Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Κώδικας Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο με αντιρρήσεις

Κώδικας Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο με αντιρρήσεις

0
ilektroniko emporio17

Παράπονα από τις Ενώσεις Καταναλωτών γιατί δεν εισακούστηκαν τα όσα πρότειναν για διασφάλιση κυρίως των πελατών κινητής τηλεφωνίας

Κατ. Γεροστεργίου: «Δεν υπάρχει πλέον στον νέο Κώδικα η ευθύνη παραγωγού, κάτι που ιδίως στην κινητή τηλεφωνία με συμβόλαιο από τηλεφώνου δημιουργεί πολλά προβλήματα»

Τις γενικές αρχές και τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που θα υπογραφεί αύριο, Τετάρτη 15 Μαρτίου, από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή διοργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 15 Μαρτίου με θέμα: «Ανάπτυξη στην ψηφιακή ενιαία αγορά – Η συμβολή του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο». Σε αυτή την εκδήλωση θα παρουσιαστεί και θα υπογραφεί από τον υπουργό κ. Παπαδημητρίου ο κώδικας. Πρόκειται για ένα κείμενο εθελούσιας δέσμευσης που εκπονήθηκε υπό την εποπτεία της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή από τους φορείς της αγοράς (Συνήγορος του Καταναλωτή, ΕΣΕΕ, ΣΕΠΕ, GRECA, ΣΕΒ, ΚΕΕΕ, ΣΕΚΕΕΕ, ΕΠΑΜ, ΓΣΕΕΒΕ, ΣΕΤΕ, ΙΕΛΚΑ) και τους εκπροσώπους καταναλωτικών οργανώσεων (ΠΟΜΕΚ, ΕΚΠΟΙΖΩ). Ακόμη, στον κώδικα, υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για την ασφάλεια των συναλλαγών.

Αναφαίρετο το δικαίωμα αζήμιας υπαναχώρησης του καταναλωτή

Στον κώδικα, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται ότι ο καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης από την αγορά του. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο κώδικας: «πριν ο καταναλωτής δεσμευθεί συμβατικώς, ο προμηθευτής πρέπει να τον ενημερώσει, με σαφή, ευκρινή και κατανοητό τρόπο, στη γλώσσα του, για το δικαίωμά του για άσκηση αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης εντός της νομίμως προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών, που αρχίζει από το χρονικό σημείο που καθορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς και για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, αλλά και για τις συνέπειες από την άσκηση, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε προϊόντος/υπηρεσίας και παρέχοντάς του και υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης».

Μεγαλύτερη διαφάνεια και εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία κάθε συναλλαγής ζητά ο Κώδικας

Ο Κώδικας αφορά σε κανόνες αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο που απευθύνεται σε καταναλωτές και ισχύει με την επιφύλαξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά. Τονίζεται στον Κώδικα ότι η πληροφόρηση προς τον καταναλωτή πρέπει να είναι κατανοητή, νόμιμη, αληθής, επικαιροποιημένη, εύκολα προσβάσιμη και επαληθεύσιμη και να γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε άλλη γλώσσα. Οι όροι της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή και πώλησης προϊόντων πρέπει να είναι αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης σε σημείο στο οποίο εύκολα μπορεί να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής, ενώ στις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος παραγγελίας από τον καταναλωτή η επιχείρηση υποχρεώνεται να παραδίδει/αποστέλλει άμεσα αποδεικτικό παραλαβής του αιτήματος παραγγελίας το οποίο να αναγράφει σαφώς την ημερομηνία παραλαβής και επιβεβαίωση αυτής. Με ευθύνη της επιχείρησης καθίσταται σαφής στον καταναλωτή ο χρόνος κατά τον οποίο θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση. Οι βασικοί συμβατικοί όροι θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων διαθέσιμοι στους καταναλωτές και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, ώστε η εντολή της παραγγελίας να μην μπορεί να καταχωρισθεί, αν προηγουμένως ο χρήστης δεν λάβει γνώση αυτών. Μετά την κατάρτιση της σύμβασης, η επιχείρηση οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που συνεπάγεται τροποποίηση των όρων της, ιδίως να τροποποιήσει το τίμημα ή να ενημερώσει για μη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος προϊόντος ή παραγγελθείσας υπηρεσίας.

Κατ. Γεροστεργίου: «Ο νέος Κώδικας ‘’ρίχνει’’ αρκετή ευθύνη στον καταναλωτή»

gerostergiouΠαρότι ο Κώδικας Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ψηφίστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών μετά από πρόταση του Συνήγορου του Καταναλωτή και η συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς ξεκίνησε από πέρυσι, το τελικό κείμενο δεν ικανοποιεί απόλυτα τις Ενώσεις Καταναλωτών. Στο «Ε» μίλησε η κα Κατερίνα Γεροστεργίου, εκπαιδευτικός και πρόεδρος της Ενώσεως Καταναλωτών Καβάλας, η οποία τόνισε ότι επιθυμία των Ενώσεων Καταναλωτών ήταν να συνεχιστεί η ευθύνη παραγωγού που προβλέπεται και από τον νόμο 2251/94. «Στον νόμο αυτόν περιλαμβάνεται όχι μόνο η ευθύνη παραγωγού αλλά και η ευθύνη τελικού εμπόρου. Αυτό δεν το έχουμε με τον Κώδικα Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά βλέπουμε ότι παρά τις τόσες συζητήσεις ‘’ρίχνει’’ τελικά περισσότερη ευθύνη στον καταναλωτή. Ένας κλάδος όπου έχουμε τα τελευταία χρόνια τα περισσότερα παράπονα και προβλήματα είναι αυτός της τηλεφωνίας και ιδίως της κινητής. Ο καταναλωτής που δέχεται μια προσφορά νέας σύνδεσης ή τροποποίησης από το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι πολύ ενημερωμένος, καθότι είναι πολύπλοκα για πολλούς τα προγράμματα, και να μπορεί να τα διασταυρώσει, κάτι που από το τηλέφωνο γίνεται δύσκολα. Βλέπουμε επομένως ότι δεν είναι πολύ θετικό το πλαίσιο που διαμορφώθηκε και ουσιαστικά δεν έχουν ληφθεί υπόψη όσα επισημάναμε επανειλημμένως, απαξιώνοντας κατ’ επέκταση και τον ρόλο των Ενώσεων Καταναλωτών που δεν είναι μόνο για την προάσπιση των καταναλωτών, αλλά και συμβουλευτικός προς την πολιτεία», ανέφερε η κα Γεροστεργίου.

ΧΑΡΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΔΗΣ

chdiafonidis@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Η ακρίβεια έφερε την επιστροφή  καταναλωτών στα παραδοσιακά κρεοπωλεία

Συγκρίνουν τις τιμές των μάρκετ και τους βγαίνουν ακριβότερες   15% αύξηση η τιμή στο μοσχ…