Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Προβλέπεται η πρόσληψη πέντε εποχικών υπαλλήλων με οκτάμηνη σύμβαση

21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Προβλέπεται η πρόσληψη πέντε εποχικών υπαλλήλων με οκτάμηνη σύμβαση

0

Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων

 Μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ο δήμος υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση με 100.000 € για συντηρήσεις σχολείων και 219.000 € για προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών

Την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αβδήρων με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη, εκ των οποίων αρκετά αφορούν θέματα της τεχνικής υπηρεσίας. Στη συνεδρίαση θα τεθεί προς έγκριση η πρόσληψη πέντε εποχικών εργαζομένων, οι προτάσεις του δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ενώ όπως προκύπτει από την ημερήσια διάταξη, θα απασχολήσει και η ανάκληση μίσθωσης τμήματος αγροκτήματος στην Ποταμιά που προοριζόταν για την εγκατάσταση θερμοκηπιακής μονάδας με γεωθερμία.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 1.211.550,00€ που χρηματοδοτείται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949168

2.Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

3.Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-01-2018 έως και 31-03-2018

4.Έγκριση 5ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018

5.Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχής της χρηματοδότησης, ποσού 100.000,00 €

6.Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας» και αποδοχής της χρηματοδότησης, ποσού 219.000,00 ευρώ

7.Ανάκληση της με αριθμ. 313/2014 Απόφασης του ΔΣ και εκμίσθωση τμήματος 51% εξ αδιαιρέτου του µε αριθμ. 552α ακινήτου έκτασης 15.000,00τ.µ. του αγρ/τος Ποταμιάς Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμοκηπιακής μονάδας με χρήση γεωθερμίας

8.Ανταλλαγή Τμημάτων ακινήτων στο Μυρωδάτο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 220/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων

9.Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για μία (1) θέση ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και τέσσερις (4) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2018

10.Έγκριση της αριθ. 20/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων»

11.Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων

12.Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου

13.Παραχώρηση χρήσης σε ομάδα αγροτών και επανασύνδεση ηλεκτροδότησης σε αρχηγό ομάδος, μίας (1) δημόσιας  γεώτρησης  της ΔΕ ΣΕΛΕΡΟΥ (ΑΚΑΡΠΟ)  του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

14.Κατανομή επιχορήγησης (β΄ κατανομή) ποσού 63.844,09€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» γ) καθώς στα Μειονοτικά Σχολεία

15.Τροποποίηση της αριθ. 138/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων & Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και Συγκρότηση Επιτροπής ΕΜΚΦ Ξάνθης»

16.Παράταση διάρκειας της υπ’ αριθ. 3344/16-03-2018 σύμβασης, με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αβδήρων στην εκπόνηση φακέλου με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων» (χωρίς μεταβολή οικονομικού αντικειμένου)

17.Έγκριση της αριθ. 206/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Γ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

18.Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μίας αίθουσας του 1ου ορόφου του δημοτικού κτηρίου (πρώην κοινοτικό κατάστημα Σελίνου) στο Σέλινο στον υπό σύσταση Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Σελίνου «ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ» για την στέγασή του

19.Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του Προσώπων έτους 2018» για την ΟΜΑΔΑ 4 : Προμήθεια ειδών καθαριότητας του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων και την ΟΜΑΔΑ 5 : Προμήθεια μεγάλων σάκων απορριμμάτων Δήμου Αβδήρων για το έτος 2018 για τις οποίες δεν αναδείχτηκε ανάδοχος

20.Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: “Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2018- 2019”

21.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Έχει πυροπροστασία το δημοτικό πάρκινγκ αλλά όχι …πελατεία

 Ανανεώνεται κάθε χρόνο το πιστοποιητικό πυροπροστασίας αλλά παραμένει κλειστό. 120.000 ευ…