Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγροτικά Άρχισαν οι αιτήσεις για συμπράξεις μέσω Συνεργασίας

Άρχισαν οι αιτήσεις για συμπράξεις μέσω Συνεργασίας

0

Έως τις 3 Σεπτεμβρίου η προθεσμία

Από τις 6 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μέτρο της Συνεργασίας οι ενδιαφερόμενοι ώστε να στήσουν μία επιχειρησιακή ομάδα με 5.000 ευρώ , ενώ όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, για τη Δράση που αφορά την κάλυψη των δαπανών για την υλοποίηση του αγροτικού πρότζεκτ θα ανακοινωθεί από τις διαχειριστικές αρχές άλλη ημερομηνία.

Το προφίλ του Μέτρου

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προκηρυσσόμενων Υπομέτρων ανέρχεται σε 64 εκατ. ευρώ. Τα δύο Υπομέτρα υλοποιούνται μέσω δύο Δράσεων, της Δράσης 1 που αφορά  στην ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας και της Δράσης 2 που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας.

Η χρηματοδότηση των ενταγμένων πράξεων και στις δύο Δράσεις  αφορά στο 100% του προϋπολογισμού τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πράξης μπορεί να διαμορφωθεί κατά ανώτερο όριο 145.000 ευρώ αν η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά σε μία Διοικητική Περιφέρεια ή έχει τοπικό χαρακτήρα, 295.000 ευρώ αν αφορά το σύνολο της χώρας και 445.000 ευρώ αν πρόκειται για διακρατική συνεργασία.

Και τα δύο Υπομέτρα απευθύνονται σε Επιχειρησιακές Ομάδες, δηλαδή σχήματα συνεργασίας φορέων, τα οποία διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών / φορέων που μετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας. Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ιδέες για αγροτικά πρότζεκτ που μπορούν να επιδοτηθούν

Οι δράσεις που μπορεί να αναληφθούν στο πλαίσιο των συνεργασιών του Μέτρου 16 ενδέχεται να εμπίπτουν:

-Στην παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.

-Στη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.

-Στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής για την παραγωγή ζωοτροφών.

– Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων, κτλ) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.

– Στην ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της κτηνοτροφίας.

-Στις νέες μεθόδους και πρακτικές για την ευζωϊα και προστασία των παραγωγικών ζώων.

-Στη δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος.

-Στη χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωϊκού κεφαλαίου και του μικροκλίματος της κτηνοτροφικής μονάδας.

– Στη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.

-Στη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες κ.λπ).

-Στην υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.

-Στην εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομόνωση, νέα συστήματα κλιματισμού).

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αγροτικά
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ακόμη πιο «πράσινη» η νέα ΚΑΠ

Διάλογο με τους Πολίτες για το μέλλον της ΚΑΠ της ΕΕ μετά το 2020 διοργάνωσε το Κέντρο Ευρ…