Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 10 προσλήψεις στον Δήμο Αβδήρων

10 προσλήψεις στον Δήμο Αβδήρων

0

Αιτήσεις έως τις 1 Μαρτίου

Την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

διάρκειας δύο (2) μηνών ανακοίνωσε ο δήμος Αβδήρων για την αντιμετώπιση

κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος

Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2019.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται από 25-02-2019 Έως και τις 01-03 -2019, στο γραφείο

προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

Αριθμός θέσεων ειδικότητα
1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγού
9 ΥΕ Εργάτες

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25413 52555

 

Πρόσληψη ενός παιδιάτρου για το Κέντρο Κοινότητας Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε  την πρόθεσή του να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ενός (1) ιατρού ειδικότητας παιδιάτρου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης.

 

 

1 χειριστής Γκρέιντερ για την Π.Ε. Ξάνθης

 

Η Π. Ε. Ξάνθης θα προσλάβει έναν χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Ισωπεδωτή Γαιών GRADER) κατηγορίας ΔΕ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   2531350171

 

Έρχονται 1.204 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

 

 

Μέσα στο δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου το ΑΣΕΠ αναμένεται να δημοσιεύσει τρεις νέες προκηρύξεις, που αφορούν την πρόσληψη 1.204 μόνιμων υπαλλήλων.

 

Συγκεκριμένα:

Α) 76 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου

Η συγκεκριμένη προκήρυξη πιθανά θα είναι η πρώτη που θα εκδοθεί, εντός του Μαρτίου:

— 49 θέσεις ΠΕ,ΤΕ κατηγορίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

— 2 θέσεις ΥΕ Νεκροτόμων του Υπουργείου Δικαιοσύνης

— 9 θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του ΟΑΕΔ

— 3 θέσεις στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

— 8 θέσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ

— 3 θέσεις στον ΕΟΜ

— 1 θέση στην Ιερά Μητρόπολη Τριφυλλίας και Ολυμπίας

— 1 θέση του Επιμελητηρίου Λακωνίας

Β) 12 μόνιμες προσλήψεις στη Βουλή

Η συγκεκριμένη προκήρυξη του ΑΣΕΠ αναμένεται να εκδοθεί αρχές Μαρτίου και αφορά 12 μόνιμες θέσεις ΠΕ και ΤΕ για το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Γ) 1.116 μόνιμες θέσεις στην Υγεία

Έτοιμη είναι και η προκήρυξη για την πρόσληψη 1.116 μόνιμων στο χώρο της υγείας και ειδικότερα σε νοσοκομεία όλης της χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη ήταν έτοιμη να εκδοθεί ως 11κ/2018, ωστόσο τελευταία στιγμή το υπουργείο υγείας την ανακάλεσε για ορισμένες διορθώσεις. Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και πιθανά στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Αναλυτικά θα γίνουν:

110 προσλήψεις για την κατηγορία ΠΕ

459 προσλήψεις για την κατηγορία ΤΕ

381 προσλήψεις για την κατηγορία ΔΕ

166 προσλήψεις για την κατηγορία ΥΕ

Για τις συγκεκριμένες προσλήψεις θα μοριοδοτούνται:

Οι τίτλοι σπουδών. Ενδεχόμενα μεταπτυχιακά ή απλή εμπειρία (7 μόρια ανα μήνα). Τίτλος ξένων γλωσσών

Ειδικότητες:

ΤΕ Νοσηλευτές

ΤΕ Φυσικο/τές

ΤΕ Πληρ/κής

ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτικής

ΥΕ Βοηθητικού Υγ. Προσ. (Τραυματιοφορείς)

ΔΕ Διοικητικού (Γραμματέων)

ΤΕ Ραδιολογίας/ Ακτινολογίας

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

ΤΕ Μαιευτικής

ΠΕ Φαρμακοποιών

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΠΕ Πληροφορικής

ΤΕ Μηχανικών

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

ΔΕ Τεχνικού (Υδραυλικοί).

 

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

 

Από τον ΟΑΕΔ για 5.000 ελεύθερους επαγγελματίες

 

Ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου  η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο «πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Οι προϋποθέσεις

Δικαιούχοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018.

Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας.

Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019.

Έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά, ύψους 10 ευρώ, για τουλάχιστον ένα έτος.

Έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις 7/2/2019 και μετά και, εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά το επιχειρηματικό σχέδιό τους από τον ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα μπορούν, επίσης, να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι, μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού σχεδίου τους από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, θα προχωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν, μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνται οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος το αποδίδει στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

Η διάρκεια της επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος, μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις για την ανωτέρω δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση, που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Η δαπάνη για την εφαρμογή των δράσεων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Η Τράπεζα Πειραιώς, πιστή στις αξίες της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξ…