Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 6 προσλήψεις στην Κτηματική Υπηρεσία Ξάνθης

6 προσλήψεις στην Κτηματική Υπηρεσία Ξάνθης

0

ΟΑΕΔ: Νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 3.000 ανέργους πτυχιούχους σε φορείς του Δημοσίου

 

 

Την έναρξη του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 3.000 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς» προωθεί τον Μάρτιο το υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για την β’ φάση του προγράμματος των 5.500 πτυχιούχων στον δημόσιο τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη φάση είχαν υποβληθεί 15.000 αιτήσεις και γι αυτό αποφασίστηκε να υπάρξει και β’ φάση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες (brain drain), προς αναζήτηση εργασίας.

Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών (εφεξής ωφελούμενοι/ες), οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

Η συνολική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουµένων ορίζεται στους 12 µήνες.

 

Ωφελούμενοι

 

Ειδικότερα δικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών και δεν συµµετέχουν σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, (εφεξής Ωφελούµενοι/ες).

 

Οι θέσεις στην Κτηματική Υπηρεσία Ξάνθης (ΥΠΟΙΚ)

Ειδικότητα Θέσεις
ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 2
ΠΕ Νομικών 2
ΤΕ Διοικητικού προσωπικού 2

 

OAED_2-empros

11 εποχικές προσλήψεις στην Καθαριότητα για υπηρεσίες του ΟΑΕΔ Ξάνθης

 

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ, συνολικά πεντακοσίων (500) ατόμων τετράωρης απασχόλησης 24/μηνης διάρκειας (και όχι πέραν της 2/7/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του ΟΑΕΔ εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 500 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτησηςΗ προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για την Ξάνθη

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων
368 ΒΝΣ Ξάνθης Ξάνθη ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 3
369 ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.ΣΙΕΚ Ξάνθης Ξάνθη ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 7
370 ΚΠΑ2 Ξάνθης Ξάνθη ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1

dimarxeio neoclose

Με 206 θέσεις η νέα Κοινωφελής Εργασία στον Δήμο Ξάνθης

 

 

Από 2 θέσεις στους Φορείς Διαχείρισης Ροδόπης και Εθνικού Πάρκου Βιστονίδας

 

 

Διακόσιες έξι είναι τελικά οι θέσεις για το Δήμος Ξάνθης στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας όπως μας διαβεβαιώνει το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης. Για το νέο πρόγραμμα αναμένεται να βγει η προκήρυξη και να ανοίξουν οι αιτήσεις και η υποβολή δικαιολογητικών από τον ΟΑΕΔ, τέλη Ιανουαρίου µε αρχές Φεβρουαρίου. Θ’ ακολουθήσει η συνήθης διαδικασία με την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων την αξιολόγηση κ.λ.π. Να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα αφορά 8.933 προσλήψεις σε 56 δήμους και 37 περιβαλλοντικούς φορείς της χώρας μεταξύ των οποίων και ο Φορέας Διαχείρισης Βιστονίδας Ισμαρίδας και Δ. Νέστου και το Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς της Ροδόπης για την περιοχή μας.

 

dpth

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1593/Γ’/31-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

 

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινολογία»

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίγραφο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25510 30928 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Έβρου Α.Μ.Θ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-03-2019

 

1 εμπειρογνώμονας για το Π.Τ. Ανάπτυξης ΑΜ – Θ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοινωσε την πρόσληψη 1 Εμπειρογνώμονα

Αιτήσεις μέχρι 18.2.2019.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%977%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%A8-%CE%957%CE%A3?inline=true

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Εκτάκτως τροποποιείται και ο τρόπος λειτουργίας του παζαριού

Μόνο με το 50% των πωλητών   Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύν…