Αρχική ΓΝΩΜΕΣ Η Ανάπτυξη Τοπικού Δικτύου Απασχόλησης Προτεραιότητα της Δημοτικής Πολιτικής

Η Ανάπτυξη Τοπικού Δικτύου Απασχόλησης Προτεραιότητα της Δημοτικής Πολιτικής

0
ergazomenoi-skies

Α. Το μείζον ζήτημα της απασχόλησης και της ανεργίας την τρέχουσα περίοδο της ατελείωτης χρονικά Κρίσης (2010-2017) τόσο στην Πόλη της Ξάνθης, όσο και στην ευρύτερη Περιοχή, φαίνεται ότι έχει αποτελέσει αντικείμενο μέριμνας της Δημοτικής Αρχής, πλην όμως αποσπασματικώς και μερικώς. Κατά το όχι μακρυνό παρελθόν στον Δήμο βάσει Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ λειτούργησε “Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων” με απτά αποτελέσματα, πλην η λήξη της προγραμματικής περιόδου και η μνημονιακή λαίλαπα έκτοτε εξαφάνισε την όποια δυναμική.

Β. Με προοπτική ενδεχομένως την ίδρυση Τοπικού Δικτύου Απασχόλησης μέσω συναινετικών πολιτικών πρωτοβουλιών και υποστηρικτικών υπηρεσιών διαπαραταξιακής εγκρίσεως το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να συνάγει κρίσιμα συμπεράσματα περί του ζητήματος της Απασχόλησης – Ανεργίας – Απασχολησιμότητας από τα στατιστικά στοιχεία της τότε λειτουργίας του Γραφείου.

Τα πορίσματα της Πρωτοβουλίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν Πρόταση και Εισήγηση του Δήμου προς τον ΟΑΕΔ και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και τελικώς του Υπουργείου Εργασίας, αφού μελετηθούν σε τοπικό επίπεδο από τους κοινωνικούς εταίρους.

To κρίσιμο ζήτημα της χρηματοδότησης της Πρωτοβουλίας μπορεί να αντιμετωπισθεί σε πάγια και διαρκή βάση διά της αξιοποίησης κατόπιν ενεργειών του Δήμου και του ΟΑΕΔ των ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ Κονδυλίων Ανεργίας – Στράτευσης του ΟΑΕΔ, ενώ η συγκρότηση μάλιστα Μόνιμης Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση θα συνέβαλλε στον όλο σχεδιασμό.

Η Μόνιμη Επιτροπή έργο θα μπορούσε να έχει την επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο της Κατάρτισης και την προκήρυξη των σχετικών χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ενώ θα γινόταν δυνατό να προετοιμασθεί διά των ανωτέρω η υποβολή Πρότασης προς το Υπουργείο Εργασίας, τον ΟΑΕΔ και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας Προγραμματικής Σύμβασης για “Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης”. Το στελεχιακό δυναμικό και η εμπειρία του Δήμου και η γνώση της τοπικής αγοράς εργασίας και των τοπικών εταίρων μπορούν να συμβάλλουν στην ένταξη των Πρωτοβουλιών στους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πόλη διά ενός Τοπικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Απασχόληση εντασσόμενου στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2018-2022 του Υπουργείου Εργασίας. Από πλευράς νομοθετικού πλαισίου τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης προβλέπονται θεσμικά στο άρ. 4 Ν.2639/1998 (Α’205) και ήδη εφαρμόζονται ανά την Ελλάδα.

Γ. Στην Πόλη ολοένα και περισσότεροι διαβιούν σε διαπολιτισμικό περιβάλλον, όπου πολλοί αλλοδαποί συνάνθρωποί μας, (οικονομικοί μετανάστες, πρόσφυγες) έχουν εγκατασταθεί με τις Οικογένειές τους και εντάσσονται ολοένα αρμονικά στον κοινωνικό ιστό του τόπου μας. Επειδή οι περισσότεροι από τους αλλοδαπούς αυτούς ευρίσκονται στην παραγωγική εργασιακά ηλικία και φάση της ζωής τους, ανθρωπιστικό και αλληλέγγυο μήνυμα, αντάξιο της παράδοσης του Εθνους μας, θα είχε η πρόταση επέκτασης κατά περιεχόμενο της δράσης της αντίστοιχης Υπηρεσίας του Δήμου και σε “Γραφείο Ενημέρωσης Αλλοδαπών Εργαζομένων και Ασφαλισμένων”. Η σχετική πρόταση θα αποτελούσε ένα βήμα κατά της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ θα μπορούσε να συνδυάσει χρηματοδοτούμενες δράσεις με στόχο όχι κερδοσκοπικό, αλλά καθαρά κοινωνικό.

Δ. Στο ζήτημα της ανάπτυξης κάθε είδους πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της ανεργίας δεν χωρεί καμία καθυστέρηση για κανένα λόγο.

Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΣΑ – Νομική Υπηρεσία ΟΑΕΔ
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Περισσότερα άρθρα από ΓΝΩΜΕΣ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Το πλεόνασμα της ληστείας και ντροπής

Επικοινωνιολογία ως επιστήμη δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως ως κλάδοι άλλων επιστημών, της πολ…