Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μαραθώνιος προβλέπεται η πρώτη μετεκλογική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης

Μαραθώνιος προβλέπεται η πρώτη μετεκλογική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης

0

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας το Μάιο με οκτώ θέματα και ακολουθεί η νέα συνεδρίαση την ίδια μέρα με δεκατρία θέματα

Μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, που είχαν προγραμματιστεί για 17-5-2019 και 21-5-2019, λόγω έλλειψης απαρτίας, τα θέματα της εν λόγω συνεδρίασης θα συζητηθούν τη Δευτέρα 24 Ιουνίου και ώρα 14.00.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

1ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στη Σχολική Εφορεία του μειονοτικού δημοτικού σχολείου Χρύσας

2ο ΘΕΜΑ: Μεταφορά πίστωσης στη Σχολική Εφορεία του 2ου μειονοτικού δημοτικού σχολείου Κιμμερίων

3ο ΘΕΜΑ : Λήψη προσωρινών μέτρων κυκλοφορίας σε οδούς κατά τη διενέργεια ειδικών δοκιμασιών που έχουν επιλεγεί από τη Δ/νση μεταφορών και Επικοινωνιών

4ο ΘΕΜΑ : Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης για το έργο: «Ανακαίνιση Νηπιαγωγείου Δαφνώνα»

5ο ΘΕΜΑ : 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019

6ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου στην ετερόρρυθμη εταιρεία «MODOLE OUTLET E.E.» στο 2ο χλμ Ξάνθης Πετεινού

7ο ΘΕΜΑ : Παράταση υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης

8ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, παράταση υπάρχουσας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης

Η δεύτερη συνεδρίαση

Θα ακολουθήσει η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Ιουνίου για το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 με τα παρακάτω θέματα:

1ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής για την κατανομή των χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την προεκλογική προβολή των υποψήφιων κομμάτων για τις Εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

2ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1ο τρίμηνο του έτους 2019

3ο ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση των αριθμ.3/2019 & 23/2019 προγενέστερων αποφάσεων Δ.Σ. Ξάνθης σχετικά με την «Μερική τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’ /212/2018) Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό»  (θέμα εξ αναβολής)

4ο ΘΕΜΑ :Επικαιροποίηση της με αριθ.288/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για τον ορισμό οργάνου διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 12 της ΚΥΑ 43650/7-6-19 (ΦΕΚ 2213/8-6-19/τ.Β΄)

5ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αγίας Λαύρας (θέμα εξ αναβολής)

6ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης

7ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης, Δημοτικών Συμβούλων και δημότη

8ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.27/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την υποβολή Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του  Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

9ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών

10ο ΘΕΜΑ :Μείωση ή μη μισθώματος καταστήματος επί της οδού Μπρωκούμη 39-40, κληροδοτήματος Κουγιουμτζόγλου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012

11ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το 8ο νηπιαγωγείο Ξάνθης

12ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ

13ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

996.419 ευρώ για έργα ύδρευσης στο νομό Ξάνθης

Συνάντηση περιφερειάρχη με δήμαρχο Ξάνθης και πρόεδρο ΔΕΥΑΞ Συνολικά η ΠΑΜΘ διαθέτει μέσω …