Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ένας οδηγός για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων» των επιχειρήσεων

Ένας οδηγός για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων» των επιχειρήσεων

0
anastasopoulou i

Η νομική σύμβουλος του Συνδεσμου Ανωνύμων Εταιρίων και ΕΠΕ Ιωάννα Αναστασοπούλου παρουσιάζει τις δυνατότητες καθοδήγησης και υποστήριξης της ειδικής υπηρεσίας του φορέα

Τονίζει την αδήριτη η ανάγκη αναβάθμισης της νομοθεσίας ίδρυσης των εταιρειών και χορήγησης των αναγκαίων αδειών, πρώτα για τη βιωσιμόττα και μετά για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Δίπλα στο φλέγον πρόβλημα των επιχειρήσεων που ταλανίζονται από τα «κόκκινα δάνεια» στέκεται ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας, προκειμένου να παράσχει με μία ειδική υπηρεσία καθοδήγηση, υποστήριξη και συμβουλευτική. Ήδη κάποιες επιχειρήσεις έχουν ανταποκριθεί, ενώ και άλλες στρέφονται προς το Σύνδεσμο για συμβουλές.

Για την αποστολή του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ και τον τρόπο που λειτουργεί η υπηρεσία «Εξυγίανση, Αναδιοργάνωση και τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Επιχειρήσεων» μίλησε στο «Ε» η νομική σύμβουλος του φορέα Ιωάννα Αναστασοπούλου, η οποία στο πλαίσιο της συζήτησής μας τόνισε ότι η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, αλλά και για τη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών είναι αδήριτη, πρώτα για τη βιωσιμότητα κι έπειτα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Σε ποια θέματα εστιάζουν περισσότερο οι παρεμβάσεις του Συνδέσμου στη σημερινή συγκυρία;

Οι παρεμβάσεις του Συνδέσμου, γίνονται είτε εκ του σύνεγγυς, με συναντήσεις που πραγματοποιούνται σε μηνιαία σχεδόν βάση και στόχο την προώθηση των αιτημάτων των εταιρειών-μελών και τη δέσμευση των φορέων αναφορικά με αυτά, είτε με ερωτήματα, αιτήματα και διαμαρτυρίες προς Υπουργεία για ό,τι αφορά την αγορά και τις επιχειρήσεις, αφορούν κυρίως σε:

 • Φορολογικό Δίκαιο Εταιρειών, Φορολογικές Υποχρεώσεις
 • «Κόκκινα Δάνεια»
 • Δανειοδότηση /Ρευστότητα επιχειρήσεων
 • Ρύθμιση δόσεων
 • Διευκόλυνση συναλλαγών-Επικαιροποίηση ηλεκτρονικών Συστημάτων
 • Εξωστρέφεια ελληνικής επιχειρηματικότητας
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ-Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Άνοιγμα θέσεων εργασίας-καταπολέμηση ανεργίας
 • Δικαστικές-Εισαγγελικές αρχές και Ανάπτυξη

Για ποια θέματα απευθύνονται περισσότερο σε σας τα μέλη σας;

Στον βαθμό που μια κατηγοριοποίηση είναι εφικτή, μπορούμε να κατατάξουμε τα ερωτήματα που μας αποστέλλονται σε:

 • Διοικητικά-Φορολογικά (Πόθεν Έσχες, φορολόγηση μετοχών, απόρρητο φορολογικών δηλώσεων, φορολογική μεταχείριση μεταβιβάσεων, φορολογικοί συντελεστές κ.ά.)
 • Εμπορικά (αμοιβές μελών ΔΣ, μεταβίβαση μετοχών, ευθύνη διοικούντων, ταμειακές διευκολύνσεις, γονικές παροχές, αποχώρηση εταίρου κ.ά.)
 • Ασφαλιστικά (αυτασφάλιση, εργοδοτικές εισφορές, οικειοθελής υποχώρηση κ.ά.)
 • Εργατικά (χορήγηση αδειών, επιδόματα, συμβάσεις, μείωση αποδοχών κ.ά.)

Τι υπηρεσίες τους παρέχετε;

Οι Υπηρεσίες του Συνδέσμου αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων στη σημερινή οικονομική συγκυρία, προσφέροντας

-Εξυπηρέτηση, με ταχύτατη ανταπόκριση της Νομικής Υπηρεσίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Λογιστηρίου σε οποιοδήποτε ερώτημα (φορολογικό, λογιστικό, εταιρικό, εργατικό κ.ά.), έμπρακτη υποστήριξη με μελέτη και υποβολή στα αρμόδια Υπουργεία των υποθέσεων των εταιρειών, καθώς και παρακολούθησή τους μέχρι αποτελέσματος και υπηρεσίες Διαμεσολάβησης για εξωδικαστική επίλυση διαφορών, σε προνομιακές τιμές

-Ενημέρωση με δωρεάν αποστολή του μηνιαίου περιοδικού «Δελτίον», με αναλυτικές πληροφορίες, εστιασμένες σε τρέχοντα και φλέγοντα θέματα Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και καθημερινή πληροφόρηση για θέματα πολιτικοοικονομικά, άμεσα στο e-mail

-Εκπαίδευση με σεμινάρια πάνω σε άμεσου ενδιαφέροντος θέματα, καθώς και παρουσίαση όλων των νέων προγραμμάτων για βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης, καθώς και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ

-Προβολή μέσω οικονομικού σχεδιασμού νέας, ελκυστικής ιστοσελίδας, δωρεάν παραχώρησης αίθουσας 100 ατόμων, δωρεάν διοργάνωσης εκδήλωσης και διαφήμισης και με καθημερινή προβολή διαφήμισης, μέσω newsletter.

Αφουγκραζόμενος ότι φλέγον ζήτημα σήμερα για τις επιχειρήσεις αποτελούν τα «κόκκινα δάνεια», ο Σύνδεσμος έχει θέσει σε λειτουργία τη ειδική υπηρεσία: Εξυγίανση, Αναδιοργάνωση και τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Επιχειρήσεων; Πώς μπορεί να υποστηρίξει τα μέλη σας; Ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις των μελών σας;

Η νέα Υπηρεσία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών, όπως:

– Νομική υποστήριξη στην υπαγωγή στις διαδικασίες των άρθρων 99 επ. ΠτΚ, ν. 4307/2014 και λοιπών εξυγιαντικών διαδικασιών

– Διαπραγματεύσεις με πιστωτές και Τράπεζες για την επίτευξη συμφωνίας προς επικύρωση

– Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) και αρωγή στην αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις για λειτουργική αναδιάρθρωση και βελτίωση ταμειακών ροών καθώς και την εκπόνηση σχεδίων αλλαγής Στρατηγικής και μείωσης κόστους για όλες τις επιχειρήσεις/ εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και σχεδίου αναδιάρθρωσης χρεών για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα

-Παροχή συμβουλών και υποστήριξης στη διαπραγμάτευση με Τράπεζες, με στόχο την αξιοποίηση των εναλλακτικών τρόπων ρύθμισης οφειλών (βραχυχρόνιων, μακροχρόνιων, οριστικών), την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και λύσεων της Εγκυκλίου 42 της Πιστωτικής Επιτροπής του Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών/την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης χρεών.

Η πρωτοβουλία του Συνδέσμου χαιρετίστηκε από τα μέλη του, ορισμένα εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν άμεσα, αποστέλλοντας τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης της νομοθεσίας για τις ΑΕ και ΕΠΕ; Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα;

Αδήριτη η ανάγκη αναβάθμισης της νομοθεσίας για βιωσιμότητα, αν όχι ανάπτυξη: κυρίως θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διατάξεις της ίδιας της νομοθεσίας ίδρυσης των εταιρειών και χορήγησης των αναγκαίων αδειών. Έχει υπολογιστεί ότι σήμερα απαιτούνται τουλάχιστον δύο μήνες για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας ενός νομικού προσώπου συμπεριλαμβανομένης και της ανώνυμης εταιρείας.

Ενδεικτικά, προβλήματα και δυσλειτουργίες εντοπίζονται στους παρακάτω τομείς: Φορολογικές διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ, καταχώριση στοιχείων που αφορούν την εταιρεία στο ΓΕΜΗ, κόστος και ανταποδοτικότητα των ασφαλιστικών εισφορών, ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, έναρξη νέας επιχείρησης.

Ιωάννα Αναστασοπούλου

Η Ιωάννα Αναστασοπούλου είναι δικηγόρος, διδάκτωρ νομικής, νομικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, εταίρος σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας καθώς και Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας».Στo πλαίσιo των δραστηριοτήτων της στη Νομική Υπηρεσία του Συνδέσμου, σωματείου συσταθέντος το 1922 που λειτουργεί μέχρι σήμερα με περίπου 3.000 μέλη (ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ), η Ιωάννα Αναστασοπούλου άρχισε το ΕλλΚΔΔ για να προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης αρχικά στα μέλη του Συνδέσμου και στη συνέχεια στις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, ήταν μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εφαρμογή στην Ελλάδα της Οδηγίας για τη Διαμεσολάβηση. Η Ιωάννα Αναστασοπούλου είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια από το CEDR (Αύγουστος 2006) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών με το CEDR. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος από το 1987 της Ένωσης Ευρωπαίων Δικηγόρων, της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος (1993-1995). Είναι επίσης Ιδρυτικό μέλος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών.

Ελένη Διαφωνίδου

ediafonidou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Κονδύλια στις Αναπτυξιακές Έβρου και Καβάλας από τη 2η υπερδέσμευση του Leader Αλιείας

Για την κάλυψη αιτημάτων ιδιωτικών έργων 31 εκ. ευρώ κατανέμονται συνολικά σε εννέα Ομάδες…