Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση ΣΕΒ: Τα 15 αναδυόμενα επαγγέλματα στη βιομηχανία

ΣΕΒ: Τα 15 αναδυόμενα επαγγέλματα στη βιομηχανία

0

Λόγω των αλλαγών στην Ενέργεια – Ποιες δεξιότητες απαιτούν

 Τα 15 αναδυόμενα επαγγέλματα που φέρνει στη βιομηχανία το πεδίο της ενεργειακής αποδοτικότητας  παρουσιάζει ο ΣΕΒ σε ειδική μελέτη με στόχο τη διασύνδεση της ελληνικής επιχειρηματικότητας με το εκπαιδευτικό σύστημα.

Το προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον χώρο της ενέργειας και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις επιχειρήσεις θα επηρεαστεί άμεσα στο μέλλον από τις μεταβολές που συντελούνται στην οικονομία, στην τεχνολογία και στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η παρακολούθηση των αλλαγών και η υιοθέτηση μιας στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, που θα προσαρμόζεται σε αυτές, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξή του. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η εφαρμογή μιας στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού εμπεριέχει έντονα το στοιχείο της χρονικής υστέρησης, αναπόσπαστο στοιχείο της θα πρέπει να αποτελεί η πρόβλεψη των παραγόντων, που πρόκειται να μεταβάλλουν μεσοπρόθεσμα τη ζήτηση για γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα.

Η  έκθεση του ΣΕΒ καταγράφει τις αλλαγές που έχουν συμβεί στο χώρο της ενέργειας καθώς και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που διαγράφονται, ειδικά ως προς την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Διερευνά ταυτόχρονα τις ειδικότητες και τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα ώστε οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικές προκλήσεις που συντελούν στην αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας και τις θεσμικές και οικονομικές μεταβολές που διαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο. Ειδικότερα:

Ανταγωνιστικότητα (Επιστήμες Μηχανικής μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή και λοιποί μηχανικοί)

-Στελέχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης-Βιώσιμης Ανάπτυξης- Ενεργειακής Διαχείρισης-Διαχείρισης Αλλαγών:

Γνώσεις: Οικονομικής ανάλυσης, Business, Παραγωγής-Λειτουργίας της αγοράς, Διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων, Παρακολούθησης και αξιολόγησης ενεργειακών δεδομένων.

Τεχνολογία (Επιστήμες Μηχανικής και Η/Υ)

Στελέχη: Product application-ICT development-Software development

Γνώσεις: Σχεδιασμού λύσεων, Εφαρμογής μεθόδων βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ΙοΤ, Συλλογής ενεργειακών δεδομένων, Διαχείρισης μεγάλων βάσεων δεδομένων (bigdata), Ψηφιακών μοντέλων πρόβλεψης.

Ρυθμιστικό πλαίσιο (Επιστήμες Μηχανικής, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, λοιποί μηχανικοί)

Στελέχη: Επιχειρηματικής ανάπτυξης -Ενεργειακής Διαχείρισης- Βιώσιμης ανάπτυξης

Γνώσεις: Ρυθμιστικού πλαισίου, διασφάλισης ποιότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείριση επενδύσεων

Παρακολούθηση ενεργειακών δεδομένων (Επιστήμες Η/Υ, Στατιστική επιστήμη)

Στελέχη: Πληροφορικής- Στατιστικοί της Ενέργειας

Γνώσεις: Βάσεων Δεδομένων, Ανάπτυξης Λογισμικού- Χρήσης Μοντέλων Ελέγχου και Πρόγνωσης.

Στελέχη: Πληροφορικής

Γνώσεις: Εφαρμογής μεθόδων βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, Digital twin, Ψηφιακά μοντέλα πρόβλεψης.

Νέα μοντέλα παραγωγής (Επιστήμες Μηχανικής)

Στελέχη: Διαχείρισης αλλαγών- Ανάπτυξη Προϊόντων

Γνώσεις: Σχεδιασμού προϊόντων, Διαχείρισης της αλλαγής και ενσωμάτωσής της στην επιχείρηση, εξοικονόμηση ενέργειας, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Χρηματιστήριο Ενέργειας (Χρηματοοικονομικές και Οικονομικές Επιστήμες)

Στελέχη: Χρηματιστής Ενέργειας

Γνώσεις: Γνώση της αγοράς όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, Ψηφιακές γνώσεις.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Εκδήλωση για τα νέα προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ στην Ξάνθη από το υπουργείο Οικονομίας

Παρουσίαση και ερωτήσεις-Θα παραστεί ο Σ. Γιαννακίδης Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξη…