Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Τη Δευτέρα η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης για το 2017

Τη Δευτέρα η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης για το 2017

0
dimotiko apr16 web

11 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τίθεται προς έγκριση το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ξάνθης για το νέο έτος

Τη Δευτέρα στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για το 2017 με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη, όπου, μεταξύ άλλων, θα τεθεί προς έγκριση το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1ο ΘΕΜΑ :Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017

2ο ΘΕΜΑ :1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

3ο ΘΕΜΑ :Απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων (είδη Αρτοποιείου) του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης»

4ο ΘΕΜΑ :Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης

5ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ.4 του Ν.3463/2006

6ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 9/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση της 1η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

7ο ΘΕΜΑ :Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

8ο ΘΕΜΑ :Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που αφορούν το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν.4412/2016

9ο ΘΕΜΑ :Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν4412/2016

10ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων

11ο ΘΕΜΑ :Αποδοχή παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση αυτού και συνεπής τροποποίηση της με αριθμ.220/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

12ο ΘΕΜΑ :Ορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο του τόπου και του χρόνου για τη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τον προσδιορισμό 30% και 70% των προς παραχώρηση θέσεων περιπτέρων και  τον ορισμό Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημόσιας κλήρωσης  

13ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου «Φίλιππος Αμοιρίδης» για τη διοργάνωση Γενικής Έκθεσης

14ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

15ο ΘΕΜΑ :Έγκριση προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017

16ο ΘΕΜΑ :Έγκριση για την αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) στον Δήμο Ξάνθης, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» – Άξονας Προτεραιότητας 4: “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα του Πράσινου Ταμείου, την έγκριση σχεδίου σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και την εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης δεσμευομένου λογαριασμού (escrow account)

17ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την αλλαγή ονόματος παραχωρητηρίου οικογενειακού τάφου

18ο ΘΕΜΑ :Έγκριση φιλοξενίας και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών

19ο ΘΕΜΑ :Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στην Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Κιμμερίων και στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου

20ο ΘΕΜΑ :Διαγραφή οφειλής από τον Χρηματικό Κατάλογο 633/2008 για παράβαση του Κ.Ο.Κ.

21ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωσθήτως εισπραχθέντος ποσού στον Π.Γ. του Δ.

22ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τραγικός θάνατος Κομοτηναίας με αλεξίπτωτο θαλάσσης στα Σύβοτα

Κόπηκε ξαφνικά το σκοινί έλξης   Τη ζωή της έχασε μία γυναίκα 62 ετών από την Κομοτην…