Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα «Φρένο» στην ίδρυση Μειονοτικού Διδασκαλείου στο ΔΠΘ

«Φρένο» στην ίδρυση Μειονοτικού Διδασκαλείου στο ΔΠΘ

0
mousoulmanoi mathites

Επιστολή διαμαρτυρίας προέδρων τμημάτων του ΔΠΘ για την ίδρυση κατεύθυνσης για τους εκπαιδευτικούς Μειονοτικού Προγράμματος στο ΑΠΘ

Αθ. Καραμπίνης: «Έχω εκπλαγεί αρνητικά από την λογική κάποιων να μεταφέρουν δραστηριότητες από το ΔΠΘ χωρίς συζήτηση ή προειδοποίηση»

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τον αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας κ. Φωτάκη και την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την οποία ζητούν την απόσυρση του άρθρου 14 του νόμου «Ρύθμιση θεμάτων του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε για συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, και με το οποίο ορίζεται η δημιουργία νέας κατεύθυνσης στην Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για τους μειονοτικούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης, απέστειλε η επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ειδικότερα των Σχολών Επιστημών της Αγωγής και των Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Δεκτό το πολυνομοσχέδιο ‘’σκούπα’’ από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή διαμαρτυρίας, η απόφαση αυτή έρχεται να λειτουργήσει ανασταλτικά για την εφαρμογή του νόμου 4316/2014 (άρθρο 66) βάσει του οποίου αποφασίστηκε η ίδρυση Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (Δ.Ε.Μ.Π.) της Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ, η λειτουργία του οποίου αναμενόταν βάσει του παραπάνω νόμου να ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2016, κάτι που δεν επιτεύχθηκε καθώς δεν έχει εκδοθεί το απαραίτητο Προεδρικό Διάταγμα. Το σχέδιο ‘’σκούπα’’, όπως έχει χαρακτηριστεί, συζητήθηκε χθες, 9 Φεβρουαρίου, στη Βουλή των Ελλήνων και έγινε δεκτό κατ’ άρθρο και στο σύνολο κατά πλειοψηφία από τους Βουλευτές της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οι διατάξεις που αφορούν το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις περιλαμβάνουν τη λειτουργία Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (ΔΕΜΠ), όχι όμως στη Θράκη και ειδικά στην Αλεξανδρούπολη όπου στεγάζονται οι παιδαγωγικές σχολές, αλλά στην Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά, το ΔΕΜΠ δεν αποτελεί συνέχεια ή αντικατάσταση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σπουδών επιπέδου μετεκπαίδευσης, διάρκειας 4 εξαμήνων (2 ετών), στο οποίο καλούνται να φοιτήσουν αποκλειστικά και μόνο μειονοτικοί πτυχιούχοι ήδη ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων. Γι’ αυτό το ΔΠΘ, το οποίο στήριξε από την πρώτη στιγμή αυτή την ενέργεια και έχει την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να ανταποκριθεί στις δυσκολίες, αποτελεί το πλέον κατάλληλο πανεπιστημιακό ίδρυμα και όχι το ΑΠΘ. Σ’ αυτό το δεδομένο εδράζεται και η επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλαν οι: Θεόδωρος Κεβρεκίδης κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής, Χαράλαμπος Σακονίδης πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γαλήνη Ρεκαλίδου πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Εμμανουήλ Βαρβούνης πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, Ζωή Γαβριηλίδου πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Μαρία Δημάση πρόεδρος του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.

Ερωτηματικά για την καταλληλότητα προετοιμασίας των μειονοτικών εκπαιδευτικών

Μερικοί από τους λόγους που είχε προκριθεί αρχικά το ΔΠΘ ως καταλληλότερο για το Διδασκαλείο περιγράφονται στην επιστολή διαμαρτυρίας, τονίζοντας ότι η απόφαση «εγείρει σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με την καταλληλότητα της προετοιμασίας των εν λόγω εκπαιδευτικών για μια τόσο πολύπλοκη κοινωνικο-πολιτισμική εκπαιδευτική πραγματικότητας και αγνοεί ότι:

-Σημαντικός αριθμός επιστημόνων σε Σχολές και Τμήματα του Δ.Π.Θ. ασχολούνται με και εξειδικεύονται σε ζητήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης για δεκαετίες.

-Στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. λειτουργεί κατεύθυνση Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

-Στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί το πρόγραμμα εξομοίωσης των πτυχίων αποφοίτων της Ειδικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (μουσουλμάνων εκπαιδευτικών του τουρκόφωνου προγράμματος).

Η πρακτική άσκηση αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα του προγράμματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και αυτή δεν μπορεί παρά να υλοποιηθεί στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης στην περίπτωση των δασκάλων του μειονοτικού προγράμματος».

Αθ. Καραμπίνης: «Το ΔΠΘ είχε προετοιμαστεί ήδη από το 2014 όταν με νόμο ιδρύθηκε το Διδασκαλείο»

karampinisΗ πικρία για την απαξίωση του ΔΠΘ καταγράφεται στο τέλος της επιστολής: «Η εμφανής πλέον πρόθεση της Πολιτείας να αγνοήσει για μία ακόμη φορά αφενός τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και αφετέρου τις δυνατότητες του Δ.Π.Θ. για την αυτονόητη ανάληψη ενεργού ρόλου στην εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας της Θράκης δεν μπορεί παρά να μας απογοητεύει και να εγείρει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τη σκοπιμότητα αυτής της αντιμετώπισης. Η σημαντική επιστημονική παρουσία του Δ.Π.Θ., η προσφορά του στην περιοχή της Θράκης, οι δυνατότητές του να συνδράμει στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων της Μειονοτικής Εκπαίδευσης και στον ουσιαστικό διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των κοινοτήτων της περιοχής αγνοείται προκλητικά και αυτό δεν μπορεί να είναι πλέον ανεκτό». Μιλώντας στο «Ε» ο Πρύτανης του Δημοκριτείου κ. Καραμπίνης, που μέχρι και την τελευταία στιγμή καλούσε σε απόσυρση των επίμαχων διατάξεων, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω εκπλαγεί αρνητικά με την λογική κάποιων να μεταφέρουν δραστηριότητες από το ΔΠΘ, που αφορούν στην εκπαίδευση μουσουλμάνων διδασκάλων, στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα χωρίς συζήτηση ή προειδοποίηση. Το ΔΠΘ από το 2014 που με νόμο ιδρύθηκε το μουσουλμανικό διδασκαλείο, ήδη είχε προετοιμάσει μέσα από επιστολή και είχε παρουσιάσει το πρόγραμμα στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους βουλευτές λαμβάνοντας θετικά σχόλια».

ΧΑΡΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΔΗΣ

chdiafonidis@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Παραμένουν εγκλωβισμένοι 40 πρόσφυγες σε νησίδα του Έβρου

Αναφορές κάνουν λόγο για νεκρό 5χρονο κοριτσάκι από τσίμπημα σκορπιού. Αγωνία εκφράζει η  …