Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διεκδικεί χρηματοδοτήσεις από Leader και «Φιλόδημος Ι» ο δήμος Αβδήρων

Διεκδικεί χρηματοδοτήσεις από Leader και «Φιλόδημος Ι» ο δήμος Αβδήρων

0
dimotiko avdiron16

Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο εντάσσει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου τη μελέτη για την ανάπλαση του Σουνίου και την καταθέτει για χρηματοδότηση

 Ανάμεσα στα 31 θέματα και η συζήτηση για τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που θα συμμετέχει ο δήμος φέτος το καλοκαίρι

Σήμερα, Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 στις 19:00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αβδήρων με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αξίζει να αναφέρουμε τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έγκριση της μελέτης και την υποβολή για χρηματοδότηση μέσω leader του έργου ανάπλασης του Σουνίου, καθώς και την υποβολή των προτάσεων για έργα ύδρευσης που πρόκειται να υποβληθούν μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος Ι». Ανάμεσα στα θέματα, συζητείται ακόμη η συμμετοχή του δήμου σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι του 2018, η διαμόρφωση των προσόντων για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και θέματα λαϊκών αγορών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1.Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που αφορούν στην ανάρτηση του προτεινόμενου ορίου οικισμού Π. Ζυγού

2.Γνωμοδότηση επί του νέου προτεινόμενου ορίου του οικισμού Π. Ζυγού μετά την εξέταση των ενστάσεων

3.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση φωτισμού σε δημοτικά γήπεδα» προϋπολογισμού 37.900,00€

4.Ένταξη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αβδήρων για την περίοδο 2015-2019 του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΝΟΤΟΠΟΣ)» προϋπολογισμού 439.161,49 ευρώ

5.Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΝΟΤΟΠΟΣ)» προϋπολογισμού 439.161,49 ευρώ

6.Έγκριση της αριθ. 22/2018 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΝΟΤΟΠΟΣ)» από το Δημοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμού 439.161,49 Ευρώ και υποβολή αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014- 2020, σε συνέχεια της με αρ. 177/26.03.2018 πρόσκλησης, της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΟΤΔ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ  – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

7.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αβδήρων»

8.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών από θεομηνία στα Νεκροταφεία του Οικισμού Γενισέας» προϋπολογισμού 63.000,00€

9.Έγκριση 6ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018

10.Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου “Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων στον οικισμό Διομήδειας και Πεζούλας“ Προϋπολογισμού 40.000,00€ με Φ.Π.Α.

11.Ανάληψη καθηκόντων αναθέτοντα φορέα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων για την υποβολή πρότασης από τη ΔΕΥΑΑ στην Πρόσκληση Ι του Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του ΥΠ/ΕΣ με θέμα «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

12.Ανάληψη καθηκόντων αναθέτοντα φορέα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων για την υποβολή πρότασης από τη ΔΕΥΑΑ στην Πρόσκληση ΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του ΥΠ/ΕΣ με θέμα «Ολοκληρωμένη διαχείριση  αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης»

13.Πληρωμή Εφημερίδων

14.Εξέταση αιτημάτων διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Αβδήρων και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων

15.Εξέταση αιτημάτων διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων

16.Έγκριση της αριθ. 24/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων

17.Καθορισμός ειδικότητας και ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων πρόσληψης προσωπικού (1) ενός ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους

18.Έγκριση Απευθείας ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση για τα εναπομείναντα πακέτα της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του Προσώπων έτους 2018 για τις ΟΜΑΔΕΣ 4 Προμήθεια ειδών καθαριότητας του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων και την ΟΜΑΔΑ 5 : Προμήθεια μεγάλων σάκων απορριμμάτων Δήμου Αβδήρων»

19.Καθορισμός χώρων και τοποθέτηση πληροφοριακών – διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Αβδήρων

20.Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Φελώνης

21.Εξέταση αιτήματος των διοργανωτών WAVE RUNNING για συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής στον 5ο παραθαλάσσιο αγώνα WAVE running

22.Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» του 18ου Ανταμώματος στην Χαϊντού Ξάνθης

23.Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετεινού

24.Συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων στην Έκθεση «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ… ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ», 6ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Γεύσεων, που θα πραγματοποιηθεί στο Περίπτερο 7 της 83ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης

25.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2018» – Φεστιβάλ Δήμου Αβδήρων – Συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Ξάνθης

26.Τροποποίηση της με αριθμ. 292/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων «Έγκριση παραχώρησης προς χρήση αιθουσών του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μυρωδάτου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μυρωδάτου» «ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ»

27.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού

28.Τροποποίηση της αριθ. 87/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων με θέμα: «Ένταξη του Δήμου Αβδήρων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας. Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής»

29.Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: “Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2018- 2019”

30.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών

31.Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου «ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ» λόγω αναπηρίας

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Το Δ.Σ. απέρριψε τον Οργανισμό λειτουργίας της ΔΕΥΑΞ

Η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι πρόκειται για Κανονισμό που ξεπερνά την εργατική νομοθεσία …