Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 6 προσλήψεις στον Δήμο Τοπείρου

6 προσλήψεις στον Δήμο Τοπείρου

0
dimarxio topeirou

Έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου η υποβολή των αιτήσεων

 

Ο Δήμος Τοπείρου ανακοίνωσε την πρόσληψη την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ∆ΙΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης ως εξής :

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών 6 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 2 μήνες

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά στο Γραφείο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Τοπείρου, Ταχ. ∆/νση Εύλαλο Ξάνθης, µέσα σε προθεσµία πέντε ( 5 ) εργασίµων ηµερών και συγκεκριµένα από ∆ευτέρα 04-03-2019 έως Παρασκευή 08-03-2019 στoν αρµόδιo υπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες

 

OAED_2-empros

11 θέσεις προσωπικού Καθαριότητας στον ΟΑΕΔ Ξάνθης

 

Ο ΟΑΕΔ Ξάνθης θα προσλάβει 11 άτομα για προσωπικό Καθαριότητας

 

Αναλυτικά:

 

ΟΑΕΔ ΒΝΣ Ξάνθης   2109989743   ΞΑΝΘΗΣ   ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3   
ΟΑΕΔ ΚΕΤΕΚ ΕΠΑ. Σ – ΙΕΚ Ξάνθης 2109989743 ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7   
ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Ξάνθης 2109989743 ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1   

 

dimarxeio dec16

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου αναμένεται ν’ ανοίξει η πλατφόρμα για τις 8.933 θέσεις Κοινωφελούς εργασίας

 

206 θέσεις στον Δήμο Ξάνθης

 

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου της ερχόμενης εβδομάδας θα δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα, για την πρόσληψη 8.933 νέων υπαλλήλων, μετά την μικρή καθυστέρηση που υπήρξε λόγω των τελικών δοκιμών στο σύστημα υποδοχής των αιτήσεων.

Η δράση του ΟΑΕΔ έχει 8μηνη διάρκεια. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν (και) φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Tο χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ενάμισι μήνα. Οι ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης.

Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ.

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών.

 

fylakes komotinis

Προκήρυξη για 639 προσλήψεις, μέσω ΑΣΕΠ, στις φυλακές

 

Με 639 υπαλλήλους, διαφόρων ειδικοτήτων, θα ενισχυθούν, στο άμεσο διάστημα, οι φυλακές της χώρας. Ύστερα από την έγκριση του σχετικού αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης  (αποφ. 16/399 – 17/401/31.1.2019) θα προσληφθούν 258 υπάλληλοι στις νέες φυλακές Δράμας και 381 στα υπόλοιπα καταστήματα κράτησης της χώρας.

Από τις 639 προσλήψεις οι 234 θα είναι φύλακες, οι 204 εξωτερικοί φρουροί καθώς και 28 γιατροί, 51 νοσηλευτές, 25 κοινωνικοί λειτουργοί,  5 ψυχολόγοι, 5 κοινωνιολόγοι, 7 εγκληματολόγοι, 7 μηχανικοί, 11 πληροφορικοί, 53 διοικητικοί και 9 λοιπών ειδικοτήτων.

Να σημειωθεί ότι η επιλογή θα γίνει με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

 

Δεκάδες προσλήψεις, εκτός ΑΣΕΠ, σε εταιρείες ενέργειας

 

Περισσότερες από 300 προσλήψεις, εκτός των διαδικασιών ΑΣΕΠ, σε εταιρείες ενέργειας φέρνει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Αρχικά, το νομοσχέδιο προβλέπει πως η ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης) «δύναται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης να συνάψει 25 συμβάσεις μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διετή διάρκεια».

Στο ίδιο σχέδιο νόμου γίνεται αναφορά και σε 30 προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μέγιστης διάρκειας ενός έτους, στη θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ «Αριάδνη».

Επιπλέον, προβλέπονται 79 προσλήψεις στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προκειμένου να καλυφθούν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και 200 προσλήψεις εργολαβικών εργαζομένων της ΔΕΠΑ.

 

 

 

 

ΟΑΕΔ: Είστε 45-55 χρόνων; Ανοίγουν θέσεις εργασίας

 

 Αυτά είναι τα κριτήρια

Στο πρόγραµµα, µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι µε ηλικία από 18 ετών και άνω. Σύµφωνα µε τα κριτήρια που θέτει η σχετική υπουργική απόφαση, το επίκεντρο εστιάζεται στους µακροχρόνια ανέργους -άνω των 12 µηνών- και µάλιστα στους άνω των 45 και 55 ετών οι οποίοι έχουν και τη µεγαλύτερη µοριοδότηση για τις νέες προσλήψεις. Η νέα κοινωφελής εργασία αποσκοπεί στην κάλυψη θέσεων σε 56 δήµους της χώρας αλλά και σε φορείς περιβαλλοντικής διαχείρισης προστατευόµενων φυσικών περιοχών (Natura) πανελλαδικά.

Τα κριτήρια και η µοριοδότηση

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής θα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Οι ωφελούμενοι θα μπουν σε Πίνακες Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
 2. Ηλικία.
 3. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 4. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 5. Εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
 6. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

  mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

325.000 ευρώ στο δήμο Ξάνθης από το ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Τι ποσά λαμβάνουν όλοι οι δήμοι της ΑΜΘ από το κονδύλι των 50 εκ. ευρώ για την ενίσχυση τη…