Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 1 θέση Διοικητικού στην Π.Ε. Ξάνθης

1 θέση Διοικητικού στην Π.Ε. Ξάνθης

0

10 προσλήψεις στην Περιφέρεια ΑΜ –Θ

 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου και συγκεκριμένα:

 

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων  
102 Περιφέρεια ΑΜΘ (Έδρα) Κομοτηνή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 μήνες 1
103 Περιφέρεια ΑΜΘ (Έδρα) Κομοτηνή ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων 8 μήνες 1
104 Περιφέρεια ΑΜΘ (Έδρα) Κομοτηνή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 8 μήνες 1
105 Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης Κομοτηνή ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών 8 μήνες 1
106 Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης Κομοτηνή ΤΕ Πληροφορικής (Software και Hardware) 8 μήνες 1
107 Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Καβάλα ΠΕ Μηχανικών/Αγρον.Τοπογράφων
Μηχανικών 8 μήνες 1
108 Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Καβάλα ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων 8 μήνες 1
109 Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης Ξάνθη ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 μήνες 1
110 Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Αλεξ/πολη ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών 8 μήνες 1
111 Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Αλεξ/πολη ΔΕ Τεχνικών/Χειριστών Μηχανημάτων Έργου(Εκσκαφέα και Ισοπεδωτή Γαιών) και εν ελλείψει
Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα) 8 μήνες 1

 

 

 

Έως 8 Ιανουαρίου η προθεσμία για την θέση στον δήμο Ξάνθης

 

Σας γνωρίζουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 του Δήμου Ξάνθης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξάνθης, αρχίζει την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2018.

 

Δύο εποχικές προσλήψεις στον Δήμο Μύκης

 

Ο δήμος Μύκη ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης.

Αιτήσεις υποβάλλονται από Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 έως και Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.

 

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δήμος Μύκης Σμίνθη ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( γκρέϊντερ ή JCB) 8 ΜΗΝΕΣ 1
102 Δήμος Μύκης Σμίνθη ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1

 

 

Προσλήψεις 8.171 μόνιμων στους δήμους

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου πρόκειται να ξεκινήσουν, οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για τον μεγάλο διαγωνισμό των μόνιμων καθαριότητας στους δήμους. Το σχετικό επίσημο αίτημα για 8.171 θέσεις κατατέθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου και ήδη ετοιμάζεται η σχετική προκήρυξη.

Όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες -Μερίδα του λέοντος οι ΥΕ

Οι 8.171 θέσεις που προκηρυχθούν μέσω του ΑΣΕΠ, αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ωστόσο στην κατηγορία ΠΕ και ΤΕ προβλέπονται μόλις 123 θέσεις, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν ΔΕ και ΥΕ, με την συντριπτική πλειοψηφία, πλέον των 5.000 να αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ειδικότητες – Προσόντα

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν μέσω της νέας προκήρυξης είναι: καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες, υδραυλικοί, Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων, κ.α.

Για όλες τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα ζητείται ως μοναδικό προσόν το Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 

 

ΟΑΕΔ: Ποια προγράμματα φέρνει το 2018 για τους άνεργους

 

Τέσσερα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ με στόχο τη δημιουργία 37.000 νέων θέσεων εργασίας, αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στους πρώτους μήνες του 2018.

Συγκεκριμένα:

1) Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις νέων

Στις αρχές του 2018, θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ, με την επωνυμία «πρώτη πρόσληψη» που αφορά τις προσλήψεις 20.000 ανέργων.

Το πρόγραμμα «πρώτης πρόσληψης» παρέχει οικονομικά κίνητρα σε αυτοαπασχολούμενους νέους ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για να προσλάβουν ανέργους σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

 

  1. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό.
  2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά).
  3. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά), κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι :

Άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Διάρκεια προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται:

Σε 18 μήνες, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών.

Σε 12 μήνες, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

2) Πρόγραμμα δημιουργίας επιχειρήσεων από ανέργους με επιδότηση 20.000 ευρώ

 

Πρόγραμμα για 2.500 ανέργους με επιδότηση μέχρι 20.000 ευρώ για τη δημιουργία της δικής του επιχείρησης, ετοιμάζεται να προωθήσει ο ΟΑΕΔ. Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο του 2018 και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του ίδιου έτους.

3) Δράση Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 4.500 νέους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών (υπό εξειδίκευση)

Εντός του Ιανουαρίου 2018, αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα κατάρτισης 200 ωρών για 4.500 νέους άνεργους, ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Γενικού Λυκείου για απασχόληση σε περίπου 10 επαγγελματικές ειδικότητες (τεχνικές και του τομέα των υπηρεσιών).

Δικαιούχοι: ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

Διάρκεια προγράμματος: συνολικά 14 μήνες (10 μήνες επιχορήγησης και 4 μήνες δέσμευση).

Το ύψος επιχορήγησης είναι 360 ευρώ το μήνα για κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

4) Πρόγραμμα απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών

Στις αρχές του 2018 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών, αποφοίτων ΑΕΙ, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Στόχος τους προγράμματος είναι η πρόσληψη σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,

Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα.

Οι 10.000 θέσεις θα αφορούν εγγεγραµµένους στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα άνω των τριών µηνών.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

e-άδειες και τέλος η γραφειοκρατία στη Πολεοδομία

Ηλεκτρονικά θα εκδίδονται υποχρεωτικά οι άδειες από 1/1/2019. Ικανοποιημένοι οι Μηχανικοί …