Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 3 προσλήψεις στο Δ. Τοπείρου για το Κέντρο Κοινότητας

3 προσλήψεις στο Δ. Τοπείρου για το Κέντρο Κοινότητας

0
ergasiako-mart17

Τρία άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Τοπείρου για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ». Πρόκειται για θέσεις με σύμβαση ενός έτους και ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (2 θέσεις) και ΔΕ Διοικητικών (1 θέση).

Μία (1) πρόσληψη γιατρού στο Νοσοκομείο Ξάνθης

Αιτήσεις από τις 31 Μαρτίου έως τις 19 Απριλίου

Το Νοσοκομείο Ξάνθης προκήρυξε μία (1) θέση θέση, ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Παθολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης,

εις τριπλούν, σε ατομικούς φακέλους κάθε σειρά, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)

ημερολογιακών ημερών, από 31.03.2017 μέχρι και 19.04.2017, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Νεάπολη

Τ.Κ. 67100 Ξάνθη

«Επιταγές» απασχόλησης και κατάρτισης για 27.000 ανέργους

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 10.000 επιδοτούμενες προσλήψεις με 12μηνη σύμβαση

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και άλλων δημόσιων φορέων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών είναι το αμέσως επόμενο βήμα στον προγραμματισμό του ΟΑΕΔ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αναμένεται να «ανοίξει» μόλις περπατήσει ικανοποιητικά η «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» θα απευθύνεται σε 10.000 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών και θα αφορά εργασία για 12 μήνες στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους δήμους. Το κόστος του προγράμματος υπολογίζεται στα 60 εκατ. ευρώ. Στον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας εντάσσονται επίσης:

• Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για 6.000 νέους ηλικίας 25-29 ετών. Πρόκειται για τη β’ φάση του προγράμματος Εργασιακής Εμπειρίας (κόστος 24 εκατ. ευρώ).

• Πρόγραμμα υποστήριξης της απασχόλησης ΑμεΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε 1.000 άτομα (κόστος 2 εκατ. ευρώ).

Ανοιχτή προθεσμία

Στο μεταξύ ξεκίνησε χθες η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για πλήρη απασχόληση και κατάρτιση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων. Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις. Πρόκειται για το πρόγραμμα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας, εφόσον το επιθυμεί ο άνεργος, για την πρόσληψη προσωπικού σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 10 άτομα (κόστος 40 εκατ. ευρώ). Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εφόσον αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 10 άτομα σε πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης». Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της. Η εγκριθείσα επιδότηση πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν οι επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση επενδύσεων σε έρευνα & καινοτομία

Το νέο πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ έχει συνολικό προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση επενδύσεων σε έρευνα & καινοτομία

Στις 23 Μαρτίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο νέο πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», με τον πρώτο κύκλο να έχει καταληκτική ημερομηνία τη 17η Μαΐου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ, προωθεί τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

H δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι από τις πιο εμβληματικές του νέου ΕΣΠΑ με μεγάλο προϋπολογισμό, που στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και τη σύνδεσή τους με την παραγωγή.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και με μία σειρά άλλες δράσεις που ήδη τρέχουν ή θα ενεργοποιηθούν σύντομα, ενισχύουμε αποφασιστικά την έρευνα και τη σύνδεσή της με την παραγωγή, στηρίζουμε την τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χρηματοδοτούμε δραστηριότητες έντασης τεχνολογίας, ικανές να παράγουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πολύ περισσότερο όμως, δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα και να αξιοποιήσουν παραγωγικά τις γνώσεις και τα ταλέντα τους πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας».

Ξεκινούν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση επενδύσεων σε έρευνα & καινοτομία

Τρεις παρεμβάσεις

Σε ό,τι αφορά στον προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου, αυτός ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:

• Δαπάνες προσωπικού.

• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.

• Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.

• Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση επενδύσεων σε έρευνα & καινοτομία

• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

• Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.

• Δαπάνες καινοτομίας.

• Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Ο προϋπολογισμός

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός πρότασης ανά παρέμβαση:

• Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση, 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις, 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις και 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις.

• Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000 ευρώ.

• Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 2.000.000 ευρώ.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση ήτοι έως και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16.00.

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν υπόδειγμα ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.

• το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

• τις ιστοσελίδες: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ http://www.eyde-etak.gr, ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr και ΕΣΠΑ http://www.espa.gr

Κοινωφελής: Πότε πιάνουν δουλειά οι 24.251 δικαιούχοι στους 274 δήμους

Μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων με τα αποτελέσματα της κοινωφελούς εργασίας για τους 24.251 δικαιούχους, ξεκινά αυτόματα η διαδικασία για την πρόσληψη τους, στους 274 δήμους της χώρας. Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος, η διαδικασία μέχρι την ανάληψη εργασίας των δικαιούχων στους δήμους, διέρχεται από συγκεκριμένα στάδια. Η συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων θα ξεκινήσει να εργάζεται βάσει των 8μηνων συμβάσεων πλήρους απασχόλησης από τα τέλη Απριλίου αρχές Μαΐου του 2017. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθοριστούν ξεχωριστά από τον κάθε δήμο της χώρας και αφού πρώτα οι δικαιούχοι, ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο της συμβουλευτική δράσης στον ΟΑΕΔ.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Άνοιξε η πλατφόρμα για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό και επισιτισμό

Απευθύνεται σε όσους δεν έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης  Χθες, Τετάρτη 1 Ιουλί…