Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ψηλά στην ατζέντα του δημοτικού συμβουλίου το κολυμβητήριο

Ψηλά στην ατζέντα του δημοτικού συμβουλίου το κολυμβητήριο

0

Παραλαμβάνεται η μελέτη στατικής επάρκειας και προωθείται διαγωνισμός για βελτιωτικές εργασίες στη συνεδρίαση της Δευτέρας

Τίθεται εκ νέου το θέμα της αγοράς του παιδικού σταθμού στην οδό Σάρδεων. Ξεκινά τη λειτουργία του το Κέντρο Κοινότητας δήμου Ξάνθης. Θα προηγηθεί η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό

 Συνολικά, 32 θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ξάνθης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 18.30. Βέβαια, μισή ώρα νωρίτερα τίθεται (επιτέλους) προς έγκριση και ο προϋπολογισμός, που αναμένεται να συγκεντρώσει ερωτήσεις και κριτική.

Ψηλά στην ατζέντα είναι η μελέτη για το ΓΠΣ του δήμου Ξάνθης και οι ενέργειες για την αποκατάσταση του Κολυμβητηρίου. Ακόμη, επανέρχεται το θέμα της αγοράς του παιδικού σταθμού στην οδό Σάρδεων που είχε ξεσηκώσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Κοινωνικά θέματα, όπως η διανομή τροφίμων ενόψει Χριστουγέννων και η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας περιλαμβάνονται επίσης στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά τα θέματα:

1ο ΘΕΜΑ : Παραλαβή του Β1 σταδίου της μελέτης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και οδηγίες – κατευθύνσεις για το Β2 στάδιο της μελέτης

2ο ΘΕΜΑ : Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης»

3ο ΘΕΜΑ :Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΦΑΣΗ Α»

4ο ΘΕΜΑ :Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ»

5ο ΘΕΜΑ :Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ»

6ο ΘΕΜΑ :Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

7ο ΘΕΜΑ :Χορήγηση έγκριση εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «μικρό επιβατηγό» στην εγκατάσταση «συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων ειδικότητας ηλεκτροτεχνίτη» στη δημοτική οδό Τ. Μιχαηλίδη 18

8ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκριση εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «μικρό επιβατηγό» στην εγκατάσταση «κατοικία» στη δημοτική οδό Ρωμανίας

9ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης»

10ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης

11ο ΘΕΜΑ : 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

12ο ΘΕΜΑ :Απευθείας αγορά ακινήτου μετά εξοπλισμού επί της οδού Σάρδεων 12 πρώην παιδικός σταθμός «Γέλα – Χαμογέλα»

13ο ΘΕΜΑ :Έγκριση των με αριθμ.49865/2017, 51518/2017 και 51724/2017 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση παραλαβής των αντικειμένων της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών

14ο ΘΕΜΑ :Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ξάνθης «ΕΚΦΡΑΣΗ»

15ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 27/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού 2018

16ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 28/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με τον ορισμό ελεγκτών για το έτος 2018

17ο ΘΕΜΑ :Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών

18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης

19ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της με αριθμ.36/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΞΑΝΘΗΣ», ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης & εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή της»

20ο ΘΕΜΑ :Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αν. Μακεδονία Θράκη 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική συνοχή – ΕΚΤ»

21ο ΘΕΜΑ :Παράταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 – 2020

22ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης ακινήτου για χρήση ως Αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τα έτη 2018-2019

23ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης ακινήτου για χρήση ως Αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τα έτη 2018-2019

24ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου

25ο ΘΕΜΑ :Μη αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης και διοικητικά πρόστιμα για το έτος 2018

26ο ΘΕΜΑ :Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί των οδών Σωκράτους και Δ. Βιζβύζη

27ο ΘΕΜΑ :Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μ. Καραολή 67

28ο ΘΕΜΑ : Μείωση ή μη μισθώματος του περιπτέρου επί της πλατείας Ελευθερίας

29ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής εκποίησης – μίσθωσης – εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Ξάνθης

30ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος Κομνηνών στο σωματείο με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Κομνηνών» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης

31ο ΘΕΜΑ :Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο του Κ.Α. του Κ.

32ο ΘΕΜΑ :Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στην εκδήλωση της Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης.

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο Υπερταμείο το κτήριο της Πυροσβεστικής

Αυτό δείχνει έρευνα του «Ε» στα ΚΑΕΚ των ακινήτων του δήμου που εκχωρούνται   Συμπεριλαμβά…