Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 1 πρόσληψη παιδιάτρου για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ξάνθης

1 πρόσληψη παιδιάτρου για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ξάνθης

0

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-12-2017 έως και 22-12-2017.

Ο Δήμος Ξάνθης για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Παιδιάτρου, Κέντρο Κοινότητας Δ. Ξάνθης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, Ορφέως και Αντίκα, Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-12-2017 έως και 22-12-2017.

Εν αναμονή της προκήρυξης για τις 35 μόνιμες θέσεις στην Καθαριότητα του δήμου Ξάνθης

49 θέσεις σε καθαριότητα και ύδρευση συνολικά σε 3 δήμους της Ξάνθης – 35 στο δήμο Ξάνθης– 3 στον δήμο Τοπείρου – 3 στον δήμο Αβδήρων και 8 στην ΔΕΥΑ Αβδήρων

aporimatoforoΜέχρι τέλος Δεκέμβρη αναμένεται η προκήρυξη που αφορά τις 35 θέσεις στον δήμο Ξάνθης. Πρόκειται για τις μονιμοποιήσεις στο τομέα της Καθαριότητας που εξήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, Σ’ ότι αφορά τις τους υπόλοιπους δήμους της Π. Ε. Ξάνθη οι προσλήψεις αφορούν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα και ύδρευση) και εντάσσονται στο πλαίσιο των 8.845 προσλήψεων σε Δήμους, που προγραμματίζει η κυβέρνηση. Οι αρχικές αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, που στη συνέχεια θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους και, στο τέλος, θα ελέγχονται από το ΑΣΕΠ για την έκδοση αποτελεσμάτων.

Αναλυτικά η κατανομή:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΘΕΣΕΙΣ

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΔΕ

 

2

 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΥΕ

 

1

 

ΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

    3

 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΘΕΣΕΙΣ

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΔΕ

 

3

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΔΕ

 

6

 

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΥΕ

 

3

 

ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΔΕ

 

3

 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΥΕ

 

20

 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 ΣΥΝΟΛΟ

 

    35

 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΘΕΣΕΙΣ

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΥΕ

 

3

 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

    3

 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΘΕΣΕΙΣ

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΤΕ

 

1

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΔΕ

 

1

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΔΕ

 

1

 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΔΕ

 

2

 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΥΕ

 

1

 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΥΕ

 

2

 

ΒΟΗΘΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

– ΣΥΝΟΛΟ

 

    8

 

 

4 φύλακες για τον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Αβδήρων

  Για εργασία διάρκειας πέντε μηνών

4 φύλακες θα προσλάβει η ΕΦΑ Ξάνθης για να καλύψει τις ανάγκες φύλαξης του Αρχαιολογικού χώρου και του αρχαιολογικό Μουσείο των Αβδήρων.

Οι θέσεις αφορούν:

3 θέσεις ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και 1 θέση ΔΕ νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε μηνών.

 4 προσλήψεις από την ΕΦΑ Ξάνθης

Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων και αρχαιολογικό Μουσείο 3 θέσεις ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και 1 θέση ΔΕ νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων

Για το Φυλακτικό Προσωπικό (ημερήσιοι φύλακες και νυχτοφύλακες) και το προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων προϊσταμένων για την αυστηρή τήρηση των νομίμων διαδικασιών, καθώς επίσης και των κριτηρίων πρόσληψης (άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα). Σχετικά υποδείγματα παρέχονται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

 

Ξάνθη: Προκηρύχθηκε από τον Υπουργείο Πολιτισμού 1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγων Ειδικότητας Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών

 

Εν αναμονή για τις 296 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Ξάνθη

Έως την Παρασκευή αναμένεται ο ΟΑΕΔ να δώσει το «πράσινο φως» για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα Κ

Δεύτερο διαγωνισμό ΑΣΕΠ για προσλήψεις στην καθαριότητα δήμων

Προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης

Για τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού ΑΣΕΠ, μετά από αυτόν των 8.845, ο οποίος θα καλύψει τα εκπρόθεσμα αιτήματα δήμων για προσλήψεις στην καθαριότητα, δεσμεύτηκε κατά τη σημερινή του συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων στη καθαριότητα από τον δήμο Πειραιά, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Όπως τονίζεται σε σχετική διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών: «Με αφορμή την υποβολή αιτημάτων δήμων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στον ανταποδοτικό τομέα της καθαριότητας, μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, τα οποία δεν συμπεριελήφθησαν στην τελική απόφαση, το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει τα εξής:

–   Το άρθρο 24 του ν. 4479/2017 προέβλεπε ότι οι σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για την τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας θα έπρεπε να αποσταλούν στις οικίες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έως τις 31 Ιουλίου 2017.

–   Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι δήμοι ζήτησαν περισσότερο χρόνο και γι’ αυτό δόθηκε μακρά «σιωπηρή» παράταση στη συγκεκριμένη προθεσμία, ώστε να συμπληρωθούν τα αιτήματα.

–   Ωστόσο, χωρίς να ευθύνονται οι υπηρεσίες του υπουργείου, υπήρξαν καθυστερήσεις ακόμη και στη δεύτερη αυτή φάση υποβολής αιτημάτων.

–   Τα αιτήματα των ΟΤΑ έγιναν τελικά δεκτά με μία και μόνη προϋπόθεση: Να διεξαχθεί εγκαίρως ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ώστε να αναρτηθούν οι προσωρινοί Πίνακες επιτυχόντων πριν παρέλθει η 31η Μαρτίου 2018, που είναι το ανώτερο χρονικό όριο απασχόλησης των υφιστάμενων συμβασιούχων στην καθαριότητα.

Το ζήτημα των εκπρόθεσμων αιτημάτων των δήμων, τα οποία σωρεύονται, εξετάζεται να αντιμετωπιστεί με νέα διαγωνιστική διαδικασία, όπως εξήγησε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε εκπροσώπους των εργαζομένων στη καθαριότητα από τον δήμο Πειραιά, με τους οποίους συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, για το συγκεκριμένο θέμα», καταλήγει το υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τα καπνά ανατολικού τύπου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η παραγωγή και επεξεργασία τους συγκαταλέγεται στις 16 νέες εγγραφές που ανακοίνωσε το Υπο…