Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση Σε διαβούλευση το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Τοπείρου

Σε διαβούλευση το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Τοπείρου

0
dimos topeirou-epixeirisiako

Περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή των προβλημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο μισοί κάτοικοι είναι άνεργοι! Έχουν το χαμηλότερο φορολογητέο εισόδημα από ‘ όλους τους δήμους του νομού

Οι στόχοι που θέτει το σχέδιο είναι: : Ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η Δημόσια Διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως και την 08/08/2015

Σε δημόσια διαβούλευση έχει βγει το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015 – 2019 του δήμου Τοπείρου. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η α’ φάση περιλαμβάνει την καταγραφή των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του δήμου μέσα από μια λεπτομερή αναφορά στην ταυτότητα και το οικονομικό και κοινωνικό προφίλ του δήμου. Γίνεται ο εντοπισμός των προβλημάτων σε επιμέρους τομείς και περιγράφονται οι στόχοι και οι δράσεις που τα αντιμετωπίζουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το απόσπασμα που αναφέρεται στην ανεργία του δήμου αλλά και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται οι κάτοικοι του δήμου Τοπείρου έχουν το πιο χαμηλό φορολογητέο εισόδημα από όλους τους δήμους του νομού (6.500 περίπου)

Απασχόληση – Ανεργία

Ειδικότερα για το κεφάλαιο ανεργία – απασχόληση αναφέρεται: Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός (15-65 ετών) του Δήμου Τοπείρου υπολογίζεται περίπου στους 7.500 κατοίκους από τους οποίους 3.000 είναι άνεργοι ή υποαπασχολούνται. Οι άνεργοι δηλαδή, καταλαμβάνουν το 25% περίπου του πληθυσμού του Δήμου Τοπείρου και το 40% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Ο αριθμός απασχολούμενων (15-65 ετών) που έχουν ως

μόνιμη κατοικία τους το Δήμο Τοπείρου ανέρχονται στο 35% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου και 59% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα αποτελούν το 65% των απασχολουμένων, με κύρια παραγόμενα προϊόντα τη βιομηχανική ντομάτα, το καλαμπόκι, το βαμβάκι και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Στον δευτερογενή τομέα απασχολείται περίπου το 21% του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού από τους οποίους, οι περισσότεροι εργάζονται σε

βιομηχανίες – βιοτεχνίες που είναι εγκαταστημένες στα όρια του Δήμου

Τοπείρου. Τέλος, στον τριτογενή τομέα απασχολείται περίπου το 14% των

απασχολούμενων, οι οποίοι, στην πλειοψηφία τους είναι μόνιμοι κάτοικοι

Δήμου Τοπείρου.

Στόχος: Ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη

Στην β΄φάση του σχεδίου περιλαμβάνονται οι επιμέρους στόχοι και οι δράσεις με κεντρικό στόχο την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου.

Ειδικότερα οι επιμέρους στόχοι είναι:1. Βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και σύγκλιση με αυτό του νομού Ξάνθης και της χώρας.

2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

3. Ενίσχυση της απασχόλησης και ιδίως των νέων.

4. Αξιοποίηση του χαρακτήρα της περιοχής και των πλούσιων πόρων της (π.χ. γεωθερμικό

πεδίο).

5. Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της αγροτικής παραγωγής με την αναδιάρθρωση του

πρωτογενή τομέα και την διαφοροποίηση της παραγωγικής του βάσης.

6. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση με την καθετοποίηση προϊόντων του

πρωτογενή τομέα.

7. Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.

8. Βελτίωση της ποιότητας και της αισθητικής του οικιστικού και δομημένου περιβάλλοντος.

9. Βελτίωση της χωρικής συνοχής μεταξύ των οικισμών του Δήμου.

10. Βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση προβλημάτων αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

11. Αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών δήμου προς τους πολίτες.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως και την 08/08/2015. Σε ανακοίνωση του δήμου Τοπείρου αναφέρεται: «Σας καλούμε να συμμετέχετε στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλλοντας παρατηρήσεις σχόλια, ιδέες και προτάσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο info@topeiros.gr με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ.» Το Επιχειρησιακό σχέδιο μπορείτε να το βρείτε στο www.topeiros.gr

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxnathopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2020-2023 του Δήμου Ξάνθης

Ομάδα εργασίας του δήμου θα επεξεργαστεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν   Ο Δήμος Ξά…