευτικά έργα, όπως αυτό του ποταμού Νέστου;

EL E-001395/2019 Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (28.6.2019)

Παραθέτουμε αυτούσια την απάντηση: «Το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης στήριξης για επενδύσεις σε έργα άρδευσης που είναι βιώσιμες από τη φύση τους και σύμφωνες με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών τα οποία έχουν θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ .

Επιπλέον, τα αρδευτικά έργα είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμα για στήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εάν συμμορφώνονται με τους επιχειρηματικούς στόχους της ΕΤΕπ και είναι βιώσιμα από τεχνική, οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη .

Τα έργα αυτά μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Οι φορείς υλοποίησης έργων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών, που προβλέπουν την εκτέλεση αρδευτικών έργων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση, για παράδειγμα ερχόμενοι σε επαφή με το γραφείο της ΕΤΕπ στο αντίστοιχο κράτος μέλος τους και υποβάλλοντας τις προτάσεις τους προς αξιολόγηση. Η αποπληρωμή της χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, με την υποστήριξη του ΕΤΣΕ θα μπορούσε επίσης να λάβει τη μορφή πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding).

Όσον αφορά τα χρήματα που προέρχονται από δημοσιονομική διόρθωση, τα οποία ανακτώνται από την Ελλάδα μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στον εθνικό προϋπολογισμό, και η Ελλάδα μπορεί να αποφασίσει πώς θα τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία».

Ένα σημαντικό εργαλείο η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας της Ε.Ε. που μπορεί να δώσει κατευθύνσεις

Επεξηγήσεις για το τι προτείνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος μας παραθέτει ο κ.  Άλκης Κίσσας που συνεργάζεται με την κα Καϊλή σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και συνάντησε τον κ. Hogan: «Θέσαμε στον Επίτροπο Γεωργίας Φιλ Χόγκαν στοχευμένα και πλήρως στοιχειοθετημένα ερωτήματα, σχετικά με το πως μπορεί να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν τα αρδευτικά και περιβαλλοντικά έργα, άρα και του Νέστου. Η κατατοπιστική απάντηση του κορυφαίου πολιτικού όσον αφορά τα αγροτικά θέματα στην Ευρώπη, δείχνει πως η ολοκλήρωση του έργου είναι απόλυτα εφικτή και οι πηγές χρηματοδότησης πολλές. Η απάντηση του Επιτρόπου αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο, το οποίο έχουμε για πρώτη φορά στα χέρια μας, όσοι ενδιαφερόμαστε για το έργο. Αν παραφράσω τον Τσώρτσιλ,

η απάντηση δεν είναι το τέλος του έργου, δεν είναι καν η αρχή του τέλους. Ίσως όμως είναι το τέλος της αρχής. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, κυρίως η νέα περιφερειακή διοίκηση και οι βουλευτές της περιοχής που θα εκλεγούν την Κυριακή. Εμείς με τη στήριξη της Εύας Καϊλή, θα παλέψουμε ώστε να ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, που αναμένεται να είναι ακόμη πιο φιλικό σε τέτοια έργα» σημειώνει ο κ. Κίσσας.

 4 πηγές χρηματοδότησης για το αρδευτικό της Ξάνθης 

Πρώτη πηγή χρηματοδότησης αποτελεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Να σημειώσουμε ωστόσο ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, στα 32 εγγειοβελτιωτικά έργα που ανακοίνωσε για όλη τη χώρα δεν αναφέρει τίποτα για αυτό της Ξάνθης. Να σημειώσουμε επίσης ότι η αναφορά του Επιτρόπου στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών τα οποία έχουν θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 2000/60/Ε, ως προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο εν λόγω πρόγραμμα δεν θέτει εμπόδιο καθώς υπάρχει και εθνικό και περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Επίσης σύμφωνα με τον Επίτροπο σημαντική πηγή χρηματοδότησης μπορεί να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέτοχοι της οποίας είναι τα κράτη-μέλη. Να σημειώσουμε ότι η ΕΤΕπ ως βασικός μέτοχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων έχει στόχο  να συμβάλλει στην ισόρροπη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς προς το συμφέρον της Ένωσης. Η ΕΤΕπ διευκολύνει τη χρηματοδότηση σχεδίων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, τα οποία επιδιώκουν την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, επιδιώκουν τον εκσυγχρονισμό ή την μετατροπή επιχειρήσεων, ή την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου με μέσα που διατίθενται στα επιμέρους κράτη μέλη ή  είναι έργα κοινού ενδιαφέροντος για πολλά κράτη μέλη. Συμβάλλει επίσης στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση. Επιπλέον, υποστηρίζει την εφαρμογή μέτρων εκτός ΕΕ που στηρίζουν την πολιτική της Ένωσης για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (άρθρο 209 της ΣΛΕΕ). Επιπρόσθετα, υποστηρίζει την εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ είναι εστιασμένες σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: καινοτομία και δεξιότητες, πρόσβαση των μικρότερων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, κλίμα, περιβάλλον και στρατηγικές υποδομές.

Επιπρόσθετα το αρδευτικό μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο είναι ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Στόχος του είναι η αντιμετώπιση της έλλειψης εμπιστοσύνης και επενδύσεων που είχε ως συνέπεια η οικονομική και δημοσιονομική κρίση, και η αξιοποίηση των ρευστών διαθεσίμων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των ιδιωτών σε μια εποχή κατά την οποία οι δημόσιοι πόροι σπανίζουν.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον στρατηγικό της εταίρο, τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ώστε το ΕΤΣΕ να χρηματοδοτεί στρατηγικές επενδύσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι υποδομές, η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η έρευνα και η καινοτομία, το περιβάλλον, η γεωργία, η ψηφιακή τεχνολογία, η εκπαίδευση, η υγεία και τα κοινωνικά έργα.

Παράλληλα το αρδευτικό έργο μπορεί να γίνει και να συγχρηματοδοτηθεί  με τη μέθοδο της πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding). Αυτό αποτελεί  σημαδιακή στιγμή για την ελληνική γεωργία, καθώς για πρώτη φορά οι αγρότες θα είναι πραγματικοί μέτοχοι  της επένδυσης που τους αφορά. Εγγυητής θα μπορούσε να είναι το ελληνικό δημόσιο και η περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης.

Τέλος είναι σαφές πως τα χρήματα που προέρχονται από δημοσιονομική διόρθωση μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, όπως τα 72 εκατομμύρια ευρώ για τα οποία ρωτήσαμε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Άρα η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να τα διαθέσει σε αρδευτικά έργα.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αγροτικά
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τρίτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ξάνθη: Διαπιστώθηκε μετά από ανακοπή που υπέστη 94χρονος

Εντοπίστηκε στον μητροπολιτικό δήμο της Ξάνθης την προηγούμενη εβδομάδα Ένα ακόμη κρούσμα …