Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μισθώνεται ακίνητο για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Ξάνθης

Μισθώνεται ακίνητο για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Ξάνθης

0

Θέματα προμηθειών και πληρωμών, καθώς και έξι δικαστικές υποθέσεις στην Οικονομική Επιτροπή της Τετάρτης

Αύριο, Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ξάνθης, με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά:

Συζήτηση – ενημέρωση επί της με αριθμό 71/2018 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά «Αποδοχή ένστασης, ακύρωση διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» και τροποποίηση των όρων διακήρυξης»

Έγκριση του από 19/04/2018 πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 216/2017 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ η οποία αφορά «Έγκριση του από 27-9-2017 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2017»

Έγκριση του από 19/04/2018 πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 223/2017 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ η οποία αφορά «Έγκριση του από 30-10-2017 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πυροπροστασίας για την πυρασφάλεια του δασικού χωριού Ερύμανθος»»

Έγκριση του από 19/04/2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης»

Έγκριση του από 19/04/2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια Χρωμάτων 2017

Έγκριση της μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων και απρόβλεπτων γεγονότων

Έγκριση του από 17-4-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων και προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για τη διανομή του ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» στο νομό Ξάνθης»

Έγκριση του από 16-4-2018 πρακτικό απόψεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων επί του αριθμ.πρωτ.3421/2-4-2018 εγγράφου της Απ. Δ. Μακ. – Θρ. Σχετικά με τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού»

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1ο τρίμηνο του 2018

Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ

Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων και λοιπών εξόδων

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών του Δήμου Ξάνθης

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ

Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αριθμ.12 καταστήματος στη δημοτική αγορά

Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης

Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης ενώπιον Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις 20 Απριλίου 2018

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης στις 2 Μαΐου 2018

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης ενώπιον Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις 25 Μαΐου 2018

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση προσφυγής και την παράσταση ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης και την παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Επικαιροποίηση της με αριθμό 93/2017 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ σχετικά με την «Ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών εξουσιοδότησης προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την είσπραξη του δεσμευμένου ποσού στο ΤΠΔ υπέρ του Δήμου Ξάνθης από την καταδίκη των εταιριών Energa και Hellas Power μετά την έκδοση των με αριθμών 534/2017 και 1115/2017 αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων Αθηνών και κατάθεση αγωγής αποζημίωσης καθώς και αίτησης για συντηρητική κατάσχεση και καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου».

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Διοίκηση …ανοχής στον δήμο Αβδήρων;

Με 11 συμβούλους ο Τσιτιρίδης μετά την αποχώρηση Χατζόπουλου – Πιθανόν ο νέος πρόεδρ…