Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγροτικά Επιτέλους, άνοιξε το Leader για ιδιώτες

Επιτέλους, άνοιξε το Leader για ιδιώτες

0

Με αρχικό προϋπολογισμό 4.250.000 ευρώ. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης από χθες Τετάρτη 10.04.2019 έως Παρασκευή 12.07.2019.

 

 

Μεγάλο αναμένεται το ενδιαφέρον σε Ξάνθη και Ροδόπη Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές: Ποιες οι προκηρυσσόμενες δράσεις και τα ποσοστά ενίσχυσης 

 

Πρεμιέρα έκανε χθες το Leader για ιδιώτες με την προκήρυξη της ΑΝ.ΡΟ. να βγαίνει στον αέρα με αρχικό προϋπολογισμό στα 4.250.000 ευρώ και περίοδο υποβολής αιτήσεων ένταξης από χθες Τετάρτη 10.04.2019 έως Παρασκευή 12.07.2019.

Άνοιξε το Leader για ιδιώτες  – Μεγάλο αναμένεται το ενδιαφέρον σε Ξάνθη και Ροδόπη

Οι πρώτες ενδείξεις όπως καταγράφονται στην εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, που αναλαμβάνει τη σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοιες δράσεις στήριξης είναι πολύ ενθαρρυντικές.

Όπως αναφέρει στο «Ε» ο σύμβουλος κ. Δημήτρης Μπαρδακίδης ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και πως θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία σύνταξης επενδυτικών σχεδίων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε αγροτουριστικές δράσεις και στο μέτρο που αφορά τουριστικά καταλύματα αλλά και στο υπομέτρο με παραδοσιακά καφενεία κ.λ.π. Επίσης ενδιαφέρον υπάρχει και για επενδύσεις στην μεταποίηση μεταποίησης -τυποποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων καθώς και προϊόντων ζωικής παραγωγής.: «Εκτιμούμε πως το ποσό που προκηρύχθηκε είναι μικρό για να καλύψει το ενδιαφέρον και όταν μάλιστα θα κατανεμηθεί σε δύο νομούς. Ελπίζουμε να υπάρξει και 2η πρόσκληση. Η επιχειρηματικότητα «διψά»», επισημαίνει ο κ. Μπαρδακίδης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές

α. Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000,00€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000,00€ για άυλες πράξεις.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια ωστόσο ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των πόρων της πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο της πράξης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000,00 € την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

β. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Προκηρυσσόμενες δράσεις και ποσοστά ενίσχυσης

Τίτλος Δράσης Κωδικός Υποδράσης Τίτλος Υποδράσης Δημόσια Δαπάνη (€) Ποσοστό ενίσχυσης (%)  
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 20.000,00  

100%

 
19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 20.000,00 100%  
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 650.000,00  

 

50%

 
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 300.000,00  

65%

 

 
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του  εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 300.000,00  

 

65%

 
19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων  παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 300.000,00  

 

65%

 
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 50.000,00 50% ή 65% (ανάλογα το άρθρο του Καν. (ΕΕ) 1305/2013)  
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 870.000,00  

 

50%

 
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 1.000.000,00 55% ή 65% (ανάλογα το άρθρο του Καν. (ΕΕ) 651/2014)  
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του  εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 350.000,00 55% ή 65% (ανάλογα το άρθρο του Καν. (ΕΕ) 651/2014)  
19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 150.000,00 55% ή 65% (ανάλογα το άρθρο του Καν. (ΕΕ) 651/2014)  
Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 19.2.6.2 Επενδύσεις σε Δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 50.000,00  

 

65%

 
Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας  

40.000,00

 

 

 

 

 

 

έως 65%

 
19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό  
90.000,00  
   
19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων  της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών 60.000,00  
   
 ΣΥΝΟΛΟ 4.250.000,00  
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αγροτικά
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Με τους διευθυντές εκπαίδευσης συναντήθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος

Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διαχείριση του υγειονομικού προβλήματος με αφορμή την έναρ…