Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 12 νέα προγράμματα εργασίας για 100.000 ανέργους

12 νέα προγράμματα εργασίας για 100.000 ανέργους

0
ergasia-jul161

Το Ιούλιο θα εκδοθούν οι προκηρύξεις για 13.000 νέους από 18 – 29 ετών

Τα προγράμματα που θα προκηρυχθούν αλλά και «τρέχουν» ήδη και δίνουν ευκαιρία για εργασία σε χιλιάδες ανέργους είναι τα κάτωθι:

12 προγράμματα του ΟΑΕΔ

1)Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για νέους 18-24 ετών, συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατομμυρίων ευρώ. Απευθύνεται σε 10.000 άνεργους.

2)Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για 3.000 νέους 25-29 ετών, προϋπολογισμού 13,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο.

3)Πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης και εγγυημένης απασχόλησης ανέργων σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας για 23.000 ανέργους ηλικίας 29-64 ετών, προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο.

4)Προγράμματα δημιουργίας 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων, προϋπολογισμού 54 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

5)Πρόγραμμα υποστήριξη της απασχόλησης σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για 1575 ανέργους, προϋπολογισμού 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

6)Πρόγραμμα υποστήριξης της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για 1000 άτομα, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

7)Πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για άνεργους νέους 18 έως 29 ετών. Το έργο αφορά συνολικά 11.000 άτομα και έχει συνολικό προϋπολογισμό 43,4 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

8)Απασχόληση σε 17 Δήμους της Χώρας, οι οποίοι είναι θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας.Η πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) αφορά στον πρώτο κύκλο προσλήψεων 3.737 ανέργων, από τους συνολικά 6.918 που θα προσληφθούν στους 17 Δήμους.

9) Πρόσληψη 2.500 ανέργων, οι οποίοι θα στελεχώσουν Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και hot spots. Η προκήρυξη εκδόθηκε και οι αιτήσεις τρέχουν ήδη.

10)Πρόγραμμα Επανένταξης 3.738 Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά Εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας σε 17 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας). Εκδίδεται τις επόμενες ημέρες η πρόσκληση.

11)Πρόγραμμα Επανένταξης 6.328 Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά Εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας σε 34 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας). Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο.

12)Πρόγραμμα Επανένταξης 23.000 Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά Εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας). Αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 2016.

56 θέσεις για την καθαριότητα του Νοσοκομείου Ξάνθης

Εκδόθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ. Νοσοκομείου Ξάνθης αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών

καθαριότητας (56) πενήντα έξι ατόμων για τις λειτουργικές ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και των Μονάδων ευθύνης του (ΚΕΦΙΑΠ και Κ.Ψ.Υ.), με εξάωρη, πεντάωρη και τετράωρη απασχόληση ημερησίως, προσαρμοσμένη κατά περίπτωση σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα φυσικά πρόσωπα ιδιώτες ( καθαριστές – καθαρίστριες ) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθαριότητας χώρων του Γ.Ν. Ξάνθης και των Μονάδων ευθύνης του (Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ , Κ.Ψ.Υ. ) με σύμβαση μίσθωσης έργου για διάστημα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής έως τις 31-12-2017.

Αίτημα για 10 προσλήψεις στους Παιδικούς του Δ. Ξάνθης

Αναμένεται η έγκριση για να βγει η προκήρυξη

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης μετά από απόφαση του Δ.Σ. υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείου Εσωτερικών για την έγκριση 10 προσλήψεων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

Οι θέσεις είναι:

2 ΠΕ Νηπιαγωγών

3ΤΕΒρεφονηπιοκόμων

1 ΔΕ Μαγείρων

2 ΥΕ Καθαριστριών

1 ΠΕ Καλών Τεχνών (Ζωγράφων)

1 ΤΕ Λογιστών

Σημειώνεται πως – όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως – η έγκριση αναμένεται τον Αύγουστο – Σεπτέμβριο και θεωρείται βέβαιο σύμφωνα με την συνήθη πρακτική η έγκριση λιγότερων θέσεων απ’ ότι ζητούνται. Κατά συνέπεια ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί πόσες ακριβώς θα είναι οι θέσεις που θα προκηρυχθούν.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα προκήρυξε το υπουργείο Οικονομίας, καλώντας τους δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις, κατά προτεραιότητα στους εννέα στρατηγικούς τομείς του νέου ΕΣΠΑ (αγροδιατροφή-βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υλικά-κατασκευές, υγεία). Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η πρόσκληση αφορά στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, την παροχή της σχετικής κατάρτισης και την πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν και έχει ως στόχο να δώσει στους εργαζομένους πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες επί του επαγγέλματός τους, με άμεση και θετική επίπτωση στην επαγγελματική τους ικανότητα. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ και η εμβέλεια της εφαρμογής της αφορά στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς, θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, κλαδικοί φορείς, ΝΠΔΔ εκπροσώπησης επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Ομοσπονδίες εργαζομένων καθώς και Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα ως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, το μέσο ωριαίο κόστος κατάρτισης ανά ωφελούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 ευρώ, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται και επίδομα 5 ευρώ την ώρα για τον ωφελούμενο.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=37&cs=

1.400 προσλήψεις σε δήμους για τα 254 Κέντρα Κοινότητας

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα προκηρυχθεί η πρώτη φάση του προγράμματος

Στην πρόσληψη 1.400 υπαλλήλων με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (I- ΔΟΧ) ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να στελεχώσει τα 254 Κέντρα Κοινότητας σε όλη την Ελλάδα.

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα προκηρυχθούν οι πρώτες 700 θέσεις, με διαδικασία ΑΣΕΠ και χρηματοδότηση από προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, ενώ θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη στο τέλος του 2016.

Οι ειδικότητες

Τα Κέντρα Κοινότητας στελεχώνονται από υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ ένας υποψήφιος από τον κλάδο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής εργασίας με άδεια άσκησα επαγγέλματος, αναλαμβάνει χρέη συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλοποίησης των προγραμμάτων και των δράσεων.

Το υπόλοιπο προσωπικό θα προέρχεται από τις εξής ειδικότητες:

Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών.

Ψυχολόγοι ή σχολικοί ψυχολόγοι (πτυχιούχοι ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

Επισκέπτες Υγείας ή νοσηλευτές· (πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ με ειδίκευση ή/και εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και την δημιουργική ενασχόληση παιδιών (νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδαγωγοί κ.λπ.).

Διαμεσολαβητές για Ρομά και ευπάθεια ομάδες, τουλάχιστον ΥΕ (εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν), ο οποίος, σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου της

Διοικητικοί υπάλληλοι αρμόδιοι για την υποστήριξη του Κέντρου (τουλάχιστον Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης).

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τον Δεκέμβριο οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

  Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να εκδοθούν οι αρχικές προκηρύξεις και στις αρχ…