Αρχική ΓΝΩΜΕΣ Μεταφόρτωση των ευθυνών και πολιτική των Απορριμμάτων με “Φωνή της Αμερικής” : Να το δούμε;

Μεταφόρτωση των ευθυνών και πολιτική των Απορριμμάτων με “Φωνή της Αμερικής” : Να το δούμε;

0
foni amerikis-empros

Ι. Τό έχετε παρατηρήσει : αρκούν τυχαία γεγονότα, για να γίνουν γνωστά άλλα με πολύ επικίνδυνες συνέπειες και να εκκινήσουν δυναμικές αντιδράσεις από “τα χαμηλά”. H πρόσφατη πολυήμερη απεργία (Ιούλιος 2017) στον Τομέα Καθαριότητας των ΟΤΑ πανελλαδικώς έθεσε το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και αποβλήτων και της συναφούς σύνθετης και πολυεπίπεδης επιλογής  ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα για την επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα. Εθεσε ωστόσο όμως και ειδικώς το ζήτημα της λειτουργίας στην Πόλη σταθμού ή χώρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων κατά τις κοινοτικές προϋποθέσεις, πιστοποιήσεις και πρότυπα. Ωραία όλα αυτά, αλλά πού και πώς;

ΙΙ. Η όλη σύνθετη διοικητική ενέργεια της διαχείρισης των απορριμμάτων επιβάλλει απαραιτήτως την εκπόνηση προηγουμένως Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προϋπόθεση, που για την Ξάνθη είναι αμφίβολο εάν έχει τηρηθεί κατά τα κοινοτικώς ισχύοντα. Και πάλι όμως φαίνεται να διαφεύγει κάτι το όχι πάντως “δευτερεύον” και “επουσιώδες” : η πιθανή εγκατάσταση του Σταθμού ως επίμαχη δραστηριότητα δεν έχει ακόμα χωροθετηθεί στις Ζώνες Προστασίας της Ροδόπης, όπου κατά την κείμενη νομοθεσία επιτρέπονται εγκαταστάσεις κοινωφελών μόνο λειτουργιών και ειδικότερα η δόμηση μόνο κτιρίων αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εν γένει κτιρίων προς εξυπηρέτηση ευαγών σκοπών, η δημιουργία αλσών, πάρκων και εν γένει χώρων πρασίνου και υδαταποθηκών, ενώ η προστασία της Ροδόπης ως όρους και ευπαθούς οικοσυστήματος και αισθητικού πόρου είναι ανυπέρθετη συνταγματική υποχρέωση. Αρα δεν θα μπορούσε να είναι σύμφωνη προς την επιβαλλόμενη αυξημένη προστασία της Ροδόπης κάθε επιδείνωση του υφιστάμενου καθεστώτος διά της επιβαρύνσεως της περιοχής με δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τον προορισμό της ως χώρου πρασίνου και μόνο. Και μάλιστα όλα τα ανωτέρω χωρίς να συνταχθεί κατά επιστημονικό καθήκον ενιαία μελέτη για τις προσδοκώμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το σύνολο των επιχειρούμενων επεμβάσεων, που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμμένου στόχου και αποτελούν συνιστώσες του, όσο και για τις τυχόν βλάβες, αλλοιώσεις ή υποβαθμίσεις του περιβάλλοντος και παρότι εκ του θεμελιώδους ρυθμιστικού κανόνα της βιώσιμης ανάπτυξης, που κατοχυρώνεται στο άρ. 24 Συντάγματος 1975/1986 και στα άρ. Β, 2 και 130 Ρ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση, από όπου προκύπτει αναμφίβολα ότι επιβάλλεται πρώτιστα η διατήρηση  του φυσικού κεφαλαίου της Χώρας για την μεταβίβασή του ακέραιου στις επόμενες γενεές, ώστε να υπάρχει η επιβαλλόμενη ισότητα στην ικανοποίηση των αναγκών μεταξύ των γενεών.

Συνεπώς η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και κατασκευής και λειτουργίας της επίμαχης δραστηριότητας, ενώ ιδίως απαιτούσε σε επίπεδο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων μελέτη μοντέλλου διασποράς της διαχεόμενης στο περιβάλλον ενέργειας και ρύπων στην όμορη πυκνοκατοικημένη περιοχή και καταγραφή των αέριων ρευμάτων με πρόβλεψη μη επιβάρυνσής της διά των εκπομπών αυτών και ενώ προϋπέθετε τη προηγούμενη σύνταξη ειδικής μελέτης εφαρμογής για την κατάλληλη φυτοκάλυψη της επίμαχης περιοχής με ενδημικά είδη για τη δημιουργία ζώνης υψηλού πρασίνου και ειδική μελέτη πυρασφάλειας πρωτίστως για την επιρρεπή σε συχνούς εμπρησμούς περιοχή του Υμηττού, τέτοια μελέτη ούτε καν ανατέθηκε – εξ όσων γνωρίζουμε. Πέραν των προηγουμένων ουδεμία ουδεμία – έστω και πλημμελής ! – Μελέτη δεν ανατέθηκε ούτε εκπονήθηκε για την επιστημονική αντιμετώπιση του μείζονος θέματος των στραγγισμάτων και της έκχυσης ή παροχέτευσης αυτών στα (υφιστάμενα;) δίκτυα κοινής ωφέλειας, αλλά και της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης της περιοχής από τη λειτουργία αυτού του υπερτοπικού ενδιαφέροντος πόλου οικολογικής επιδείνωσης. Πάνω από όλα, αν και ΜΟΝΗ αρμόδια Αρχή, για να εξετάσει και τελικά να εγκρίνει την ανάπτυξη της όλης δραστηριότητας, παραμένει η Περιφέρεια,  η σχετική διαδικασία υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις του Νόμου  δεν έχει εκκινήσει.

ΙΙΙ. Τελικώς μήπως η “διεκδίκηση” χώρου στις εκτάσεις της Πρώην Αμερικανικής Βάσης της “Φωνής της Αμερικής” με τους αποχαρακτηρισμένους από δεκαετίες χώρους είναι η λύση για την εγκατάσταση και λειτουργία για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης;

Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΣΑ – Νομική Υπηρεσία ΟΑΕΔ

e-mail: ioanniskymionis@yahoo.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Περισσότερα άρθρα από ΓΝΩΜΕΣ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Το τρίχρωμο γερμανικό Σύμφωνο για την Ευρώπη

Με ένα κείμενο συμφωνίας 177 σελίδων, η πρώτη τρικομματική κυβέρνηση στη Γερμανία αναμένετ…