Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτική Επικαιρότητα Επίσημοι σύμβουλοι της πολιτείας οι Μουφτήδες της Θράκης

Επίσημοι σύμβουλοι της πολιτείας οι Μουφτήδες της Θράκης

0
mouftides

Βαρυσήμαντες απαντήσεις σε 5 ερωτήματα του γ. γραμματέα Θρησκευμάτων Γ. Καλαντζή για θέματα του Ισλάμ

Με την «σφραγίδα της Μουφτείας της Αιγύπτου: «Επιτρέπεται η απόδοση, η ερμηνεία και η διδασκαλία των νοημάτων του Ιερού Κορανίου σε οποιαδήποτε γλώσσα»

Ένας εποικοδομητικός διάλογος της πολιτείας με τις επίσημες θρησκευτικές αρχές των μουσουλμάνων της Θράκης, τις Μουφτείες Κομοτηνής, Ξάνθης, Διδυμοτείχου ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γιώργου Καλαντζή και απέφερε σημαντικά συμπεράσματα καθώς διαμορφώθηκε μια βάση δεδομένων που απαντά στο ποιο είναι το ορθό κατά την Ισλαμική αντίληψη και αν συμβαδίζει με το σύνταγμα της χώρας μας

Απαντήσεις των Μουφτήδων με την σφραγίδα της Μουφτείας της Αιγύπτου

Στο πλαίσιο αυτό ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων σε επιστολή του (2692/22 – 12 – 2014) προς τους τρεις Μουφτήδες Ροδόπης, Ξάνθης Διδυμοτείχου θέτει 5 ερωτήματα ζητώντας «την σοφή και σύμφωνη με το Ιερό Κοράνιο και τον Ιερό Ισλαμικό Νόμο» απάντηση των τριών Σοφολογιοτάτων Μουφτήδων της Θράκης αναγνωρίζοντας έτσι το δικαίωμα των Σοφολογιοτάτων Μουφτήδων να γνωμοδοτούν σε θέματα που αφορούν τον Ιερό Ισλαμικό Νόμο, όπως προβλέπει και ο νόμος του Κράτους. Έτσι οι Σοφολογιότατοι Μουφτήδες Κομοτηνής Χ. Τζεμαλή Μέτσο, Ξάνθης Μεχμέτ Εμίν Σινίκογλου και ο Τοποτηρητής της Μουφτείας Διδυμοτείχου Μεχμέτ Σερίφ Δαμάταογλου αφού συζήτησαν και επεξεργάστηκαν τα ερωτήματα, συνυπέγραψαν το κείμενο. Όπως αναφέρεται στο πρακτικό της συνάντησής τους κατά την οποία μίλησε ο μουφτής Κομοτηνής λέγοντας: «Όπως ήταν αναμενόμενο πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με τα 5 ερωτήματα που διατύπωσε η Πολιτεία. Αντάλλαξα αλληλογραφία με τους αρμόδιους φορείς σχετικά μ’ αυτά τα θέματα. Έλαβα απαντήσεις από κάποιους φορείς και τους ευχαριστώ για την συνεργασία και την καλή τους θέληση. Η απάντηση 12/03/2015 από την Μουφτεία της Αιγύπτου (Dar al ifta al Misriytyah) είναι ο θεμέλιος λίθος της απάντησής μας στα ερωτήματα της ελληνικής πολιτείας».

Τι απαντούν οι τρεις Μουφτήδες της Θράκης στα 5 ερωτήματα της ελληνικής πολιτείας.

Πρώτο Ερώτημα: Είναι επιτρεπτή η γραφή και η ανάγνωση του Ιερού Κορανίου σε άλλη γλώσσα εκτός της αραβικής;

Απάντηση των Σοφολογιωτάτων Μουφτήδων στο πρώτο ερώτημα: «Σχετικά με αυτό το θέμα η Μουφτεία της Αιγύπτου δημοσίευσε στις 10-10-2007 το παρακάτω κείμενο (αρ. 489): Η συγγραφή του Ιερού Κορανίου χρησιμοποιώντας διαφορετικό αλφάβητο από το πρωτότυπο επιτρέπεται εφόσον τηρηθούν ορισμένοι κανόνες και ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αν και υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο αλλοίωσης της προφοράς των Κορανικών εδαφίων. Οι συγκεκριμένοι κανόνες μεταγραφής και φωνηεντισμού της αραβικής γλώσσας στο αλφάβητο άλλης γλώσσας, οφείλουν να αναφέρονται στον πρόλογο του Ιερού Κορανίου και να μην βρίσκονται ξεχωριστά. Η συγγραφή του Ιερού Κορανίου χρησιμοποιώντας διαφορετικό αλφάβητο από το πρωτότυπο μπορεί να γίνει μόνο με τη σύσταση μιας εξειδικευμένης επιτροπής που θα γνωρίζει άπταιστα και τις δύο γλώσσες και θα ελέγχει τους κανόνες μεταγραφής και φωνηεντισμού κατά πόσο αποδίδουν ή όχι τις έννοιες του Ιερού Κορανίου».

Δεύτερο Ερώτημα: Είναι επιτρεπτή η διδασκαλία της ερμηνείας και των νοημάτων του Ιερού Κορανίου σε άλλη γλώσσα εκτός της αραβικής;

Απάντηση των Σοφολογιοτάτων Μουφτήδων στο δεύτερο ερώτημα: «Επιτρέπεται η απόδοση, η ερμηνεία και η διδασκαλία των νοημάτων του Ιερού Κορανίου σε οποιαδήποτε γλώσσα, διότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα κατανοηθεί και θα δοθεί το μήνυμα του Ιερού Κορανίου στην ανθρωπότητα. Όμως η πλήρης μετάφραση του Ιερού Κορανίου είναι αδύνατη και αυτό ακριβώς είναι ένα από τα θαύματα του Ιερού Κορανίου αλλά και απόδειξη ότι είναι ο Λόγος του Αλλάχ».

Τρίτο Ερώτημα: Είναι επιτρεπτό ένας Μουφτής να διορίζεται από ένα Κράτος του οποίου ο αρχηγός δεν είναι μουσουλμάνος;

Απάντηση των Σοφολογιωτάτων Μουφτήδων στο τρίτο ερώτημα: «Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με το ποιος έχει το δικαίωμα να διορίζει τον Μουφτή αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή να είναι ικανός, να έχει το ανάλογο ήθος και να έχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το Ισλάμ και την εφαρμογή του Ισλαμικού Δίκαιου. Οι νομομαθείς και νομοδιδάσκαλοι του Ισλαμικού Δίκαιου, όσον αφορά το διορισμό του Μουφτή, δεν θέσπισαν την προϋπόθεση να είναι μουσουλμάνος αυτός που τον διορίζει, κρατώντας ουδέτερη στάση πάνω σε αυτό το θέμα. Ο διορισμός του Μουφτή από τον αρχηγό του Ελληνικού κράτους, ο οποίος δεν είναι μουσουλμάνος, είναι σύμφωνος με την ισλαμική θρησκεία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμία αμφισβήτηση. Προϋπόθεση είναι να κριθεί κατάλληλος για τη θέση του Μουφτή αφού προηγηθεί συζήτηση με λόγιους του Ισλάμ από την Ελλάδα και συμφωνία μεταξύ αυτών και του Κράτους για το ποιος είναι ο καταλληλότερος».

Τέταρτο Ερώτημα: Είναι επιτρεπτό ένας Μουφτής που έχει διοριστεί από ένα κράτος του οποίου ο αρχηγός δεν είναι μουσουλμάνος, να διορίζει τους Ιμάμηδες;

Απάντηση των Σοφολογιωτάτων Μουφτήδων στο τέταρτο ερώτημα: «Εφόσον ο διορισμός του Μουφτή είναι νόμιμος και σύμφωνος με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στην απάντηση του τρίτου ερωτήματος, ο Μουφτής έχει δικαίωμα να διορίζει Ιμάμηδες, χατίπηδες ή μουεζίνιδες στα Τεμένη αλλά και ιεροδιδασκάλους για την διδασκαλία του Ιερού Κορανίου στα Τεμένη ή στα κατηχητικά σχολεία του Ιερού Κορανίου».

Πέμπτο ερώτημα: Είναι επιτρεπτό ένας Μουφτής, ένας Ιμάμης ή ένας Ιεροδιδάσκαλος του Ιερού Κορανίου να λαμβάνει μισθό από ένα Κράτος του οποίου ο αρχηγός δεν είναι μουσουλμάνος;

Απάντηση των Σοφολογιωτάτων Μουφτήδων στο πέμπτο ερώτημα: «Εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις, που αναφέρονται στις απαντήσεις του τρίτου και του τέταρτου ερωτήματος, και το Κράτος προβλέπει ότι θα απασχολούνται ως δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή ότι η πληρωμή τους θα πραγματοποιείται από το κράτος ως ανταμοιβή των υπηρεσιών που προσφέρουν, δεν υπάρχει κανένα κώλυμα. Οφείλουμε να επαινέσουμε ένα κράτος του οποίου αν και ο αρχηγός δεν είναι μουσουλμάνος, εκείνο αναγνωρίζει, στο πλαίσιο του σεβασμού και της ισονομίας των θρησκευτικών κοινοτήτων, και μισθοδοτεί Μουφτήδες, Ιμάμηδες ή Ιεροδιδασκάλους για να υποστηρίζουν την μουσουλμανική θρησκεία και να υπηρετούν τον πιστό λαό του Αλλάχ».

Γ. Γραμματέας Θρησκευμάτων Γ. Καλαντζής: «Το κράτος μας έχει αποδείξει πως έχει πρόθεση να έλθει σε συνεννόηση με το Ισλάμ»

kalantzis thriskeumatonΤην ικανοποίηση του για την άμεση ανταπόκριση αλλά και την σαφήνεια και την τεκμηρίωση των απαντήσεων των Μουφτήδων εξέφρασε μιλώντας στο «Ε» ο γ. γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλαντζής. Όπως ανέφερε η ελληνική πολιτεία εφαρμόζοντας τον νόμο που ορίζει τους μουφτήδες να γνωμοδοτούν για τα θέματα την Ισλαμικής Θρησκείας ή αντίστοιχα τους ιεράρχες για θέματα χριστιανικής θρησκείας, έθεσε μερικά ερωτήματα προκειμένου να καταθέσουν την θρησκευτική προσέγγιση του Ισλάμ σε σχέση με ερωτήματα που άπτονται την χρήση της γλώσσας στην ανάγνωση  διδασκαλία και ερμηνεία του Ιερού Κορανίου καθώς επίσης και πως σύμφωνα με το Ισλάμ η επιτρεπτή σχέση των Μουφτήδων με ένα κράτος που ο αρχηγός του δεν είναι μουσουλμάνος και η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν είναι μουσουλμανική: «Η ελληνική πολιτεία σέβεται την θρησκευτική ελευθερία όπως επιτάσσει το σύνταγμά μας. Οι τρεις μουφτήδες έκαναν μια σοβαρή δουλειά και οι απαντήσεις τους είναι σαφέστατες, Αυτό που μας απαντούν είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να συμβαδίζει το Ισλάμ με το σύνταγμα και μπορεί να επιτύχει τον ορθολογικό συμβιβασμό με μια χώρα μη μουσουλμανική. Έτσι είναι συμβατοί οι διορισμοί των μουφτήδων όπως ορίζει το σύνταγμα και η διεθνής συνθήκη και ο διορισμός των ιεροδιδασκάλων, ιμάμηδων από τους διορισμένους μουφτήδες. Επίσης μας λένε ότι επιτρέπεται η ερμηνεία και η διδασκαλία του Κορανίου σε οποιαδήποτε γλώσσα και κατά συνέπεια της επίσημης γλώσσας του κράτους. Το κράτος μας έχει αποδείξει πως έχει πρόθεση να έλθει σε συνεννόηση με το Ισλάμ και το αποδεικνύει συνεχώς. Άλλο πράγμα είναι σέβομαι το Ισλάμ και άλλο οργανώνω τους θεσμούς μου σύμφωνα με το Ισλάμ».

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Πολιτική Επικαιρότητα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ερώτηση στον υπουργό Περιβάλλοντος για τα απόβλητα της ΜΑΪ-ΤΕΞ από τον Χ. Ζεϊμπέκ

Μεταφέρει καταγγελίες των κατοίκων Παλαιού Κατραμίου, Αλκυόνης και Αυξεντίου για παραβάσει…