Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 9 προσλήψεις γιατρών στο Νοσοκομείο Ξάνθης

9 προσλήψεις γιατρών στο Νοσοκομείο Ξάνθης

0
giatroi-empros

Βγήκε η προκήρυξη – Λήγει στις 7 Ιουλίου

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία:

Δύο (2) θέσεις, ειδικευμένων ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β ́

Δύο (2) θέσεις, ειδικευμένων ιατρών, ειδικότητας Καρδιολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β ́

Δύο (2) θέσεις, ειδικευμένων ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β ́

Μία (1) θέση, ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β ́

Δύο (2) θέσεις, ειδικευμένων ιατρών, ειδικότητας Ψυχιατρικής, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β ́

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, εις τριπλούν, σε ατομικούς φακέλους κάθε σειρά, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από 15.06.2016 μέχρι και 04.07.2016, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Νεάπολη Τ.Κ. 67100 Ξάνθη

56 θέσεις για την Καθαριότητα του Νοσοκομείου Ξάνθης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ. Νοσοκομείου Ξάνθης αποφάσισε τηνπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών

καθαριότητας (56) πενήντα έξι ατόμων για τις λειτουργικές ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και των Μονάδων ευθύνης του (ΚΕΦΙΑΠ και Κ.Ψ.Υ.), με εξάωρη, πεντάωρη και τετράωρη απασχόληση ημερησίως, προσαρμοσμένη κατά περίπτωση σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αφορά την καθαριότητα των χώρων στις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες του Γ.Ν.Ξάνθης κτίρια και περιβάλλοντα χώρο.

Το έργο της καθαριότητας θα παρέχεται ημερησίως και μέχρι πέντε ημέρες εβδομαδιαίως.

Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας θα καθοριστούν κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Αναλόγως των λειτουργικών αναγκών των μονάδων και των υπηρεσιών του Νοσοκομείου θα καταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα παροχής έργου. Οι αντισυμβαλλόμενοι τίθενται υπό την επίβλεψη του Τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού του Νοσοκομείου για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα φυσικά πρόσωπα ιδιώτες ( καθαριστές – καθαρίστριες ) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθαριότητας χώρων του Γ.Ν.Ξάνθης και των Μονάδων ευθύνης του (Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ , Κ.Ψ.Υ. ) με σύμβαση μίσθωσης έργου για διάστημα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής έως τις 31-12-2017.

Αίτημα για 10 προσλήψεις στους Παιδικούς του Δ. Ξάνθης

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης μετά από απόφαση του Δ.Σ. υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείου Εσωτερικών για την έγκριση 10 προσλήψεων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

Οι θέσεις είναι:

2 ΠΕ Νηπιαγωγών

3ΤΕΒρεφονηπιοκόμων

1 ΔΕ Μαγείρων

2 ΥΕ Καθαριστριών

1 ΠΕ Καλών Τεχνών (Ζωγράφων)

1 ΤΕ Λογιστών

Σημειώνεται πως – όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως – η έγκριση αναμένεται τον Αύγουστο – Σεπτέμβριο και θεωρείται βέβαιο σύμφωνα με την συνήθη πρακτική η έγκριση λιγότερων θέσεων απ’ ότι ζητούνται. Κατά συνέπεια ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί πόσες ακριβώς θα είναι οι θέσεις που θα προκηρυχθούν.

Ποια είναι όλα τα προγράμματα εργασίας για 100.000 ανέργους

Πάνω από 100.000 ανέργους, αφορούν τα 12 προγράμματα εργασίας που θα υλοποιηθούν από το υπουργείο Εργασίας έως το τέλος του έτους και ορισμένα θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ

Τα προγράμματα που θα προκηρυχθούν αλλά και «τρέχουν» ήδη και δίνουν ευκαιρία για εργασία σε χιλιάδες ανέργους είναι τα κάτωθι:

Όλα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ

-Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για νέους 18-24 ετών, συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατομμυρίων ευρώ. Απευθύνεται σε 10.000 άνεργους.

-Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για 3.000 νέους 25-29 ετών, προϋπολογισμού 13,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο.

-Πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης και εγγυημένης απασχόλησης ανέργων σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας για 23.000 ανέργους ηλικίας 29-64 ετών, προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο.

-Προγράμματα δημιουργίας 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων, προϋπολογισμού 54 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

-Πρόγραμμα υποστήριξη της απασχόλησης σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για 1575 ανέργους, προϋπολογισμού 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

-Πρόγραμμα υποστήριξης της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για 1000 άτομα, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

-Πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για άνεργους νέους 18 έως 29 ετών. Το έργο αφορά συνολικά 11.000 άτομα και έχει συνολικό προϋπολογισμό 43,4 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

-Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.

– Απασχόληση σε 17 Δήμους της Χώρας, οι οποίοι είναι θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας.

Η πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) αφορά στον πρώτο κύκλο προσλήψεων 3.737 ανέργων, από τους συνολικά 6.918 που θα προσληφθούν στους 17 Δήμους.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως ακαθάριστες αποδοχές 638,75 ευρώ (καθαρά 431,75 ευρώ), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν ακαθάριστες αποδοχές 732,54 (καθαρά 495,25 ευρώ).

Οι ωφελούμενοι, θα απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση.

Οι προσλήψεις θα γίνουν στους δήμους Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Αγρίνιου, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Άργους – Μυκηνών, Αρταίων, Ασπροπύργου, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κορδελιού- Εύοσμου, Κορινθίων, Παιονίας, Παύλου Μελά, Περάματος, Σαλαμίνος, Σιντικής, Φυλής.

– Πρόσληψη 2.500 ανέργων, οι οποίοι θα στελεχώσουν Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και hot spots. Η προκήρυξη εκδόθηκε και οι αιτήσεις τρέχουν ήδη

Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για το Προσφυγικό, απευθύνεται συνολικά σε 5.000 ανέργους, οι οποίοι θα εργαστούν σε 19 Κέντρα Φιλοξενίας και 5 hot spots σε συνολικά 8 Περιφέρειες της χώρας.

Οι 2.500 θα προσληφθούν, άμεσα, για 8μηνη απασχόληση, ενώ οι υπόλοιποι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα έως το τέλος του χρόνου.

Η αμοιβή θα είναι ανάλογη με αυτή του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους.

Ωστόσο, για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι ακαθάριστες αποδοχές θα ανέρχονται στα 665,95 € (539,75 ευρώ καθαρά) για τους εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών και στα 763,73 € (619 ευρώ καθαρά) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών,

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 Ευρώ.

-Πρόγραμμα Επανένταξης 3.738 Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά Εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας σε 17 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας). Εκδίδεται τις επόμενες ημέρες η πρόσκληση.

-Πρόγραμμα Επανένταξης 6.328 Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά Εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας σε 34 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας). Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο.

-Πρόγραμμα Επανένταξης 23.000 Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά Εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας). Αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 2016.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τον Δεκέμβριο οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

  Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να εκδοθούν οι αρχικές προκηρύξεις και στις αρχ…