Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 4 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

4 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

0

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης που εδρεύει στα Άβδηρα Ξάνθης ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

 

Αναλυτικότερα:

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
100 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων (Δήμος Αβδήρων) ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών 1
101 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ (Δήμος Αβδήρων) ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών 2
102 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ (Δήμος Αβδήρων) ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών 1

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Τ.Κ. 670 61- Άβδηρα Ξάνθης, υπόψη κας Μ. Καραπαναγιώτου (τηλ. επικοινωνίας: 25410 -51003).

 

 

Πρόσληψη Διευθυντή στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Μύκης

 

Από τον Δήμο Μύκης ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός ατόμου, για την θέση του διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Μύκης Ν. Ξάνθης (Κ.Δ.Ε.Μ.), µε σχέση εργασίας ΙΔΟΧ µε κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους.

Για την πρόσληψη διευθυντή επί θητεία µε την κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους

 

Αναλυτικότερα:

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μύκη ΠΕ ή ΤΕ- Δ/κού, ή Δ/κού-Οικονομικού, ή Οικονομικού, ή Οικονομικού/Λογιστικού, ή Λογιστικού Επί θητεία 1

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την

υποβάλουν µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε

άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την

υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη

επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μύκης ∆ηµοτικό Κατάστημα οικισμού

Μύκης, οικισμός Μύκης Τ.Κ 67100 υπόψη κου. Μωϋσίδη Βασίλη (τηλ.

επικοινωνίας: 2541352336).

 

 

 

Oι θέσεις που ανοίγουν στο Δημόσιο τους επόμενους μήνες

Σε 1.960 μόνιμες προσλήψεις θα προχωρήσουν μια σειρά από δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Συνολικά, ως το καλοκαίρι αναμένεται να γίνουν περίπου 4.500 προσλήψεις εποχικών και μόνιμων υπαλλήλων.

 

Ενδεικτικά:

 

Προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων       

Φορέας Θέσεις
ΔΕΗ 1.200
Δήμοι 600
Περιφέρειες 700

Προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων

 

Φορέας Θέσεις
Διάφοροι φορείς διαγωνισμός 4Κ/2018 103
Υπουργείο Δικαιοσύνης 588
Μουσεία 200
ΕΛΤΑ 510
ΔΕΔΔΗΕ 158
Ταχυμεταφορές 100
ΕΚΑΒ 40
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 200
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 50

 

 

 

 

510 μόνιμοι διανομείς και εσωτερικής εκμετάλλευσης στα ΕΛΤΑ

 

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα σταλεί το αίτημα στο ΑΣΕΠ για 510 μόνιμους υπαλλήλους στα ΕΛΤΑ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω ΑΣΕΠ. Η τελευταία μεγάλη προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό στα ΕΛΤΑ ήταν πριν από δέκα χρόνια, ενώ κάθε χρόνο η εταιρία καταφεύγει στη λύση της απασχόλησης εποχικού προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται κατά περιόδους. Η σχετική απόφαση προβλέπει πως οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 230 Ταχυδρόμων-Διανομέων, 215 Υπαλλήλων Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 25 Διοικητικών (στις ειδικότητες: Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15, Τεχνικών-Ηλεκτρ. Μηχ/κών 3, Πληροφορικής 7), 25 Οδηγών και 15 Διαμετακομιστών.

 

 

deh

1.200 στη ΔΕΗ

 

Με 1.200 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί η ΔΕΗ μέσα στις επόμενες μέρες. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας και θα απασχοληθεί σε έργα και υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρίως στις περιοχές Κοζάνης και Φλώρινας. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα προκηρυχθούν είναι αρχαιολόγοι, μηχανικοί, συντηρητές αρχαιοτήτων, ειδικευμένοι εργάτες, λογιστές, σχεδιαστές, φύλακες ημέρας και φύλακες νύχτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέες προκηρύξεις θα ξεκινήσουν να εκδίδονται σταδιακά μετά το Πάσχα και θα ολοκληρωθούν πριν από το καλοκαίρι. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ως 65 ετών, ενώ για την επιλογή τους θα εφαρμοστούν τα κριτήρια του νόμου 2190/94 και ειδικότερα ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία, οι κοινωνικές ιδιότητες, ο αριθμός ανήλικων τέκνων και ο βαθμός τίτλου σπουδών.

 

600 εποχικοί σε κατασκηνώσεις και δημοτικές πλαζ

 

Με δίμηνες συμβάσεις θα καλυφθούν και φέτος οι ανάγκες των δήμων για κατασκηνωτικό και ναυαγοσωστικό προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες για το 2018 θα εγκριθούν 450 θέσεις στις κατασκηνώσεις και 150 θέσεις για ναυαγοσώστες σε δημοτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν παραλίες. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με βάση το άρθρο 206 παρ.1 ν. 3584/2007, με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι ναυαγοσώστες οφείλουν να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή σε ισχύ.

 

 

700 στις Περιφέρειες για το πρόγραμμα δακοκτονίας

 

Περίπου 700 άτομα θα προσληφθούν και το 2018 για το πρόγραμμα δακοκτονίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει, από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα. Για την πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με τη με αριθμ. πρωτ. 6569/67952/14-06-2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών στους οποίους θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) των Περιφερειών». Oι τομεάρχες δακοκτονίας προσλαμβάνονται για 5,5 μήνες και το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για διάστημα 6,5 μηνών.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Η κλιματική αλλαγή και η αγροτική ανάπτυξη στο επίκεντρο του 2ου Συνεδρίου του ΣΑΣΟΕΕ

Απολογισμός των δύο χρόνων λειτουργίας του από τον Αλέξανδρο Κοντό Εκπρόσωποι του πολιτικο…